×
Ing. Anna Francová
banner

Bakalářské práce

Aktuálně nabízená témata bakalářských prací:

  • Industriální atmosférické znečištění urbánních půd těžkými kovy
  • Mechorosty a lišejníky jako bioindikátory znečištění životního prostředí těžkými kovy