×
doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

ALA03E Základy obecné zootechniky - Bc.
ALA06E Zootechnika - Bc.
ALA14E Plemenitba koní-Humpolec - Bc.
ALA19E Plemenitba psů - Bc.
ALA75E Základy obecné zootechniky - Bc.
ALA77E Zootechnika - Bc.
ALA84E Plemenitba psů - Bc.
ALA92E Základy obecné zootechniky - HU - Bc.
ALA95E Plemenitba koní - HU - Bc.
DAGX05Y General Animal Science
DALX01Y Obecná zootechnika

Garantované studijní obory

4103R001 Chovatelství
4103R015 Chov koní

Garantované studijní programy

B4148 Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova