×
prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.
prof. Milan Marounek
banner

Životopis

Prof. Ing. Milan Marounek, DrSc. Telefon: +420 267009566 E-mail: marounek.milan@vuzv.cz Akademické hodnosti: Ing. chemie 1968, VŠCHT Praha CSc.: 1979 Doc.: 1994 Prof.: 2001 Další vzdělání: Postgraduální studium angličtiny na PgF KU, Praha, 1981-1984 Zaměstnání: 1969-1973: Pražské cukrovary 1973-2014: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR 1999-dosud: Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves 2012-dosud: Česká zemědělská universita v Praze Profesionální zkušenost: • Fyziologie živočišné výživy • Kvalita a bezpečnost živočišných produktů. Souvislost složení potravy se zdravím. • Mikrobiální metabolismus sacharidů • Ovlivnění metabolismu lipidů u potkanů Delší stáže: Rowett Research Institute (UK) 1982/83 University of Gent (Belgie) 1997 Zkušenost s hodnocením výzkumu: • Panel „Production systems-Livestock“ FWP 5, 1999 a 2000 • ESF peer reviewer od 2008 • Expertní skupina pro Agricultural and Veterinary Sciences, Cineca, Itálie 2012 • Expertní skupina hodnocení italského národního výzkumu, Cineca 2011-2016 • Komise GAČR a GAAV ČR • Panel OVHP podle Metodiky 2013 hodnocení výzkumu (od 2014) Pedagogické aktivity: Výuka předmětu „Živiny a živinové potřeby člověka“, předtím „Fyziologie a hygiena výživy na VVŠ PV Vyškov Další aktivity: Vědecký výbor výživy zvířat – předseda Členství ve čtyř redakčních radách (Journal of Animal and Feed Sciences, Czech Journal of Animal Science, Veterinární Medicina, Acta Tropica at Subtropica) Publikační aktivita: Celkem 214 záznamů na WOS, h-index 21