×
Ing. Emil Kříž, Ph.D.
banner

Kříž Emil

Pedagogická činnost

VCV101Z Řízená pedagogická praxe - náslech (UPV)
VCV86E Didaktika praktického vyučování II (UPV3)
VCV78E Didaktika praktického vyučování (UOP)

Konzultační hodiny: po telefonické domluvě