×
RNDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Robotika
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KROULÍK, M. – DLOUHÝ, M. – LEV, J. Pozornost se upírá k polním robotům. Mechanizace zemědělství, 2015, roč. 65, č. 2, s. 52-54. ISSN: 0373-6776.

DLOUHÝ, M. – LEV, J. – KROULÍK, M. Technical and Software Solutions for Autonomous Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Navigation in Case of Unavailable GPS Signal. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 733-744. ISSN: 1406-894X.

Ostatní výsledky

KROULÍK, M. – BRANT, V. – DLOUHÝ, M.Optické senzory a přesné navigace. 2018, Zemědělec, roč. 27, č. 37, 22 – 23. ISSN 1211-3816.