×
Mgr. Alek Lačev, Ph.D.
banner

phone +420 22438 6020

Pedagogická činnost

VRV109E Vývojová psychologie (POVK)

nar. 1982, absolvent FF UK Praha, obor Psychologie, 2008. Absolvování postgraduálního studia psychologie na FF UK, Praha, 2012.

KONZULTAČNÍ HODINY: Po emailové dohodě