×
Mgr. Marie Musiolková, Ph.D.
banner

Granty

LD14005 – VLIV RADIAČNÍHO REŽIMU V MĚSTSKÝCH OBLASTECH NA FOTOSYNTÉZU VYBRANÝCH DRUHŮ ROSTLIN (2014-2016, MSM/LD)


RRC/07/2014 – Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2014


SGS06/UVAFM/2016 – Vliv atmosférických polutantů na spektrální složení dopadajícího slunečního záření (interní projekt Ostravské univerzity v rámci Studentské grantové soutěže)


SGS05/UVAFM/2017 – Studium vlivu atmosférických podmínek na spektrální složení dopadající sluneční radiace (interní projekt Ostravské univerzity v rámci Studentské grantové soutěže)