×
Ing. Marie Makovská
banner

Životopis

Ing. Marie Makovská 

Vzdělání 

říjen 2018 - nyní                                             Česká zemědělská univerzita

                                                                              doktorské studium na Katedře Mikrobiologi, výživy a dietetiky

květen 2018                                                   Česká zemědělská univerzita

úspěšné dokončení magisterského studia oboru
Výživa a potraviny

květen 2016                                                   Česká zemědělská univerzita

úspěšné dokončení bakalářského studia oboru
Výživa a potraviny

2005 – 2013                                                  Gymnázium Špitálská

osmileté všeobecné studium zakončené
maturitní zkouškou s vyznamenáním

Odborné konference a semináře

říjen 2018                                                       Share, experience, get inspired! – Enjoy the diversity of non-formal
                                                                              learning tools                                                                                                           

absolvování semináře SCI pořádaného ve spolupráci s Erasmus+ v Belgii
a získání Youthpass

květen 2018                                                   Studentská vědecká konference

1. místo na SVK s obhajobou diplomové práce (ČZU)

květen 2016                                                       Studentská vědecká konference

1. místo na SVK s obhajobou bakalářské práce (ČZU)

Odborné publikace

Modrackova, N., Copova, I., Stovicek, A., Makovska, M., Schierova, D., Mrazek, J., Sabolova, M., Vlkova, E., Hradsky, O., Bronsky, J., Nevoral, J., Neuzil-Bunesova, V. (2021). Microbial shifts of faecal microbiota using enteral nutrition in vitro. Journal of Functional Foods, 77.

Neuzil-Bunesova, V., Lugli, G. A., Modrackova, N., Makovska, M., Mrazek, J., Mekadim, C., Musilova, S., Svobodova, I., Spanek, R., Ventura, M., Killer, J. (2020). Bifidobacterium canis sp. nov., a novel member of the Bifidobacterium pseudolongum phylogenetic group isolated from faeces of a dog (Canis lupus f. familiaris). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ijsem004378.

Modrackova, N., Makovska, M., Mekadim, C., Vlkova, E., Tejnecky, V., Bolechova, P., & Bunesova, V. (2019). Prebiotic potential of natural gums and starch for bifidobacteria of variable origins. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 20, 100199.

Pracovní zkušenosti v oblasti zdravého životního stylu 

2016 – nyní                                                    Osobní konzultace v oblasti výživy pro dospělé i děti

2020 – nyní                                                    CNC

                                                                        on-line editorka a šéfredaktorka sekce receptů, gastronomie a výživy

2017 – 2020                                                  ANTMANN strength and conditioning, s.r.o.

osobní trenérka se zaměřením na silově nápravný trénink dospělých i dětí; výživová specialistka

2017 – 2019                                                  Jules a Jim, z.s. 

hlavní metodička a lektorka programů Nutrie v pohybu a Zdravý životní styl na ZŠ a SŠ

2017 – 2019                                                  Jules a Jim, z.s. 

lektorka primární prevence užívání návykových látek na ZŠ a SŠ

2017 – 2018                                                  Sparring Partners s.r.o. 

provozní manažerka fitness a výživová specialistka pro zaměstnance nadnárodní společnosti SAP

od března 2016                                              Pohyb dětem, s.r.o. 

lektorka pohybových kurzů pro rodiče s dětmi od 8 měsíců

březen 2016 – říjen 2017                              Pohyb dětem, s.r.o.

provozní manažerka centra Pohyb dětem, vedoucí kanceláře a hlavní koordinátorka kurzů

Zájmy a zaměření

Probiotika, prebiotika a mikrobiota GIT. Práce s dospělými i dětmi v oblasti zdravého životního stylu (pohybový rozvoj a náprava; výživové poradenství) a neustálý osobní rozvoj v oboru. Dobrovolnictví v neziskových organizacích.