×
Domingo Martínez-Fernández
banner

Pedagogická činnost

 

Kontakt

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta životního prostředí
Katedra geoenvironmentálních věd (MCEV, kanc. 320)
Kamýcká 1176

165 21 Praha 6 - Suchdol

 

Člen řešitelského týmu, Domingo Martínez-Fernández, Ph.D., je postdokem na katedře geoenvironmnetálních věd Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Jeho hlavním oborem je vliv nanooxidů na fyziologii rostlin a fytoremediace kontaminovaných půd. Od roku 2011 publikoval 8 článků v časopisech s IF (h index 5) a byl řešitelem a spoluřešitelem 6 projektů (např. Science and Innovation Ministry, Španělsko). V letech 2011-2014 absolvoval dlouhodobé zahraniční stáže v insitutu CEBAS (Murcía, Španělsko) a v Centre for Rhizobium Studies, Murdoch University, Australia.

 

 

Odborné zaměření (UNESCO codes)

 • Plant Physiology (241719)
 • General Botany (241703)
 • Plant Nutrition (241717)
 • Amino Acids (230202)
 • Biological Nitrogen Fixation (241723)
 • Fixing and Biological Nutrient Mobilization (241790)
 • Mediterranean Plants (241791)
 • Symbiosis (241900)
 • Soil Sciences (251100)
 • Soil Biochemistry (251101)
 • Soil Biology (251102)
 • Soil conservation (251106)
 • Soil Physics (251112)
 • Agricultural Sciences(310000)
 • Non-food agricultural products (310108)
 • Forage Crops(310307)
 • Seeds (310311)
 
Publications list