×
Ing. Jan Křováček, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KŘOVÁČEK, J. Alternativní způsob výsevu jarního ječmene. Úroda, 2010, roč. 58, č. 7, s. 45 - 47. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, L. – HÁJEK, M. – VAŠÁK, J. – KŘOVÁČEK, J. JARNÍ SLADOVNICKÝ JEČMEN A JEHO PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGIE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 24 - 28. ISSN: 0139-6013.

KŘOVÁČEK, J. Kongres CIBE 2009 v dánské Kodani. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 16, č. 5, s. 204 - 206. ISSN: 1210-3306.

KŘOVÁČEK, J. Pěstování cukrovky a výroba cukru v EU po reformě. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 11, č. 11, s. 306 - 307. ISSN: 1210-3306.

PROCHÁZKA, P. – **ŠTRANC, P. – VOSTŘEL, J. – ŘEHOŘ, J. – BRINAR, J. – KŘOVÁČEK, J. – PAZDERŮ, K. The influence of effective soybean seed treatment on root biomass formation and seed production. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 12, s. 588-593. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, L. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – KŘOVÁČEK, J. Vliv pěstitelských technologií na produkční a kvalitativní parametry jarního ječmene. Collection of Scientific Papers - Series for Crop Sciences, 2006, roč. 23, č. 2, s. 49 - 55. ISSN: 1212-0731.

KŘOVÁČEK, J. Vliv setí do úzkých řádků na výnos a kvalitu sladovnického ječmene. Úroda, 2009, roč. 12, č. 12, s. 10 - 14. ISSN: 0139-6013.

Článek ve sborníku z akce

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. Analýza výsledků zkoušení odrůd a prodeje osiva cukrové řepy. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 198-204.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. Odrůdy, osivo a produkční potenciál cukrové řepy. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 223-229.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – JEDLIČKOVÁ, M. Pěstované odrůdy a produkční potenciál cukrové řepy v ČR. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU Praha, KRV, 2015. s. 94-99.

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. Využívání vhodných genotypů a osiva cukrové řepy v České republice. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 124-127.

Technicky realizované výsledky

Jarnísladovnický ječmen Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Hájek Martin, 2007

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. Implementace inovované půdoochranné pěstební technologie cukrové řepy. Výzkumná zpráva pro Ondřej Bačina, Klíčany za rok 2019. ČZU Praha: Ondřej Bačina, 250 69 Klíčany, 2019, 12s. ISBN: neuvedeno,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. – **BAČINA, O. – **TRŽICKÝ, J. Implementace inovované půdoochranné pěstební technologie cukrové řepy. Výzkumná zpráva pro Ondřej Bačina, Klíčany za rok 2020. Praha: Bc. Ondřej Bačina, Klíčany, 2020, 36s. ISBN: neuveden,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. Management monitoringu pro sběr dat o výskytu plevelné řepy na území České republiky. ČZU Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2017, 22s. ISBN: ,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. Výskyt plevelné řepy v České republice v porostech cukrové řepy a dalších polních plodinách. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2018, 26s. ISBN: ,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. Vývoj a aplikace progresivní technologie zakládání porostů cukrové řepy v aridní oblasti. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Haná za rok 2019. ČZU Praha: Zemědělské družstvo Haná, 2019, 10s. ISBN: neuvedeno,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. Vývoj a aplikace progresivní technologie zakládání porostů cukrové řepy v aridní oblasti. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Haná za rok 2020. Praha: Zemědělské družstvo Haná, 2020, 10s. ISBN: neuveden,

PULKRÁBEK, J. – KUCHTOVÁ, P. – **URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. – **HAVLÍČEK, V. – **MAKSANT, J. – **OBŠELOVÁ, P. Vývoj a aplikace progresivní technologie zakládání porostů cukrové řepy v aridní oblasti. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Haná za rok 2021. Praha: Zemědělské družstvo Haná, 2021, 50s. ISBN: neuveden,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. Vývoj a zavedení progresivní pěstební technologie eliminující zhutňování a pesticidní zátěž půdy. Výzkumná zpráva pro Zemědělská společnost Sloveč, a.s. za rok 2019. ČZU Praha: Zemědělská společnost Sloveč, a.s., 2019, 11s. ISBN: neuvedeno,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. – **SOBOTA, O. Vývoj a zavedení progresivní pěstební technologie eliminující zhutňování a pesticidní zátěž půdy. Výzkumná zpráva pro Zemědělská společnost Sloveč, a.s. za rok 2020. Praha: Zemědělská společnost Sloveč a.s., 2020, 40s. ISBN: neuveden,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. Vývoj technologie redukovaného zpracování a hnojení půdy pro plodiny s nízkou ochrannou funkcí. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Unčovice za rok 2019. ČZU Praha: Zemědělské družstvo Unčovice, 2019, 56s. ISBN: neuvedeno,

PULKRÁBEK, J. – **URBAN, J. – KUCHTOVÁ, P. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – **JAVOR, T. – **BERANOVÁ, L. – **JELÍNEK, K. – **MARTINCOVÁ, J. – **SUCHODOL, J. – **HUBÁČKOVÁ, J. – **MĚSÍCOVÁ, M. Vývoj technologie redukovaného zpracování a hnojení půdy pro plodiny s nízkou ochrannou funkcí. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Unčovice za rok 2021. Praha: Zemědělské družstvo Unčovice, 2021, 81s. ISBN: neuveden,

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

CHALOUPSKÝ, R. – KVAPIL, R. – KŘOVÁČEK, J. Agro Slatiny, a.s. – Pěstování a sklizeň řepy cukrové 2013/14, Agro Slatiny, Inc. - Growing and harvesting sugar beet 2013/14, previous crop harvest, fertilization, tillage, sowing, cleaning and waste, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Agro Slatiny, a.s. – Pěstování a sklizeň řepy cukr, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

HONSOVÁ, H. – KŘOVÁČEK, J. – URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – HAMOUZ, K. Katalog plodin - rozšíření, Crop catalogue - extension, catalogue, special and small-scale crops, 2011, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Katalog plodin, ČZU, KRV, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), , http://krv.agrobiologie.cz/atlas/

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-1, Learning Technology of Sugar beet harvest, sugar beet, growing technology, harvest, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , ČZU v Praze,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové, Katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, Learning Technology of Sugar beet harvest T-3, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, Learning Technology of Sugar beet harvest T-4, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, ČZU v Praze - FAPPZ, Katedra rostlinné výroby, L - Lokální přístup, DVD, http://krv.agrobiologie.cz/krv2008/pub08/kpub08c.htm

Ostatní výsledky

"Ozimý" jarní ječmen Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2007

Agronomie hlavních plodin Čech, Moravy a Slezska 2007/08 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír, 2007

Agronomie hlavních plodin Čech, Moravy a Slezska 2007/08 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír, 2007

Agronomie hlavních plodin Čech, Moravy a Slezska 2007/08 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír, 2007

Agronomie hlavních plodin Čech, Moravy a Slezska 2007/08 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír, 2007

Agronomie hlavních plodin Čech, Moravy a Slezska 2007/08 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír, 2007

Aplikace Thiotracu v jarním ječmeni a ozimé pšenici Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2009

KŘOVÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dotace po roce 2014. 2014, Kompendium 2014, Technologie sladovnického ječmene – Ječmen na rozcestí 27. – 30.1. 2014, roč. 9, s. 6-7. ISBN: 978-80-213-2441-1.

ČERNÝ, L. – KŘOVÁČEK, J. – HÁJEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fungicidní ochrana jarního ječmene a rok 2011. 2012, In: Sborník Kompendium 2012 - Pokrok v technologii a možnosti trhu. 9.-14. 2. 2012, Vsisko, Černá Hora, Libčany, Červený Újezd. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2012, s. 42-43, CST. ISBN: 978-80-213-2257-8.

Fungicidní ošetření a ekonomika při nízkých cenách sladovnického ječmene Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Radomír Kvapil (externí), Ing. Jan Křováček, Ph.D., 2010

Hergit a Sunagreen v pěstitelské technologii jarního ječmene Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Hnilička František, Ph.D., 2008

Hnojení pšenice a ječmene sírou Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2007

KŘOVÁČEK, J.; idPublikace = 68083; Název: Informace k dotacím v rámci nové agrární politiky od 1. 1. 2015-- Neexistuje podtyp publikace --

Intenzivní pěstitelské technologie jarního sladovnického ječmene Ing. Martin Hájek, Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ing. Jan Křováček, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Intenzívní pěstování jarního ječmene v praxi Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2006

ČERNÝ, L. – KŘOVÁČEK, J. – HÁJEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ječmen jarní a zkušenosti s Urea Stabil v roce 2011. 2012, In: Sborník Kompendium 2012 - Pokrok v technologii a možnosti trhu. 9.-14. 2. 2012, Vsisko, Černá Hora, Libčany, Červený Újezd. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2012, s. 23-24, CST. ISBN: 978-80-213-2257-8.

Jinak setý ječmen přinese větší výnos Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2004

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Skripta; Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-2. 2013, ČZU v Praze - FAPPZ, KRV, Praha, DVD.

Listová aplikace síry v potravinářské pšenici Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2008

Minerální a organické hnojení sladovnického ječmene Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2007

MOŘENÍ SLADOVNICKÉHO JEČMENE ALTERNATIVNÍMI LÁTKAMI Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2009

ČERNÝ, L. – KŘOVÁČEK, J. – HÁJEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti ovlivnění kvality sklízeného zrna. 2012, In: Sborník Kompendium 2012 - Pokrok v technologii a možnosti trhu. 9.-14. 2. 2012, Vsisko, Černá Hora, Libčany, Červený Újezd. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2012, s. 57-58, CST. ISBN: 978-80-213-2257-8.

Netradiční regulace růstu sladovnického ječmene Ing. Křováček Jan, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Netradicní regulátory v agrotechnice sladovnického jecmene Ing. Křováček Jan, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

KŘOVÁČEK, J.; idPublikace = 71667; Název: Nová pravidla agrární politiky v praxi - greening podmínkou pro čerpání plné možné výše dotací-- Neexistuje podtyp publikace --

Nové moznosti regulace rustu sladovnického jecmene Ing. Křováček Jan, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Nové možnosti stimulace ječmene Sunagreenem Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2008

Ozimý Sebastian nezklamal Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2008

OZIMÝ VÝSEV JARNÍHO JEČMENE Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2009

KŘOVÁČEK, J.; idPublikace = 59870; Název: Perspektiva pěstování cukrovky v ČR a EU-- Neexistuje podtyp publikace --

Pěstitelské technologie pro jarní ječmen Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír; Ing. Hájek Martin; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Pěstitelské technologie pro jarní ječmen, mák Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D., 2008

KŘOVÁČEK, J. – ČERNÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pětiletka pokusů ozimého výsevu jarního ječmene. 2012, In: Sborník Kompendium 2012 - Pokrok v technologii a možnosti trhu. 9.-14. 2. 2012, Vsisko, Černá Hora, Libčany, Červený Újezd. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2012, s. 59-61, CST. ISBN: 978-80-213-2257-8.

Pohled do regulace růstu ladovnického ječmene v letech 2005-2006 Ing. Křováček Jan, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Polní den - jarní ječmen Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2007

Polní den - jarní ječmen Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2007

Polní den - jarní ječmen Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2007

Polní den - jarní ječmen Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2007

Polní den - jarní ječmen Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2007

Polní den - řepka, mák, pšenice, hořčice sareptská Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Hájek Martin; Ing. Roubal Tomáš; Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2008

KŘOVÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Přínos ozimého výsevu jarního ječmene v praxi. 2011. In: Sborník Kompendium 2011, 7.-10. 2. 2011, Sdružení pro ječmen a slad, ČZU Praha, katedra rostlinné výroby, Červený Újezd a další, s. 49-50.

Problémy s obsahem N látek v zrnu jarního sladovnického ječmene v roce 2004 Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2005

Pšenice ozimá v osevním postupu aneb „Budou osevní postupy historií“ Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2005

Regulace hustoty porostu novými způsoby setí a jejich vliv na produkční schopnost ječmene jarního sladovnického Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2005

Regulace růstu sladovnického ječmene Ing. Křováček Jan, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Regulace růstu sladovnického ječmene Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2008

Setí jako intenzifikační prvek pěstitelské technologie jarního ječmene Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2009

Setí sladovnického ječmene Ing. Křováček Jan, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Sladařské dny - jarní ječmen - odrůdová skladba + agrotechnika Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Hájek Martin; Ing. Křováček Jan, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Kvapil Radomír; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D., 2008

Správné založení porostu sladovnického ječmene Ing. Křováček Jan, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

KŘOVÁČEK, J. – ČERNÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stimulace jarního ječmene během moření. 2011. In: Sborník Kompendium 2011, 7.-10. 2. 2011, Sdružení pro ječmen a slad, ČZU Praha, katedra rostlinné výroby, Červený Újezd a další, s. 34-37 .

Stimulace jarního ječmene na počátku růstu Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2007

Sunagreen v regulaci růstu jarního ječmene Ing. Křováček Jan, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2007

Úprava osiva cukrovky Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2009

Vliv hnojení jarního ječmene dusíkem na jakost sladu Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2007

Vliv ozimého výsevu jarního ječmene na výnos a kvalitu Ing. Jan Křováček, Ph.D., 2010

Vliv pěstitelské technologie na odnožování a strukturu porostu jarního sladovnického ječmene (Hordeum vulgare) Ing. Martin Hájek, Ing. Jan Křováček, Ph.D., Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ondřej Dvořák (externí), prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

VLIV REGULACE RŮSTU NA VÝNOS A JAKOST JARNÍHO JEČMENE Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2009

Vyšší výnos, dobrá kvalita Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2005

Zakládání porostu ječmene Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2008

Založit správně porost sladovnického ječmene Ing. Křováček Jan, Ph.D., 2007

KŘOVÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změna dotační politiky po roce 2013 v rámci nového rozpočtového období EU na rok 2014 - 2020. 2013, In: Sborník Kompendium 2013, Sladovnický ječmen - intenzita a kvalita. 11. - 14. 2. 2012, Libčany, Červený Újezd, Černá Hora, Vsisko. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2013, s. 6-8, CST. ISBN: 978-80-213-2360-5.

Způsoby výsevu jarního ječmene Ing. Křováček Jan, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Zvyšování výnosů jarního ječmene stimulátory Ing. Jan Křováček, Ph.D., Radomír Kvapil (externí), Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ing. Martin Hájek, 2010