×
doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

VOLENEC, J. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. Analysis of linear description of type traits in the varieties and studs of the Old Kladrub horse. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 52, č. 9, s. 299 - 307. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – SCHLOTE, W. – BJELKA, M. – BEZDÍČEK, J. – MAJZLÍK, I. Analysis of population and heterosis effects in crossbred cattle of Czech Fleckvieh and Beef Simmental parentage for growth traits. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2008, roč. 3, č. 51, s. 207 - 215. ISSN: 0003-9438.

JEČMÍNKOVÁ, K. – **UWE, M. – **KYSELOVÁ, J. – **SZTANKOOVÁ, Z. – **ZAVADILOVÁ, L. – **ŠTÍPKOVÁ, M. – MAJZLÍK, I. Association of leptin, toll-like receptor 4, and chemokine receptor of interleukin 8 C-X-C motif single nucleotide polymorphisms with fertility traits in Czech Fleckvieh cattle. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2018, roč. 31, č. 11, s. 1721-1728. ISSN: 1011-2367.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Characterization of greying, melanoma, and vitiligo quantitative inheritance in Old Kladruber horses. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 10, s. 443-451. ISSN: 1212-1819.

ZAVADILOVÁ, L. – MACH, K. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. Crossbreeding parameters for carcass traits of broiler rabbits. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 1, č. 39, s. 45 - 48. ISSN: 1211-3174.

VOSTRÝ, L. – PŘIBYL, J. – SCHLOTE, W. – VESELÁ, Z. – JAKUBEC, V. – MAJZLÍK, I. – MACH, K. Estimation of Animal × Environment Interaction in Czech Beef Cattle. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2009, roč. 1, č. 52, s. 15 - 22. ISSN: 0003-9438.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – DOKOUPILOVÁ, A. – MAJZLÍK, I. Estimation of genetic and non-genetic effects influencing coat colour in black horses. Czech Journal of Animal Science, 2019, roč. 64, č. 1, s. 41-48. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – PŘIBYL, J. – MAJZLÍK, I. Estimation of genetic parameters for melanoma in the Old Kladruber horse. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 2, s. 75-82. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – MACH, K. – DOKOUPILOVÁ, A. – MAJZLÍK, I. – JANDA, K. Estimation of the genotype × environment interaction for the HYPLUS broiler rabbit.. Journal of Agrobiology, 2008, roč. 1, č. 25, s. 61 - 64. ISSN: 1803-4403.

VOSTRÝ, L. – MACH, K. – DOKOUPILOVÁ, A. – MAJZLÍK, I. – JANDA, K. Fattening performance for the HYPLUS broiler rabbit dependence on the initial fattening body weight at the weaning. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 3, č. 39, s. 278 - 283. ISSN: 1211-3174.

**VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – SCHMIDOVÁ, J. – **VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. Founder contribution in the endangered czech draught horse breeds. Acta Agriculturae Slovenica, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 169-173. ISSN: 1581-9175.

SVATOŇOVÁ, M. – **NOVÁK, K. – **KOTT, T. – **VOLEK, Z. – MAJZLÍK, I. – TŮMOVÁ, E. Genetic characterization of Czech local rabbit breeds using microsatellite analysis. Livestock Science, 2017, roč. 201, č. 2017, s. 41-49. ISSN: 1871-1413.

**VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – **NOVOTNÁ, A. – VOSTRÝ, L. Genetic distances and admixture between sire lines of the Old Kladruber horse. Agriculturae Conspectus Scientificus, 2017, roč. 82, č. 3, s. 287-291. ISSN: 1331-7768.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. Genetic diversity in Czech Haflinger horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 163-165. ISSN: 1330-7142.

VOSTRÝ, L. – PŘIBYL, J. – MAJZLÍK, I. – VESELÁ, Z. Genetic evaluation of growth for beef bulls at a performance-test station. Journal of Agrobiology, 2008, roč. 1, č. 25, s. 57 - 60. ISSN: 1803-4403.

VOSTRÝ, L. – PŘIBYL, J. – MACH, K. – MAJZLÍK, I. Genetic parameters estimation and breeding values prediction for linear described traits in the Old Kladruber Horse. Journal of Animal and Feed Sciences, 2011, roč. 20, č 3, s. 338-349. ISSN: 1230-1388.

VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – **VESELÁ, Z. – **SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I. Genetic parameters for linear type traits in three Czech draught horse breeds. Agriculturae Conspectus Scientificus, 2017, roč. 82, č. 2, s. 111-115. ISSN: 1331-7768.

MAJZLÍK, I. – SCHLOTE, W. – VOSTRÝ, L. – VOLENEC, J. Genetic variation in the genetic resource population of the old Kladrub horse: Inbreeding and parameters for conformation traits liner described. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2006, roč. 9, č. 0, s. 184 - 187. ISSN: 1335-258X.

FUTAS, J. – VYCHODILOVÁ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VRÁNOVÁ, M. – PUTNOVÁ, L. – MUZIK, J. – VYSKOČIL, M. – VRTKOVÁ, I. – DUŠEK, L. – MAJZLÍK, I. – HOŘÍN, P. Genomic analysis of resistance/susceptibility to melanoma in Old Kladruber greying horses. ..., 2012, roč. 79, č. 4, s. 247-248.

VOSTRÝ, L. – MACH, K. – DOKOUPILOVÁ, A. – MAJZLÍK, I. Growth analysis and food consumption in final crossbreds of the HYPLUS broiler rabbit. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 1, č. 39, s. 38 - 44. ISSN: 1211-3174.

VOSTRÝ, L. – MACH, K. – BJELKA, M. – BEZDÍČEK, J. – MAJZLÍK, I. Hybridizace u dvou fylogeneticky příbuzných masných plemen skotu. Náš chov, 2008, roč. 4, č. 2008, s. 31 - 34. ISSN: 0027-8068.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSELOVÁ, J. – SAID AHMED, A. – ZAVADILOVÁ, L. – MÁTLOVÁ, V. – MAJZLÍK, I. Leptin promoter region genotype frequencies and its variability in the Czech Fleckvieh cattle. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 54-59. ISSN: 1211-3174.

CZERNEKOVÁ, V. – KOTT, T. – MAJZLÍK, I. Mitochondrial D-loop sequence variation among Hucul horse. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 10, s. 437-442. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – MACH, K. – MAJZLÍK, I. Odhad růstových křivek a křivek spotřeby krmiva ve výkrmu dvou finálních hybridů brojlerového králíka HYPLUS. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2006, roč. 9, č. 0, s. 200 - 201. ISSN: 1335-258X.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I. Population studies of Czech Hucul horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 41-43. ISSN: 1330-7142.

VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – PŘIBYL, J. Posouzení interakce genotyp × prostředí u masného skotu. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2006, roč. 9, č. 0, s. 96 - 98. ISSN: 1335-258X.

HOFMANOVÁ, B. – KOHOUTOVÁ, P. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MAJZLÍK, I. Quantitative aspects of coat color in old Kladruber black horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 224-227. ISSN: 1330-7142.

JAKUBEC, V. – VOSTRÝ, L. – SCHLOTE, W. – MAJZLÍK, I. – MACH, K. Selection in the genetic resource: genetic variation of the linear described type traits in the Old Kladrub horse. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2009, roč. 52, č. 4, s. 343 - 355. ISSN: 0003-9438.

VOSTRÝ, L. – PŘIBYL, J. – MAJZLÍK, I. Selection of a suitable definition of environment for the estimation of genotype × environment interaction in the weaning weight of beef cattle. Czech Journal of Animal Science, 2008, roč. 53, č. 10, s. 407 - 417. ISSN: 1212-1819.

STRATIL, A. – BARTENSCHLAGER, H. – VAN POUCKE, M. – PEEELMAN, L. – MAJZLÍK, I. – GELDERMANN, H. SNP identification, linkage and radiation hybrid mappin of the porcine lamin A/C (LMNA) gene to chromosome 4q.. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2006, roč. 123, č. 3, s. 280 - 283. ISSN: 0931-2668.

HOFMANOVÁ, B. – **VOSTRÁ VYDROVA, H. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. The effect of inbreeding on melanoma and vitiligo occurrence in Old Kladruber grey horses. Acta Agriculturae Slovenica, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 179-182. ISSN: 1581-9175.

ANDREJSOVÁ, L. – MAJZLÍK, I. The old Kladrub horse: Performance test analysis. Journal of Agrobiology, 2008, roč. 25, č. 1, s. 49 - 51. ISSN: 1803-4403.

MACH, K. – MAJZLÍK, I. – ONDRÁČEK, J. Vliv probiotik na zdraví, výkmnost a jatečnou hodnotu. Náš chov, 2006, roč. 66, č. 8, s. 95 - 97. ISSN: 0027-8068.

HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. – JAHN, P. Výskyt melanomu u starokladrubských koní. Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 2, s. 119-123. ISSN: 0506-8231.

Kapitoly v odborné knize

MAJZLÍK, I. Conservation genetics of endangered horse breeds. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, 2006. 1s. ISBN 9076998795. s. Analysis of inbreeding in the genetic resource of the "Old Kladrub horse" from 1993 to 2003, s. 85 - 90.

HEJLÍČEK, K. – MACH, K. – MAJZLÍK, I. – SKŘIVANOVÁ, V. Chov králíků. Praha: Brázda s.r.o., 2004. 1s. ISBN 80-209-0325-9. s. Chov králíků, s. 1 - 207.

Článek ve sborníku z akce

HRDLICOVÁ, A. – DOSTÁL, J. – MAJZLÍK, I. CORD1 (Cone-Rod Dystrophy 1) in Czech Republic Dachshunds. In Book of abstracts of the XXIV th GENETIC DAYS 2010 01.09.2010, Brno. Brno: Mendel Universtity in Brno, 2010. s. 22-22.

Estimation of Genotype × Environment Interaction in Beef Cattle in the Czech Republic doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Genetic Analysis of Greying Process in Old Kladruber Horse doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Genetic Analysis of Melanoma Prevalence in Old Kladruber Horse Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Genetic Evaluation of Growth for Beef Bulls at a Performance-test Station Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Zdenka Veselá (externí), Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

HRDLICOVÁ, A.; idPublikace = 50422; Název: Phenotypic variability of PRCD expression in different dog breeds-- Neexistuje podtyp publikace --

Certifikované metodiky

MACH, K. – ONDRÁČEK, J. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – JEBAVÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MASOPUSTOVÁ, R. Využití probiotického krmiva PROBIOSTAN a antikokcidika EMANOX ve výkrmu brojlerových králíků, The use of probiotic feed PROBIOSTAN and coccidiostatic EMANOX in rabbit broiler fattening, rabbit broiler, fattening, nutrition, probiotics, coccidiostatics, 2012, GH - Výživa hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, PROBIOSTAN a EMANOX , 17210/2012-7, Zlepšení parametrů masné užitkovosti brojlerových králíků, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, Těšnov 17, 11705 Praha 1, 28.08.2012,

Ostatní výsledky

A NEW UNDERGRADUATE COURSE OF THE ANIMAL HUSBANDRY PROGRAM AT THE CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE ANIMAL ASSISTED ACTIVITIES FOR THE PERSONALITY DEVELOPMENT Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Vyplelová Petra; Ing. Pinc Ludvík; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Skoupá Lenka, 2008

VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – HOFMANOVÁ, B. – **VESELÁ, Z. – **SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I. – **KASARDA, R.Admixture and recent migration in three Czech draught horse breeds as revealed by microsatellites. 2017, Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the EAAP, 28 August - 1 September 2017, Talin, Estonia, s. 297-297. ISBN: 978-90-8686-312-9, e-ISBN: 978-90-8686-859-9.

HOFMANOVÁ, B. – KOHOUTOVÁ, P. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of factors influencing coat color intensity in Old Kladruber black horses. 2015, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the EAAP, 31 August - 4 September 2015, Warsaw, Poland, s. 439-439. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of factors influencing vitiligo occurence in Old Kladruber grey horses. 2014, Book of abstracts of International scientific genetic conference XXVI. Genetic Days, Prague, Czech Republic, s. 95-96. ISBN: 978-80-213-2473-2.

Analysis of inbreeding and generation interval of Silesian Noriker and Czech-Moravian Belgian Horse doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Andrejsová Lea, 2009

Analysis of inbreeding and generation interval of Silesian Noriker and Czech-Moravian Belgian Horse Ing. Čapková Zuzana; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Andrejsová Lea, 2009

Analysis of inbreeding in the genetic resource "Old Kladruber horse" in the period from 1993 to 2003 prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Analysis of length of production life in Holstein cattle in Czech Republic doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

HOFMANOVÁ, B. – HOUDOVÁ, D. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L.Analysis of the testing horses for therapeutic purposes in the Czech Republic. 2016, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the EAAP, 29 August - 2 September 2016, Belfast, United Kingdom, s. 476-476. ISBN: 978-90-8686-830-8, e-ISBN: 978-90-8686-830-8..

Analýza efektů křížení pro růst brojlerových králíků Dědková L.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

KRACÍKOVÁ, O. – CZERNEKOVÁ, V. – MELČOVÁ, S. – KOTT, T. – MAJZLÍK, I. – ČAPKOVÁ, Z. – ANDREJSOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analýza mitochondriální dna u genové rezervy starokladrubského koně. 2010. Acta fytotechnica et zootechnica, 1, s. 19-23..

CHov zvířat I doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

Coat greying process in Old Kladruber horse. Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Crossbreeding parameters for growth performance of broiler rabbits doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Zavadilová Ludmila; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2005

Dědičné poruchy zdraví skotu 4.QF 3012 doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., -1

Dědičnost plavého zbarvení u koní Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2005

EMANOX – nové antikokcidikum v kompletních krmných směsích pro výkrm kálíků Ondráček J.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Janda Karel; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – **VESELÁ, Z. – **NOVOTNÁ, A. – MAJZLÍK, I.Estimation of effective population size based on genealogical and molecular data by different method. 2018, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the EAAP, 27 August - 31 August 2018, Dubrovnik, Croatia, s. 171-171. ISBN: 978-90-8686-323-5, e-ISBN: 978-90-8686-871-1.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – VESELÁ, Z. – KRUPA, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Estimation of genetic parameters and prediction of breeding value for calving ease. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 323-323. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

Estimation of genetic parameters for growth of beef bulls in the performance-test stations Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; Veselá Zdenka; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2008

Estimation of genetic parameters for growth of beef bulls in the performance-test stations Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Zdenka Veselá (externí), doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Estimation of genetic parameters for hip dysplasia in Czech Labrador retrievers Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Zuzana Čapková, Dr. Ing. Naděžda Šebková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Estimation of Genotype × Environment Interaction in Beef Cattle in the Czech Republic doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Estimation of the genotype x environment interaction for the broiler rabbits Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Estimation of the genotype x environment interaction for the weaning weight of beef cattle breeds in the Czech Republic Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Veselá Zdenka; Bjelka Marek, 2007

JEBAVÝ, L. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – BOLECHOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – MASOPUSTOVÁ, R. – SVOBODOVÁ, I. – BURDA, Z. – KONČEL, R. – STĚHULOVÁ, I. – RÖDL, P. Podtyp: Skripta; Etika chovu a etologie zvířat. 2012, ČZU v Praze, FAPPZ, Powerprint Praha, 277 s. ISBN: 978-80-213-2282-0.

Etika chovu zvířat doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Masopustová Renata; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Burda Z., 2009

Evaluation of performance traits in the genetic resource of the Old Kladrub horse Ing. Andrejsová Lea; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; Volenec J., 2007

VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – SCHMIDOVÁ, J. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I.Founder contribution in the endangered czech draught horse breeds. 2016, 24th International Symposium "Animal Science Days", Ptuj, Slovenia, September 21th-23rd, 2016. Acta Agriculturae Slovenica, Supplement 5, s. 169-173.

Genes for resistance to melanoma: Can we reveal them in Old Kladruber horses? J. Futas (externí), Leona Vychodilová (externí), Ing. Barbora Hofmanová, Marie Vránová (externí), Lenka Putnová (externí), Mirko Vyskočil (externí), Irena Vrtková (externí), doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Petr Hořín (externí), 2010

Genetic Analysis of Greying Process in Old Kladruber Horse doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Genetic Analysis of Melanoma Prevalence in Old Kladruber Horse Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I.Genetic diversity loss in populations Czech draft horse breeds. 2016, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the EAAP, 29 August - 2 September 2016, Belfast, United Kingdom, s. 584-584. ISBN: 978-90-8686-830-8, e-ISBN: 978-90-8686-830-8.

VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – **VESELÁ, Z. – **NOVOTNÁ, A. – MAJZLÍK, I.Genetic Diversity of Endangered Horse Breeds in the Czech Republic. 2018, Book of abstract of International scientific genetic conference "XXVIII. GENETIC DAYS", 18 - 20.9.2014, České Budějovice, JCU, s. 32-33.

Genetic Evaluation of Growth for Beef Bulls at a Performance-test Station Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Zdenka Veselá (externí), Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. – MILERSKI, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic parameters for calf survivability for beef cattle in the Czech Republic. 2013, Book of Abstracts of the 64rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30.8.2013, Nantes, France, s. 335. ISBN: 978-90-8686-228-3.

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MAJZLÍK, I. – PŘIBYL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetics of melanoma in Old Kladruber horse. 2011. Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8.-2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 145. ISBN: 978-90-8686-177-4.

Genetika se základy biometriky - návody na cvičení Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2008

VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – MACH, K. – HOFMANOVÁ, B. – JANDA, K. – ANDREJSOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Growth performance of rabbit broilers HYLA. 2011. Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8. - 2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 280 ISBN: 978-90-8686-177-4.

Heredity of dun and buckskin horse coat color Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2005

Historie a rozvoj chovu králíků v ČR doc. Ing. Karel Mach, CSc., MVDr. Miloslav Martinec, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Lea Andrejsová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Horse Kinsky - current situation and future Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Inbreeding and melanoma in Old Kladruber Horses. Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Inheritance of malignant melanoma in the MeLiM strain of miniature pigs Hruban V.; Horák V.; Fortýn K.; Hradecký J.; Klaudy J.; Smith D.M.; Ing. Reisnerová Hana, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on pedigree information. 2011, Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8.-2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 144. ISBN: 978-90-8686-177-4.

Linear type trait analysis in Coldblood breeds: Czech-Moravian Belgian horse and Silesian Noriker Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Ing. Andrejsová Lea; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Linear type trait analysis in the varieties and studs of the Old Kladrub horse prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Volenec J.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2007

Linkage and radiation hybrid mapping of the porcine MPZ gene to chromosome 4q Ing. Wagenknecht Daniel; Bartenschlager H.; Van Poucke M.; Geldermann H.; Peeelman L. J.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; prof. Ing. Stratil Antonín, DrSc., 2005

Linkage of body measurements in Thoroughbred mares doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

MAJZLÍK, I. – ANDREJSOVÁ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Linkage of driving performance test parameters in Old Kladruber Horse. 2011, Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8. - 2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 41 ISBN: 978-90-8686-177-4.

Melanoma in grey Old Kladruber Horse Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2007

Méně známé genetické choroby koní Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2008

ONDRÁČEK, J. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – DOKOUPILOVÁ, ING., PH.D., A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Náhrada doplňků vitamínu E v krmivech pro výkrm králíků směsí přírodních antioxidantů. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 48–50. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Odhad interakce otcovská linie x krmivo u brojlerových králíků HYPLUS Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Janda Karel; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D., 2008

Odhad komponent variance pro býky masného skotu v odhcovnách s využitím MT-AM BLUP Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; Veselá Zdenka; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2008

Odhad populačních a heterozních efektů ukazatelů růstu u plemen charolais, české strakaté a jejich kříženců Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc., 2008