×
Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

DVOŘÁK, P. – HAJŠLOVÁ, J. – HAMOUZ, K. – SCHULZOVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Black Polypropylene Mulch Textile in Organic Agriculture. Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 116 - 120. ISSN: 1222-5339.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Černá netkaná textilie při pěstování brambor. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 311 - 314. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – KUCHTOVÁ, P. – HAMOUZ, K. – HAJŠLOVÁ, J. – SCHULZOVÁ, V. Effect of mulching materials on potato production in different soil-climatic conditions. Romanian Agricultural Research, 2012, roč. 29, č. 29, s. 201-209. ISSN: 1222-4227.

PULKRÁBEK, J. – ŠVACHULA, V. – HONSOVÁ, H. – URBAN, J. – KUCHTOVÁ, P. Ekologická pěstební technologie řepy cukrové. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 3, s. 84 - 87. ISSN: 1210-3306.

DVOŘÁK, P. – HAJŠLOVÁ, J. – HAMOUZ, K. – SCHULZOVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Influence of Grass Mulch Application on Tubers Size and Yield of Ware Potatoes . Lucrari Stiintifice, Scientific papers,series A Agronomy, 2009, roč. 52, č. 1, s. 121 - 125. ISSN: 1222-5339.

KUCHTOVÁ, P. – HÁJKOVÁ, M. – KAZDA, J. – DVOŘÁK, P. – PLACHKÁ, E. – DOLEŽÁLKOVÁ, V. Je možné pěstovat mák ekologicky?. Úroda, 2011, roč. 59, č. 5, s. 56-61. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – HAJŠLOVÁ, J. – SCHULZOVÁ, V. – TOMÁŠEK, J. – KUCHTOVÁ, P. Mulč v pěstitelské technologii ekologicky pěstovaných brambor. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 151 - 158. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – KUCHTOVÁ, P. – HRBKOVÁ, J. – BLAHOUTOVÁ, H. Mulčování brambor v různých půdně-klimatických podmínkách . Úroda, 2010, roč. 58, č. 12, s. 453 - 456. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Povrchové mulčování brambor v různých půdně-klimatických podmínkách. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 169 - 174. ISSN: 0139-6013.

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. – KUCHTOVÁ, P. Reply of mulch systems on weeds and yield components in potatoes. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 7, s. 322-327. ISSN: 1214-1178.

DVOŘÁK, P. – KUCHTOVÁ, P. – TOMÁŠEK, J. Response of Surface Mulching of Potato (Solanum tuberosum) on SPAD Value, Colorado Potato Beetle and Tuber Yield. International Journal of Agriculture and Biology, 2013, roč. 15, č. 4, s. 798-800. ISSN: 1560-8530.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – TOMÁŠEK, J. – KUCHTOVÁ, P. Vliv povrchového mulčování na velikost a výnos brambor v ekologickém zemědělství. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 315 - 318. ISSN: 0139-6013.

HÁJKOVÁ, M. – KUCHTOVÁ, P. Vyhodnocení tříletých pokusů se stimulací výnosu u máku setého. Úroda, 2012, roč. 60, č. 3, s. 68-72. ISSN: 0139-6013.

Odborná monografie

VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – ZUKALOVÁ, H. – DOLEŽALOVÁ, J. – KUCHTOVÁ, P. – PŠENIČKA, P. Mák. Praha: Powerprint , 2010. 352s. ISBN 978-80-904011-8-1.

BARANYK, P. – BALÍK, J. – KAZDA, J. – KUCHTOVÁ, P. – SOUKUP, J. – ŠKEŘÍK, J. – VOLF, M. Řepka – pěstování, využití, ekonomika. Praha: Profi Press s.r.o., 2007. 208s. ISBN 978-80-86726-26-7.

Kapitoly v odborné knize

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HÁJKOVÁ, M. In: Konvalina, P. (Ed.), Pěstování vybraných plodin v ekologickém zemědělství. České Budějovice: Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014, 284s. ISBN 978-80-87510-32-2. Mák setý (Papaver somniferum L.), s. 229-266.

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – **HÁJKOVÁ, M. In: Konvalina P. (Ed.). Plant Growing in Organic Farming. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 222s. ISBN 978-80-7394-670-8. Poppy seed (Papaver somniferum L.), s. 165-196.

KUCHTOVÁ, P. – BARANYK, P. – NERAD, D. Řepka olejka v českém zemědělství. Praha: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, 2005. 1s. ISBN 80-903464-3-X. s. Řepka olejka v českém zemědělství, s. 144 - 146.

Článek ve sborníku z akce

KUCHTOVÁ, P. – ŠERÁ, B. – HÁJKOVÁ, M. – KAZDA, J. – DVOŘÁK, P. – GAVRIL, B. – ŠERÝ, M. – MÍČA, L. – HNATIUC, E. – ŠPATENKA, P. Reakce osiva máku setého na ošetření netermálním plazmatem. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 53-58.

KUCHTOVÁ, P. – MÍČA, L. – DVOŘÁK, P. – ŠTĚTINOVÁ, I. Vliv odrůdy a ošetření osiva na klíčivost a HTS semen máku setého (Papaver somniferum, L.). In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha, Větrný Jeníkov, Skalka. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2016. s. 116-119.

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – ŠTĚTINOVÁ, I. Vliv odrůdy a ošetření osiva na výnos máku setého (Papaver somniferum L.). In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XIII) 02.02.2017, Praha, ČZU. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra rostlinné výroby, 2017. s. 154-158.

Certifikované metodiky

KUCHTOVÁ, P. – HÁJKOVÁ, M. – HAVEL, J. – KAZDA, J. – PLACHKÁ, E. – DVOŘÁK, P. Pěstitelská technologie máku pro ekologické zemědělství, Growing technology of poppy for ecological agriculture, Poppy seed, Growing, Technology, Yield, Quality, Economy, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Ekologické pěstování máku, 4/2013-17252 MZe ČR, zvýšení výnosů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 02.12.2013, ISBN: 978-80-213-2429-9, 42 s.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – MIKŠÍK, V. – CIHLÁŘ, P. – TOMÁŠEK, J. – ŠTÍCHA, V. – HANČ, M. Analýza vlivu přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin na řepku olejku poškozenou krupobitím. ČZU Praha: Česká Pojišťovna a.s., 2016, 44s. ISBN: ,

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. – CIHLÁŘ, P. Redukce výnosu řepky po simulovaném krupobití. Praha: Česká pojišťovna a.s., 2015, 4s. ISBN: ,

CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. Simulace poškození řepky krupobitím a jeho vliv na výnos. Praha: Česká pojišťovna a.s., 2015, 6s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. – CIHLÁŘ, P. – LIČKOVÁ, S. – MIKŠÍK, V. Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé. ČZU Praha: KWS Osiva s.r.o., 2016, 19s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – MIKŠÍK, V. Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé. ČZU Praha: KWS Osiva s.r.o., 2017, 17s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. – MIKŠÍK, V. Vliv ošetření na vady kořenů a výnos odrůdy Factor KWS. ČZU Praha: KWS Osiva s.r.o., 2018, 26s. ISBN: ,

BEČKA, D. – BEČKOVÁ, L. – CIHLÁŘ, P. – KUCHTOVÁ, P. – MACHAČKOVÁ, J. – MIKŠÍK, V. – TOMÁŠEK, J. Vliv ošetření na vady kořenů a výnos odrůdy Factor KWS. Výzkumná zpráva pro KWS Osiva s.r.o. za rok 2019. ČZU Praha: KWS Osiva s.r.o., 2019, 46s. ISBN: neuvedeno,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. Vývoj a aplikace progresivní technologie zakládání porostů cukrové řepy v aridní oblasti. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Haná za rok 2019. ČZU Praha: Zemědělské družstvo Haná, 2019, 10s. ISBN: neuvedeno,

PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – KŘOVÁČEK, J. – BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. Vývoj technologie redukovaného zpracování a hnojení půdy pro plodiny s nízkou ochrannou funkcí. Výzkumná zpráva pro Zemědělské družstvo Unčovice za rok 2019. ČZU Praha: Zemědělské družstvo Unčovice, 2019, 56s. ISBN: neuvedeno,

Ostatní výsledky

KUCHTOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Aktuální otázky pěstitelských technologií máku pro ekologické zemědělství. 2012, Dne 6. 12. 2012, ve 14:00 hod., bylo ve vidokonferenční místnosti FAPPZ uspořádáno pracovní setkání zemědělců, studentů a ostatních zájemců se specialisty v pěstování máku. Diskutována byla problematika regulace plevelů, chorob a možnosti zahrnující nepřímé způsoby ochrany rostlin v závislosti na volbě kultivačních metod. Počet účastníků: 25.

Biozemědělství nepoužívá GMO Ing. Kuchtová Perla, Ph.D., 2006

Black Polyethylene Mulch Textile in Organic Agriculture Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav; Bc. Erhartová Daniela, 2009

Black PolyPropylene Mulch Textile in Organic Agriculture Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Hajšlová Jana; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Dr. Ing. Schulzová Věra; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Black Polypropylene Non-woven Textile as Mulch in Organic Agriculture Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav; Bc. Erhartová Daniela, 2009

Cereals suitable for production of bioethanol doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; prof. Ing. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; Ing. Krejčířová Lucie; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D., 2005

Černá netkaná textilie jako mulč v ekologickém zemědělství Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav; Bc. Erhartová Daniela, 2009

Effect of Grass Mulch Application on Tubers Size and Yield of Ware Potatoes in Organic Farming Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – HAMOUZ, K. – KUCHTOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of mulching materials on the soil temperature, soil water potential, number and weight tubers of organic potatoes. 2011. In: 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 14.-15.11. 2011, Praha. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 53-57, EUR. ISBN: 978-80-87371-12-1.

Ekologická řepka na českých polích Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Nerad Daniel, 2007

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – CHALOUPSKÝ, R. – MIČÁK, L. – PETR, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Ekologické zemědělství. 2012, Polní den na P.S. Uhříněves - Věda na polích a ve stájích. Ekologické zemědělství: problémy konvenčního zemědělství, welfare.

Ekologické zemědělství 2007 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; prof. Ing. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Bečková Lucie, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Bicanová Eva; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Bc. Erhartová Daniela; Ing. Krejčířová Lucie; Mičák Libor; Ing. Mičáková Alena; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2007

Growing technologies for genetically modified varieties of winter oilseed rape in Czech republic Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Štranc Přemysl, Ph.D.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D., 2005

KUCHTOVÁ, P. – BEČKOVÁ, L. – BEČKA, D. – DVOŘÁK, P. – **TRAUŠKEOVÁ, P.Herbicid tolerantní řepky v pěstitelských systémech. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 53-57. ISBN: 978-80-213-2798-6 .

Influence of Grass Mulch Application on Tubers Size and Yield of Ware Potatoes Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Hajšlová Jana; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Dr. Ing. Schulzová Věra; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Influence of Grass Mulch Application on Tubers Size and Yield of Ware Potatoes Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

KUCHTOVÁ, P. – HÁJKOVÁ, M. – DVOŘÁK, P. – PLACHKÁ, E. – KAZDA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak dělat ekologický mák za dvojnásobnou cenu. 2012, In: Sdružení Český mák informuje: 11. Makový občasník. 30.1.-3.2. 2012, Býšť, Vsisko, Rostěnice, Větrný Jeníkov, Červený Újezd. Praha: ČZU, 2012, s. 29-37, CST. ISBN 978-80-213-2248-6.

Je možné ekologické pěstování řepky? Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Nerad Daniel, 2006

Je možné ekologické pěstování řepky? Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc., 2006

KUCHTOVÁ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jsou to (přece jen) jatka. 2011. Universum, 2011, roč. 21, č. 2, s. 34-37. ISSN: 0862-8238.

KUCHTOVÁ, P. – ŠKEŘÍK, J. – KAZDA, J. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – MÍČA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Konvenční versus ekologické zemědělství? Intenzifikace technologie ekologicky pěstovaných olejnin?. 2013, In: Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií, 17.1. – 25.1. 2013, České Budějovice, Kralovice, Doksy a další. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 76-81, CST. ISBN: 978-80-213-2351-3.

KVALITA ODRŮD PŠENICE PRO PRODUKCI ŠKROBU Ing. Krejčířová Lucie; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; prof. Ing. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; prof. Dr. Petr Jiří, DrSc., dr.h.c.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D., 2005

Možnosti ekologického pěstování řepky Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Mičák Libor; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Lagaudriere Delphine, 2004

Možnosti intenzifikace v ekologické pěstitelské technologii ozimé řepky Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Káš Martin; Mičák Libor; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Netradiční technologie využívané při pěstování brambor a ozimé pšenice Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Bicanová Eva; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D., 2007

ŘEHOŘKOVÁ, ING., H. – KVĚTOŇOVÁ, ING., I. – BERKA, ING., M. – KUCHTOVÁ, P. – ČORNEJOVÁ, ING., R. Podtyp: Uspořádání akcí; Novinky v oblasti ekologického zemědělství v roce 2013. 2013, Datum a místo konání: 17.ledna 2013. ČZU v Praze, FAPPZ. Počet účastníků: 25. Pořádal: PRO-BIO RC KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ a RC SRDCE ČECH ve spolupráci s KRV FAPPZ ČZU v Praze. Přednášející: (1) Ing. Milan Berka – ředitel KEZ – legislativa, pravidla, dotace v ekologickém zemědělství, (2) Ing. Regina Čornejová – nová listová hnojiva, povolená v ekologickém, (3) Ing. Ivana Květoňová (vedoucí RC Pro-Bio Srdce Čech) a (4) Ing. Perla Kuchtová, Ph.D.

KUCHTOVÁ, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Ožehavé otázky prosazování ekologických přístupů v ochraně přírody a krajiny v rámci hospodářských aktivit v kontextu ČR a EU. 2010. Seminář k zemědělské činnosti člověka v krajině, ČZU Praha, 50 účastníků.

KUCHTOVÁ, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – DVOŘÁK, P. – TOMÁŠEK, J. – OPATRNÝ, V. – SKLENÁŘ, J. – TACHECÍ, K. – KOPTA, T. Podtyp: Uspořádání akcí; Pěstitelské technologie v ekologickém zemědělství. 2011. Seminář Pěstitelské technologie v ekologickém zemědělství, dne 22.2.2011, FAPPZ ČZU v Praze. Vystupujících - 7, počet účastníků - 30.

Pěstitelský potenciál odrůd ozimé řepky v extenzivních podmínkách ekologického zemědělství. Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Mičák Libor; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Škeříková M., 2008

Pěstování olejnin v ekologickém zemědělství Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Pšenička Petr; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D., 2007

Pěstování řepky podle přísných pravidel ekologického zemědělství. Nerad Daniel; Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D., 2006

Pěstování rostlin - cvičení Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2006

Pěstování rostlin - cvičení Ing. Pazderů Kateřina, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Křivánek Jindřich; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; Ing. Urban Jaroslav, Ph.D., 2008

Pests and thein natural enemies within organic winter oilseed rape Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2007

Pests and their natural enemies within organic winter oilseed rape (Brassica napus L.) doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc., 2007

ŠMÍD, J. – KLOUČEK, P. – FRAŇKOVÁ, A. – KUCHTOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phytotoxicity and antimicrobial activity of essential oils in plant products treatment. 2012, In: Book of Abstracts 43rd International Symposium On Essential oils, 5.9. -8.9. 2012, Lisabon. Lisabon: Centro de Biotechnologia Vegetal, 2012, s.168, WRD. ISBN: 978-989-20-3188-0.

Pokus s pěstováním máku na ekologické farmě v Budyni nad Ohří Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Pšenička Petr, 2007

Pokusy s ekologickým pěstováním řepky v roce 2008/2009. Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Mičák Libor; Ing. Škeřík Josef, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Škeříková M., 2009

Pokusy s ekologickým pěstováním máku v roce 2010 Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., Ing. Jan Kazda, CSc., Miroslava Hájková (externí), Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Libor Mičák, 2010

Pokusy s ekologickým pěstováním řepky ozimé v roce 2005 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Mičák Libor, 2005

Pokusy s ekologickým pěstováním řepky ozimé v roce 2005 / 2006 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Mičák Libor, 2006

Pokusy s ekologickým pěstováním řepky ozimé v roce 2005/06. Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Mičák Libor, 2006

Pokusy s ekologickým pěstováním řepky v roce 2008/2009 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Mičák Libor; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc.; Škeříková M., 2009

KUCHTOVÁ, P. – KAZDA, J. – ŠKEŘÍK, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Postup v technologii ekologicky pěstované řepky na Výzkumné stanici v Praze-Uhříněvsi. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 41-44, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

Poznatky a vybrané experimentální výsledky u ozimé řepky a hořčice bílé v pokusném roce 2003/04 prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D., 2005

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Problematika používání přípravků pro ochranu rostlin v ekologickém zemědělství v České republice. 2016, 15. makový občasník, Mák v roce 2016, 3. 2. - 5. 2. 2016, roč. 15, s. 50, ISBN: 978-80-213-2623-1.

Protection from Colorado beetle and Late blight of potatoes in the system of organic farming Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

REAKCE ŘEPKY OZIMÉ NA TERMÍNY SETÍ, HUSTOTU POROSTU A VÝŠI DUSÍKATÉHO HNOJENÍ Ing. Kuchtová Perla, Ph.D., 2004

Study on the effect of mulching on potato production in organic farming Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Technologie pro ekologickou řepku - pokusy 2006 - 2008 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Káš Martin; Mičák Libor; Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

Technologie pro ekologickou řepku – pokusy 2006 – 2008 Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Káš Martin; Mičák Libor; Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Baranyk Petr, CSc., 2008

The effect of rapeseed stand density on the formation of generative organs Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2004

Treatment effects of fungicidal bioagents on Poppy seed (Papaver somniferum L.) Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav; Ing. Pšenička Petr, 2008

ŠMÍD, J. – KLOUČEK, P. – KUCHTOVÁ, P. – FRAŇKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Use of Satureja montana essential oil in protection of crop products. 2011. In: 42nd International Symposium on Essential Oils, 11.-14.9. 2011, Antalya, Turkey. The Journal of Essential Oil Research: 2011 ISEO Abstracts, 2011, s. 112, abstr. P-088, WRD. ISSN: 1041-2905.

Užití biologických přípravků v máku Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Pšenička Petr, 2006

BEČKOVÁ, L. – KUCHTOVÁ, P. – CIHLÁŘ, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – **PROKEŠ, K.Variantní pěstitelské technologie řepky ozimé – tříleté hodnocení. 2017, Prosperující olejniny 2017 (Prosperous Oil Crops 2017) 5.-7.12. 2017, roč. 12, s. 4-8. ISBN: 978-80-213-2798-6.

Vliv hmotnostního a velikostního třídění semen na biologickou a produkční hodnotu osiva máku Ing. Pšenička Petr; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana, 2008

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – HÁJKOVÁ, M. – PLACHKÁ, E. – KAZDA, J. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv ošetření osiva na složky výnosu u ekologicky pěstovaného máku (Papaver somniferum L.). 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.-24.12.2012, Nitra, Lipovce. Praha: ČZU Praha, 2012, s. 94-98, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. – HÁJKOVÁ, M. – PLACHKÁ, E. – KAZDA, J. – TOMÁŠEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv ošetření osiva na složky výnosu u ekologicky pěstovaného máku (Papaver somniferum L.). 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 08.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 94-98, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

KUCHTOVÁ, P. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv ošetření osiva na výnos ekologického máku. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 52-57, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

KUCHTOVÁ, P. – HODOVAL, J. – HÁJKOVÁ, M. – MÍČA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv ošetření osiva na výnos máku setého. 2015, 14. makový občasník, Mák v roce 2015, 2. 2. - 5. 2. 2015, roč. 14, s. 15-18, ISBN: 978-80-213-2539-5.

KUCHTOVÁ, P. – HÁJKOVÁ, M. – KAZDA, J. – PLACHKÁ, E. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – DVOŘÁK, P. – ŠUPOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv pěstitelské technologie na vybrané charakteristiky u máku setého (Papaver somniferum, L.). 2010, In: Sborník 9. makový občasník, 1.-5.2. 2010, ČZU Praha, Červený Újezd a další. Praha: ČZU Praha, 2010, s. 69-80, CST. ISBN: 978-80-2041-3.

Vliv povrchového mulčování na velikost hlíz a výnos konzumních brambor v systému ekologického zemědělství Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; prof. Ing. Hamouz Karel, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Tomášek Jaroslav, 2009

Vliv vybraných přípravků a jejich kombinací na výnos máku (Papaver somniferum L.) Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Plachká Eva, CSc.; Hájková Miroslava; Havel J.; Ing. Dvořák Petr, Ph.D.; Šupová E., 2009

HÁJKOVÁ, M. – KUCHTOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení dvouletých pokusů se stimulací výnosu u máku setého. 2011. In: Sborník 10. makový občasník, 31. 1.-3. 2. 2011, ČZU Praha, katedra rostlinné výroby, Červený Újezd a další, s. 42-45, EUR. ISBN: 978-80-213-2151-9.

Výskyt a význam přirozených nepřátel škůdců v ekologické řepce Nerad Daniel; Ing. Škeřík Josef, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D., 2007

KAZDA, J. – VOSPĚLOVÁ, J. – KUCHTOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt škůdců makovic krytonosce makovicového a bejlomorky makové v Čechách a ochrana proti nim. 2013, In: 12. makový občasník, 28.1. - 1. 2. 2013, Býšť, Vsisko, Rostěnice, Červený Újezd, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU, 2013, s. 57-60, CST. ISBN: 978-80-213-2354-4.

Výsledky pokusů s biořepkou Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Škeřík Josef, CSc., 2006

Výsledky pokusu s ekologickým pěstováním máku Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Pšenička Petr, 2007