×
doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

MEZEROVÁ, J. Kastrace hřebce. Veterinární klinika, 2018, roč. 2, č. , s. 47-63. ISSN: 1214-6080.

MEZEROVÁ, J. – SEDLINSKÁ, M. Koliková onemocnění březích klisen a klisen po porodu (2.část). Veterinářství, 2015, roč. 65, č. 2, s. 98-106. ISSN: 0506-8231.

MEZEROVÁ, J. Koliková onemocnění vysokobřezích klisen a klisen po porodu (1. část). Veterinářství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 476-483. ISSN: 0506-8231.

MEZEROVÁ, J. Kryptorchismus a kastrace kryptorchidního hřebce. Veterinární klinika, 2018, roč. 2, č. , s. 78-89. ISSN: 1214-6080.

MEZEROVÁ, J. Postkastrační komplikace u hřebce. Veterinární klinika, 2018, roč. 2, č. , s. 64-77. ISSN: 1214-6080.