×
Ing. Mgr. Jiří Lehejček
se zabývá paleoklimatologií Arktidy
banner

Publikace

STACKE, V., MIDA, P., LEHEJČEK, J., TÓTHOVÁ, G., NÝVLT, D. (2012): Recent landscape changes in terminoglacial area of the Nordenskiöldbreen, central Spitsbergen, Svalbard. Czech Polar Reports, 1: 3-6.

Hanáček, M., Nývlt, D., Flašar, J. Stacke, V., Lehejček, J., Tóthová G., Břežný, M., Procházková, B., Uxa, T., Křenovská, I. (2013): New methods to reconstruct clast transport history in different glacial sedimentary environments: Case study for Old Red sandstone clasts from polythermal Hørbyebreen and Bertilbreen valley glaciers, Central Svalbard. Czech Polar Reports, 3: 107-129.

Článek v odborném periodiku

LEHEJČEK, J. Dwarf tundra shrubs growth as a proxy for late Holocene climate change. Czech Polar Reports, 2015, roč. 5, č. 2, s. 185-199. ISSN: 1805-0689.

SVOBODA, M. – JANDA, P. – BAČE, R. – FRAVER, S. – NAGEL, T. – REJZEK, J. – MIKOLÁŠ, M. – DOUDA, J. – BOUBLÍK, K. – ŠAMONIL, P. – ČADA, V. – TROTSIUK, V. – TEODOSIU, M. – BOURIAUD, O. – BIRIS, A. – SÝKORA, O. – UZEL, P. – ZELENKA, P. – SEDLÁK, V. – LEHEJČEK, J. Landscape-level variability in historical disturbance in primary Picea abies mountain forests of the Eastern Carpathians, Romania. Journal of Vegetation Science, 2014, roč. 25, č. 2, s. 386-401. ISSN: 1100-9233.

LEHEJČEK, J. – SVOBODA, M. Letokruhy za hranicí lesa: Případová studie z Grónska. Zprávy lesnického výzkumu, 2017, roč. 62, č. 2, s. 101-108. ISSN: 0322-9688.

**BURAS, A. – LEHEJČEK, J. – MICHALOVÁ, Z. – MORRISSEY, R. – SVOBODA, M. – **WILMKING, M. Shrubs shed light on 20th century Greenland Ice Sheet melting. BOREAS, 2017, roč. 46, č. 4, s. 667-677. ISSN: 0300-9483.

LEHEJČEK, J. – **BURAS, A. – SVOBODA, M. – **WILMKING, M. Wood anatomy of Juniperus communis: a promising proxy for palaeoclimate reconstructions in the Arctic. POLAR BIOLOGY, 2017, roč. 40, č. 5, s. 977-988. ISSN: 0722-4060.

Ostatní výsledky

TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – POLICKÁ, P. – LEHEJČEK, J. – HÁJEK, T. – NĚMEČEK, K. – MERCL, F. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Exudation of low molecular mass organic acids by arctic willow (Salix polaris) in different tundra habitat: response to soil environment. 2016, Polar Ecology Conference 2016, 19th-21st September 2016 České Budějovice, Czech Republic, ISBN: 978-80-7394-594-7, s. 116.

TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – LEHEJČEK, J. – POLICKÁ, P. – HÁJEK, T. – MERCL, F. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Exudation of low molecular mass organic acids by arctic willow (salix polaris) in different tundra habitats. 2015, Sborník abstraktů "Současné trendy v čekém polárním výzkumu 2015", Centrum polární ekologie, Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Jan Kavan (Ed.), 2015.

TEJNECKÝ, V. – HUBOVÁ, P. – LEHEJČEK, J. – POLICKÁ, P. – HÁJEK, T. – NĚMEČEK, K. – MERCL, F. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The content of low molecular mass organic acids in roots and the exudation of arctic willow (Salix polaris) as a strategy for nutrients release in arctic soils (Svalbard). 2016, In: Abstract Book, EUROSOIL 2016, 16-21 October, Istanbul, Turkey.