×
Ing. Petra Nováková, Ph.D.
banner

Publikace

 

2018

Červený J., Šťastný K., Farkač J., Nováková P., Hošek J., 2017: Zoologie lesnická. Obratlovci – Praktická část. Druckvo, 224 str.
 

2017

Adámková J., Svoboda J., Benediktová K., Martini S., Nováková P., Tůma D., Kučerová M., Divišová M., Begall S., Hart V., Burda H. 2017: Directional preference in dogs: Laterality and "pull of the north".  PLoS ONE 12(9): e0185243.https:// doi.org/10.1371/journal.pone.0185243.

impact factor: 2.806
 

Červený J., Burda H., Ježek M., Kušta T., Husinec V., Nováková P., Hart V., Hartová V., Begall S., Malkemper E.P. 2017: Magnetic alignment in warthogs Phacochoerus africanus and wild boars Sus scrofa. Mammal Review, doi: 10.1111/mam.12077.

impact factor: 4, 116

 

Nováková P., Kořanová D., Begall S., Malkemper E.P., Pleskač L., Čapek F., Červený J., Hart V., Hartová V., Husinec V., Burda H. 2017: Direction indicator and magnetic compass-aided tracking of the sun by flamingos? Folia Zoologica, 66 (2): 79-86.

impact factor: 0.592

 

Pleskač L., Hart V., Nováková P., Painter M.S. 2017: Spatial orientation of foraging corvids consistent with spontaneous magnetic alignment responses observed in a variety of free-roaming vertebrates. Folia Zoologica, 66 (2): 87-94.

impact factor: 0.592

 

2016

Červený J., Šťastný K., Farkač J., Koubek P., Nováková P. 2016: Zoologie lesnická. Obratlovci – textová část. Druckvo, 344 str.

 

Hanzal V., Hart V., Janiszewski P., Kořanová D., Nováková P. 2016: Myslivost 1. Druckvo, 392 s.

 

Horák J., Holuša J., Nováková P., Lukášová K., Loskotová T, Romportl D. 2016: Agricultural landscapes with prevailing grasslands can mitigate the population densities of a tree-damaging alien species. Agriculture Ecosystems & Environment 230:177-183.

impact factor: 3,4

 

Nováková P., Holuša J., Horák J. 2016: The role of geography and host abundance in the distribution of parasitoids of an alien pest. PeerJ 4:e1592.

impact factor: 2,1

 

2013

Hart V., Nováková P., Malkemper E.P., Begall S., Hanzal V., Ježek M., Kušta T., Němcová V., Adámková J., Benediktová K., Červený J., Burda H. 2013: Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field. Frontiers in Zoology, 10: 80. doi: 10.1186/1742-9994-10-80

impact factor: 3,87

 

Hart V., Malkemper E.P., Kušta T., Begall S., Nováková P., Hanzal V., Pleskač L., Ježek M., Policht R., Husinec V., Červený J., Burda H. 2013: Directional compass preference for landing in water birds. Frontiers in Zoology, 10:38. doi:10.1186/1742-9994-10-38

impact factor: 3,87

 

            2012

Hart V., Kušta T., Němec P., Bláhová V., Ježek M., Nováková P., Begall S., Červený J., Hanzal V., Malkemper E.P., Štípek K., Vole C., Burda H. 2012: Magnetic alignment in carps: Evidence from the Czech Christmas fish market. PLOS ONE, PONE-D-12-23466R1.

impact factor: 3,73

 

            2011

Červený J., Begall S., Koubek P., Nováková P., Burda H. 2011: Directional preference may enhance hunting accuracy in foraging foxes. Biology Letters, 7: 355-357.

impact factor: 3,348


Nováková, P., Štípek K., Ježek M., Červený, J., Ešner V. 2011: Effect of diet supply and climatic conditions on population dynamics of the wild boar (Sus scrofa) in the Křivoklát region (Central Bohemia, Czech Republic). Scientia Agriculturae Bohemica, 42 (1): 24-30.

 

            2009

Nováková P., Červený J., Vach M. 2009: Seznam mysliveckých bakalářských, diplomových, disertačních a habilitačních prací obhájených na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze (1996-2007). Folia Venatoria, 38 (39): 185 - 195.

 

            2008

Nováková P., Nakládal O. 2008: Případová studie parazitoidů klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella Deschka et Dimić, 1986) v České republice v letech 2001 – 2005. Zprávy lesnického výzkumu, 54 (1): 12 - 21.

 

            2007

Nováková P., Bejček V., Červený J. 2007: Seznam mammaliologických bakalářských, diplomových, doktorských a docentských prací na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze. Lynx, 38 (1): 265 - 274.

Certifikované metodiky

NAKLÁDAL, O. – SYNEK, J. – **BRESTOVANSKÝ, J. – TROMBIK, J. – HORÁK, J. – LOSKOTOVÁ, T. – NOVÁKOVÁ, P. Mapy diferencí skutečného zastoupení smrku v porostech oproti optimálnímu zastoupení smrku z hlediska maximální dosažené biodiverzity - soubor map, Maps of differences between real spruce (Picea abies) portion in forests and optimal spruce portion in terms of maximization of biodiversity – set of maps, Biodiversity; spruce; Picea abies;Lymantria monacha; Czech Republic, 2017, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), 2, Soubor 3 map, formát A3, 1 p., Minimalizace rizika vzniku potenciálních ekonomických ztrát., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Soubor map není certifikovaný., 01.01.2018,

NAKLÁDAL, O. – SYNEK, J. – **BRESTOVANSKÝ, J. – TROMBIK, J. – HORÁK, J. – LOSKOTOVÁ, T. – NOVÁKOVÁ, P. Optimální zastoupení smrku ztepilého (Picea abies) s ohledem na maximální biodiverzitu lesa - soubor map, Optimal portion of spruce (Picea abies) in forests with goal to reach maximal biodiversity – set of maps, Biodiversity; spruce; Picea abies;Lymantria monacha; Czech Republic, 2017, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), 1, Soubor 3 map, formát A3, 1 p., Minimalizace rizika vzniku potenciálních ekonomických ztrát., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Soubor map není certifikovaný., 01.01.2018,

NAKLÁDAL, O. – SYNEK, J. – **BRESTOVANSKÝ, J. – TROMBIK, J. – HORÁK, J. – LOSKOTOVÁ, T. – NOVÁKOVÁ, P. Optimální zastoupení smrku ztepilého (Picea abies) s ohledem na maximální biodiverzitu lesa se zohledněním gradačních oblastí bekyně mnišky (Lymantria monacha L.) - soubor map, Optimal portion of spruce (Picea abies) in forests with goal to reach maximal biodiversity with taking into account the hot spots of nun moth (Lymantria monacha L.) – set of maps, Biodiversity; spruce; Picea abies;Lymantria monacha; Czech Republic, 2017, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), 4, Soubor 12 map, formát A3, 2 pp., Minimalizace rizika vzniku potenciálních ekonomických ztrát., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Soubor map není certifikovaný., 01.01.2018,

NAKLÁDAL, O. – SYNEK, J. – **BRESTOVANSKÝ, J. – TROMBIK, J. – HORÁK, J. – LOSKOTOVÁ, T. – NOVÁKOVÁ, P. Optimální zastoupení smrku ztepilého (Picea abies) s ohledem na maximální biodiverzitu lesa se zohledněním voltinismu lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.), Optimal portion of spruce (Picea abies) in forests with goal to reach maximal biodiversity with taking into account the voltinism of the European spruce bark beetle (Ips typographus L.) – set of maps., Biodiversity; spruce; Picea abies;Lymantria monacha; Czech Republic, 2017, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), 3, Soubor 6 map, formát A3, 2 pp., Minimalizace rizika vzniku potenciálních ekonomických ztrát., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Soubor map není certifikovaný., 01.01.2018,

Ostatní výsledky

Co bychom měli vědět o Mezinárodní unii biologů zvěře (IUGB) Ing. Nováková Petra, Ph.D., 2008

Czech Control Systems of Game Management in Conditions of Valid Legislation in European Union doc. Ing. Vach Miloslav, CSc.; Ing. Nováková Petra, Ph.D., 2007

Ekologický myslivecký spolek (Ökologische Jagdverband) a jeho cíle Ing. Nováková Petra, Ph.D., 2007

KUŠTA, T. – NOVÁKOVÁ, P. – JEŽEK, M. – KEKEN, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of Mortality of Large Mammals on Roads and Highways in the Czech Republic. 2011. Monitoring of Mortality of Large Mammals on Roads and Highways in the Czech Republic. 85th Annual Meeting of the Germen Society of Mammalogy Luxembourg, 13th-17th September 2011. Mammalian Biology, special issue to volume 76: 14..

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. – FARKAČ, J. – NOVÁKOVÁ, P. – **HOŠEK, J.Zoologie lesnická - Obratlovci - praktická část. 2018, .

ČERVENÝ, J. – ŠŤASTNÝ, K. – FARKAČ, J. – KOUBEK, P. – NOVÁKOVÁ, P.Zoologie lesnická - Obratlovci - textová část. 2016, Skripta kromě obecných poznatků přinášejí zejména nová data o rozšíření, biologii a významu všech obratlovců žijících v České republice. Detailnější pozornost je věnována zejména druhům důležitým nebo nějakým způsobem hospodářsky významným. Ostatní, pro lesní ekosystémy méně důležité nebo nedůležité druhy, jsou představeny ve zkrácené formě ve speciálních boxech..

Zvěř jako jeden z faktorů dynamické rovnováhy ekosystému a krajiny doc. Ing. Hanzal Vladimír, CSc.; Janiszewski Paweł; Ing. Nováková Petra, Ph.D., 2009