×
Ing. Mgr. Jiří Lehejček
se zabývá paleoklimatologií Arktidy
banner

Životopis

 

Ž I V O T O P I S

1.         Osobní údaje:

Jméno, titul:                           Mgr. et Ing. Jiří Lehejček

Datum a místo narození:        23. 12. 1986, Praha 4, Česká republika

Státní občanství:                    Česká republika

Stav:                                       svobodný

Adresa:                                   Láskova 1792, 148 00, Praha 4, Česká republika

Telefon:                                  +420 732 978 118

E-mail:                                    jirilehejcek@seznam.cz

 

2.         Vzdělání:

10.2009 – 09.2012                 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

                                               - Fyzická geografie a geoekologie, navazující magisterské                                                                 studium

                                               - zakončeno státní závěrečnou zkouškou

10.2010 – 06.2012                 Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská

- Forestry, Water, and Landscape Management, inženýrské studium v anglickém jazyce

- zakončeno státní závěrečnou zkouškou s vyznamenáním a uznáním děkana fakulty

10.2007 – 09.2009                 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

                                               - Geografie a kartografie, bakalářské studium

- zakončeno státní bakalářskou zkouškou

09.1998 – 05.2006                 Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle

                                               - zakončeno maturitní zkouškou s vyznamenáním

3.         Studium v zahraničí:

01.2009 – 06.2009                 University of Iceland, Faculty of Science

                                               - semestrální studium v rámci programu NAEP („Norské fondy“)

 

09.2011 – 12.2011                 Vancouver Island University, Faculty of Science

                                     - semestrální studium v rámci programu „Transatlantic Exchange Partnerships – Canada“

 

4.          Pracovní zkušenosti:          

2006 – současnost:                 Prezentace geograficko-cestopisných přednášek na školách a před veřejností (např.: Planetárium Praha, Vědecká knihovna Hradec Králové, M-klub Plzeň, Národní Zemědělské Muzeum, MK Karlovy Vary atp.)

2009 – současnost                  Výuka geografie ve společnosti Tutor

2011 – současnost                  Popularizace vědy v časopise Vesmír a na www stránkách FLD ČZU a PřF UK         

5.         Ostatní údaje:

Jazykové znalosti :                             - Anglický jazyk – odborná terminologie

                                                           - Německý jazyk – aktivní komunikace

                                                           - Ruský jazyk – pasivní

Zkušenosti s PC:

             ArcGIS, MapInfo, Ocad, R (statistika), Internet, MS Excel, MS Word, MS Power Point, Zoner Photo Studio

Volnočasové aktivity:

              cestování (camping, VHT), sport (divoká voda - kayak, lyžování, cyklistika, pozemní hokej, badminton…), příroda, divadlo, literatura, společenské tance

Charakteristika:

               spolehlivý, chápavý, rozhodný, komunikativní, cílevědomý, organizačně schopný, sebevědomý, se smyslem pro humor