×
Ing. Mgr. Jiří Lehejček
se zabývá paleoklimatologií Arktidy
banner

Granty

EU INTERACT 2014 v rámci 7. operačního programu EU - "Comparing Late Holocene Climate Changes in Low and High Arctic Regions using Lake Sediment and Annual Rings of Dwarf Tundra Shrubs Records II.

EU INTERACT 2013 (N°262693) v rámci 7. operačního programu EU - "Comparing Late Holocene Climate Changes in Low and High Arctic Regions using Lake Sediment and Annual Rings of Dwarf Tundra Shrubs Records.

IGA FLD ČZU 2013 (J. Lehejček, 20134340). - Dendroklimatologie nízké Arktidy - záznam holocénního klimatu

Dendroklimatologie nízké Arktidy - záznam holocénního klimatu

GA FLD, 2013-2013

Dendroklimatologie nízké Arktidy

GA FLD, 2014-2014

Paleoklimatologie severního Atlantiku - multi-proxy rekonstrukce holocénního klimatu

CIGA, 2015-2016