×
Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.
banner

Odkazy

Uvádím několik odkazů a aktuálních pozvánek, článků, které se zabývají problematikou pěstování českého modrého máku, který se používá výhradně pro potravinářské účely.

Mezi odrůdy českého modrého máku vyšlechtěné na českém území patří Azur (pěstován během let 1928–73), Hanácký modrý (1934–80), Modran (1969) a Amarin (1975). V dnešní době jsou pěstované odrůdy českého modrého máku Orfeus (2009), Orbis (2012), Aplaus (2014), Opex (2015), Onyx (2016). Bělosemenné formy českého modrého máku - pěstují se odrůdy Sokol, Racek, Orel, odrůda s okrovou barvou semene se jmenuje Redy.