×
doc. RNDr. Emilie Pecharová, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

HRAJNOHOVÁ GILLAROVÁ, H. – PECHAROVÁ, E. An assessment of the environmental impact of the proposed Medard project. Journal of Landscape Studies - online version, 2009, roč. 2, č. 2, s. 33 - 41. ISSN: 1802-4416.

BROM, J. – NEDBAL, V. – PROCHÁZKA, J. – PECHAROVÁ, E. Changes in vegetation cover, moisture properties and surface temperature of a brown coal dump from 1984 to 2009 using satellite data analysis.. Ecological Engineering, 2012, roč. 2012, č. 43, s. 45-52. ISSN: 0925-8574.

KÁROVÁ, Z. – FRIC, Z. – PECHAROVÁ, E. – MARTIŠ, M. – PECHAROVÁ, E. Does landscape management influence butterfly diversity and abundance?. Journal of Landscape Studies - online version, 2010, roč. 3, č. 4, s. 231 - 236. ISSN: 1802-4416.

RICHTER, P. – PECHAROVÁ, E. Effects of mining activities on river water quality. Polish Journal of Environmental Studies, 2013, roč. 22, č. 4, s. 1269-1276. ISSN: 1230-1485.

PECHAROVÁ, E. – MARTIŠ, M. – KAŠPAROVÁ, I. – ZDRAŽIL, V. Environmental approach to methods of regeneration of disturbed landscapes. Journal of Landscape Studies - online version, 2011, roč. 4, č. 2, s. 71-80. ISSN: 1802-4416.

PECHAROVÁ, E. – BROUMOVÁ-DUŠÁKOVÁ, H. – NOVOTNÁ, K. – SVOBODA, I. Function of vegetation in new landscape units after brown coal mining. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 2011, roč. 25, č. 4, s. 367-378. ISSN: 1748-0930.

JUSTOVÁ, H. – PECHAROVÁ, E. Hodnocení změn krajinného charakteru pomocí gis v oblastech s kulturně historickou hodnotou. Případová studie Krásný dvůr. Acta Pruhoniciana, 2011, roč. 2011, č. 94, s. 19-28. ISSN: 0374-5651.

MARTIŠ, M. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. Landscape ecological consequences of suburban-sprawl development demonstrated on the sewage conduit construction. Ekologia-Bratislava, 2006, roč. 25, č. 0, s. 171 - 179. ISSN: 1335-342X.

FRELICH, J. – PECHAROVÁ, E. – KLIMEŠ, F. – ŠLACHTA, M. – HAKROVÁ, P. – ZDRAŽIL, V. Landscape management by means of cattle pasturage in the submountain areas of the Czech republic . Ekologia-Bratislava, 2006, roč. 25, č. 3, s. 116 - 124. ISSN: 1335-342X.

HRAJNOHOVÁ GILLAROVÁ, H. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. – SÝKOROVÁ, Z. – PECHAROVÁ, E. LANDSCAPE MEMORY AS A SOLUTION OF THE ECOLOGICAL STABILITY OF THE TERRITORY AFTER MINING . Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management, 2008, roč. 3, č. 24, s. 289 - 298. ISSN: 0860-0953.

SKALOŠ, J. – BERCHOVÁ, K. – POKORNÝ, J. – SEDMIDUBSKÝ, T. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. Landscape water potential as a new indicator for monitoring macrostructural landscape changes. ECOLOGICAL INDICATORS, 2014, roč. 2014, č. 36, s. 80-93. ISSN: 1470-160X.

BODLÁK, L. – KŘOVÁKOVÁ, K. – KOBESOVÁ, M. – BROM, J. – ŠŤASTNÝ, J. – PECHAROVÁ, E. SOC content—An appropriate tool for evaluating the soil quality in a reclaimed post-mining landscape. Ecological Engineering, 2012, roč. 2012, č. 43, s. 53-59. ISSN: 0925-8574.

PECHAROVÁ, E. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. – SÝKOROVÁ, Z. – HAIS, M. – BODLÁK, L. Stable Cadastre maps as a basis for identification of historical ecological stability . Ekologia-Bratislava, 2006, roč. 21, č. 3, s. 215 - 231. ISSN: 1335-342X.

RINALDI, F. – KOMÍNKOVÁ, D. – BERCHOVÁ, K. – DAGUENET, J. – PECHAROVÁ, E. Stable cesium (133Cs) uptake by Calla palustris from different substrates. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2017, roč. 2017, č. 139, s. 301-307. ISSN: 0147-6513.

PECHAROVÁ, E. – ZDRAŽIL, V. – KAŠPAROVÁ, I. – MARTIŠ, M. Strategy for reconstructing the ecological and aesthetic functions of the Kladno region landscape disturbed by hard coal mining. Journal of Landscape Studies - online version, 2008, roč. 1, č. 0, s. 103 - 111. ISSN: 1802-4416.

PROCHÁZKA, J. – BROM, J. – ŠŤASTNÝ, J. – PECHAROVÁ, E. The Impact of Vegetation Cover on Temperature and Humidity Properties in The Reclaimed Area of a Brown Coal Dump. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 2011, roč. 24, č. 4, s. 350-366. ISSN: 1748-0930.

VACULA, J. – KOMÍNKOVÁ, D. – PECHAROVÁ, E. – **DOKSANSKÁ, T. – **PECHAR, L. Uptake of 133Cs and 134Cs by Ceratophyllum demersum L. under field and greenhouse conditions. Science of the Total Environment, 2020, roč. 720, č. 2020, s. 0-0. ISSN: 0048-9697.

VINCIKOVÁ, H. – HAIS, M. – BROM, J. – PECHAROVÁ, E. – PROCHÁZKA, J. – PECHAROVÁ, E. Use of remote sensing methods in studying agricultural landscapes – a review. Journal of Landscape Studies - online version, 2010, roč. 3 , č. 1, s. 53 - 63. ISSN: 1802-4416.

CUDLÍN, O. – PECHAROVÁ, E. – ADLTOVÁ, I. Vybrané ekosystémové funkce a služby na výsypkách po těžbě lupku na Kladensku. Studia Oecologica, 2012, roč. 6, č. 1, s. 56-63. ISSN: 1802-212X.

SIXTA, J. – PECHAROVÁ, E. – ŠULC, M. Zhodnocení růstu vybraných druhů dřevin na fytotoxických půdách výsypky Lítov (Sokolovsko). Acta Pruhoniciana, 2011, roč. 2011, č. 99, s. 65-70. ISSN: 0374-5651.

Odborná monografie

PECHAROVÁ, E. – SVOBODA, I. – VRBOVÁ, M. Obnova jezerní krajiny pod Krušnými horami. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2011. 108s. ISBN 9788087154359.

SKALOŠ, J. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁKOVÁ, I. – BROM, J. – JUSTOVÁ, H. – KŘOVÁKOVÁ, K. – NEDBAL, V. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – SIXTA, J. – TRPÁK, P. Strukturní a funkční změny krajiny Sokolovska (1842 and 2010). Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce s.r.o., 2012, 105s. ISBN 978-80-7458-014-7.

PECHAROVÁ, E. – MARTIŠ, M. The assessment of the environmental impact of Temelin Nuclear Power Plant on the bases of the „Melk agreement“. Kostelec nad Černými lesy: , 2005. 152s. ISBN .

Kapitoly v odborné knize

PECHAROVÁ, E. Soubor specialnich tematickych map, metodik a metodickych postupu ke stanoveni funkčních aspektů krajiny pro správní území Horní Stropnice a Nové Hrady.. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2008. 1s. ISBN 978-80-87154-31-1. s. Metodika zpracování aktuálního land use, s. 7 - 13.

PECHAROVÁ, E. Floodpalin Protection, Restoration, Management. Why and how?. Paris: Tec end Doc - Lavoiser, 2008. 1s. ISBN 978-2-7430-1011-9. s. Restoration of water and matter retention functions of a floodplain: ecology and economics. The Stropnice river catchment, Czech Republic., s. 190 - 199.

PECHAROVÁ, E. Soubor specialnich tematickych map, metodik a metodickych postupu ke stanoveni funkčních aspektů krajiny pro správní území Horní Stropnice a Nové Hrady.. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2008. 1s. ISBN 978-80-87154-31-1. s. Soubor specialnich tematickych map, metodik a metodickych postupu ke stanoveni funkčních aspektů krajiny pro správní území Horní Stropnice a Nové Hrady., s. 1 - 54.

Článek ve sborníku z akce

JUSTOVÁ, H. – TESAŘOVÁ, B. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. – SEMERÁDOVÁ, S. Analysis of historical retention areas in the emergency zone nuclear power plant. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 16.06.2013, Abena, Bulgaria. Albena, Bulgaria: 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, 2013. s. 41-48.

ŠMÍD, P. – PECHAROVÁ, E. ANALYSIS OF THE POTENTIAL CAUSES AND PREVENTION OF CONFLICTS OF MOTOR VEHICLES WITH THE GAME IN THE DISTRICT OF PRAGUE-EAST. In 13th. SGEM Geo Conference on Ecology, Economics, Education And Legislation 16.06.2013, Albena. ALBENA: STEF92 Technology, 2013. s. 63-70.

**STALMACHOVÁ, B. – PECHAROVÁ, E. – **KAŠPÁRKOVÁ, A. Ceratophyllum demersum – risks of invasiveness in connection with changes in the climate and in the quality of the environment . In Ecology, economics, education and legislation 30.06.2017, Albena, Bulgaria. Albena Bulgaria: SGEM Albena, 2017. s. 183-188.

JUSTOVÁ, H. – PECHAROVÁ, E. – NOVOTNÁ, J. – ČEHOVSKÁ, J. – TYRPEKL, L. – ČERVENÁ, K. – KVAPIL, P. – STARÝ, L. Changes in the cultural landscape. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 19.06.2014, Albena Bulgaria. Albena: SGEM, 2014. s. 137-144.

CUDLÍN, O. – HAISOVÁ, M. – MIKLAS, B. – PECHAROVÁ, E. Comparison of different types of spoil heap reclamation from the small mammal biodiversity perspective – preliminary results. In 12th International Symposium on environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2010) 24.52010, Praha. CULS Prague: Lesnická práce, s.r.o., 2010. s. 57 - 65.

TESAŘOVÁ, B. – PECHAR, L. – PECHAROVÁ, E. Contents of cadmium, copper and lead in plant biomass within former uranium processing plant area Mape, Czech Republic, Mydlovary. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 19.06.2014, Albena Bulgaria. Albena: SGEM, 2014. s. 163-170.

MARŠÁLEK, M. – PECHAROVÁ, E. – SANDLEITEROVÁ, L. Contribution of tourism information centres for regional development and tourism in the Jizerske Hory mountains in the Czech Republic. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 19.06.2014, Albena Bulgaria. Albena: SGEM, 2014. s. 777-784.

NOVOTNÁ, J. – PECHAROVÁ, E. – SIXTA, J. – KAŠPAROVÁ, I. – STALMACHOVÁ, B. – JUSTOVÁ, H. – KNOBLOCHOVÁ, I. Creation of humus horizon of anthropogenic soils under forestry reclamation. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 19.06.2014, Albena Bulgaria. Albena: SGEM, 2014. s. 61-66.

VYKOUK, M. – ŠMÍD, P. – PECHAROVÁ, E. Determination of the age of lime in Maskovice (Czech Republic) . In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 19.06.2014, Albena Bulgaria. Albena: SGEM, 2014. s. 189-194.

KÁROVÁ, Z. – FRIČ, M. – MARTIŠ, M. – PECHAROVÁ, E. Does the landscape management influence butterflies?. In 12th International Symposium on environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production 24.05.2010, ČZU Praha. CULS Prague: Lesnická práce, s.r.o., 2010. s. 235-240.

PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. – **MUSIL, M. – **ŠÍMOVÁ, I. Ecological monitoring of watercourses directly impacted by open pit coal mining operations. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO SGEM 2017 27.06.2017, Albena, Bulgaria. Albena: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO SGEM 2017, 2017. s. 281-288.

TESAŘOVÁ, B. – PETRŮ, A. – PECHAROVÁ, E. Estimation of long-term change in Macrophyte Species Abundance within fishpond system Zelendarky, Czech Republic, Protivin. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 19.06.2014, Albena Bulgaria. Albena: SGEM, 2014. s. 243-250.

BODLÁK, L. – HESSLEROVÁ, P. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAROVÁ, E. Evaluation of quality of the post-mining reclaimed landscape by means of the landscape functions. In 12th International Symposium on environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2010) 24.05.2010, Praha. CULS Prague: Lesnická práce, s.r.o., 2010. s. 9-15.

**MUSIL, M. – **TESAŘOVÁ, B. – PECHAROVÁ, E. – **ŠÍMOVÁ, I. – **PECHAR, L. Hydrobiological Study of Modlany Reservoir -Shallow Water Body in Mining Region, Erzgebirge Foothills, Czech Republic (2013-2017). In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 02.07.2018, Albena, Bulgaria. Albena, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2018. s. 129-136.

VYKOUK, M. – PECHAROVÁ, E. Importance of ancient trees for landscape. In 13th. SGEM Geo Conference on Ecology, Economics, Education And Legislation 16.06.2013, Albena. ALBENA: STEF92 Technology, 2013. s. 571-576.

KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. IMPORTANCE OF NATURE CLOSE RESTORATION OF MINING SITES. In Ecology rnd environmental protection 30.06.2017, Albena, Bulgaria. Albena, Bulgaria: SGEM, 2017. s. 515-522.

KOSÍK, M. – ČADKOVÁ, Z. – PŘIKRYL, J. – SEĎA, J. – PECHAR, L. – PECHAROVÁ, E. Initial succession of zooplankton and zoobenthos assemblages in newly formed quarry lake Medard (Sokolov, Czech republic). In 11th International Mine Water Association Congress – Mine Water – Managing the Challenges 05.09.2011, Aachen, Germany. Aachen, Germany: IMWA, 2014. s. 517-522.

PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. Jestřebí mountains – Effect of Mining on the Landscape Structure. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO - SGEM 2017 27.06.2017, Albena, Bulgaria. Albena: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO - SGEM 2017, 2017. s. 589-596.

JUSTOVÁ, H. – PECHAROVÁ, E. – ČERMÁKOVÁ, Z. LANDSCAPE CHANGES IN THE CULTURAL LANDSCAPE OF NORTH-WEST BOHEMIA. In 12.th International Multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2012 17.06.2012, Albena. Albena (Bulgaria): SGEM 2012, 2012. s. 549-557.

PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. Landscape Management in the Emergency Hazard Planning Zone of the Nuclear Power Plant Temelin: Preventive Improvement of Landscape Functions.. In 17th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 2017 27.06.2017, Albena, Bulgaria. Albena: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO - SGEM 2017, 2017. s. 11-17.

HRAJNOHOVÁ GILLAROVÁ, H. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. – SÝKOROVÁ, Z. – PECHAROVÁ, E. LANDSCAPE MEMORY AS A SOLUTION OF THE ECOLOGICAL STABILITY OF THE TERRITORY AFTER MINING. In Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management 07.09.2008, Cracow, POLAND. Cracow, POLAND: WYDAWNICTWO IGSMIE PAN, PUBLISHING HOUSE MINERAL & ENERGY ECONOMY RESEARCH INST POLISH ACAD SCIENCES, UL WYBICKIEGO 7, KRAKOW, 31-261, POLAND , 2008. s. 289-298.

PECHAROVÁ, E. – MARŠÁLEK, M. – ZDRAŽIL, V. – PALIVCOVÁ, H. Monitoring of secular changes and evalution of trends in country around valley of the vltava river influenced by the Nuclear Power Plant Temelin. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2014 19.06.2014, Albena Bulgaria. Albena: SGEM, 2014. s. 11-18.

KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – ZDRAŽIL, V. Optimising the Safety of Contaminated Plant Biomass Manipulation in Case of Nuclear Power Plant Accident. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 02.07.2018, Albena Bulgaria. Albena Bulgaria: , 2018. s. 47-58.

PECHAROVÁ, E. – MARŠÁLEK, M. – **STALMACHOVÁ, B. – KAŠPAROVÁ, I. OPTIONS OF PREVENTING WILDLIFE COLLISION ON ROADS ON THE EXAMPLE OF MORAVIAN-SILESIAN REGION (CZECH REPUBLIC). In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Conference Proceedings 28.06.2016, Albena Bulgaria. Albena, Bulgaria: SGEM2016, 2016. s. 951-956.

PETRŮ, A. – POLÁKOVÁ, J. – PECHAROVÁ, E. – PILAŘ, L. PHOSPHORUS SECURITY: A REVIEW OF THE CZECH PERSPECTIVE. In 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation, Conference Proceedings Volume 1 28.06.2016, Albena, Bulharsko. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 487-494.

**TESAŘOVÁ, B. – PECHAROVÁ, E. – **DOKSANSKÁ, T. – **ŠKRKAL, J. Pilot survey of soil contamination 30 years after Chernobyl. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 02.07.2018, Albena, Bulgaria. Albena, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2018. s. 59-64.

KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – MARŠÁLEK, M. Recovering important wetland habitats - A byproduct of modernization of the railway track Praha Běchovice - Úvaly (Case study). In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 Book 5 Vol. 2 28.06.2016, Albena, Bulgaria. Albena, Bulgaria: SGEM, 2016. s. 651-658.

MARŠÁLEK, M. – PECHAROVÁ, E. – HOUDEK, K. – KAŠPAROVÁ, I. – VYKOUK, M. Sustainable tourist traffic of UNESCO Biosphere reserves in the Czech republic. In 13th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation: SGEM2013 Conference Proceedings, Vol. 2 16.06.2013, Albena (Bulgaria). Albena (Bulgaria): International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM, 2013. s. 743-748.

STALMACHOVÁ, B. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. – LENKA, U. – EVA, L. The assessment of reclamation success within postmining landscape of upper silesia. In 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2014; Albena; Bulgaria; 17 June 2014 through 26 June 2014 17.06.2014, Albena. Albena, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2014. s. 649-656.

ŠMÍD, P. – VYKOUK, M. – PECHAROVÁ, E. – FALTOVÁ, K. The causes analysis and collisions prevention of the wildlife with motor vehicles the eastern part of the central region district of the Czech Republic . In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 19.06.2014, Albena Bulgaria. Albena: SGEM, 2014. s. 673-680.

PETRŮ, A. – PECHAR, L. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. THE DEVELOPMENT OF MACRO-SCALE VEGETATION IN A FISHPOND ECOSYSTEM WITH CONSIDERABLY REDUCED FISH STOCKING – A CASE STUDY. In 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation, Conference Proceedings Volume 1 28.06.2016, Albena, Bulharsko. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 693-700.

MARŠÁLEKOVÁ, H. – PECHAROVÁ, E. – MARŠÁLEK, M. The evaluation of the barrier-free passability of the nature trails of City of Prague (Czech republic) . In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand... Conference proceeding 01.05.2016, Křtiny. Brno: Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno , 2016. s. 263-269.

**STALMACHOVÁ, B. – PECHAROVÁ, E. – **KAŠPÁRKOVÁ, A. THE RISK OF SPREAD OF INVASIVE PLANT SPECIES IN THE FLOODPLAIN OF THE OSTRAVICE RIVER (CZECH REPUBLIC). In Ecology, economics, education and legislation, issue 51 29.06.2017, Albena Bulgaria. Albena Bulgaria: SGEM Albena, 2017. s. 993-1000.

MARŠÁLEK, M. – HOUDEK, K. – PECHAROVÁ, E. The validation of the results of monitoring of tourist traffic on the example of selected hiking trails in the National Park Krkonose (Czechia). In Public recreation and landscape protection - with man hand in hand 01.05.2013, Brno, Czech republic. Brno: MENDEL UNIV, DEPT LANDSCAPE MANAGEMENT, FACULTY FORESTRY & WOOD TECHNOLOGY, ZEMEDELSKA 3, BRNO, 613 00, CZECH REPUBLIC, 2013. s. 211-215.

KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – JUSTOVÁ, H. – HRAJNOHOVÁ GILLAROVÁ, H. UNIQUE APPROACH TO LAND RECLAMATION AFTER BROWN COAL MINING.. In 12.th International Multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2012 17.06.2012, Albena. ALBENA, BULGARIA: SGEM 2012, 2012. s. 1015-1023.

PECHAROVÁ, E. – STALMACHOVÁ, B. – KRÁSA, P. – FRANKOVÁ, H. Wetland vegetation of coal mining areas within Sokolov and Karvina region. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 16.06.2013, Abena, Bulgaria. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology, 2013. s. 1227-1234.

HRAJNOHOVÁ GILLAROVÁ, H. – KAŽMIERSKI, T. – PECHAROVÁ, E. – MARTIŠ, M. What can offer us reclaimed landscape surrounding future lake Medard. In 12th International Symposium on environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production 24.05.2010, Praha. CULS Prague: Lesnická práce, s.r.o., 2010. s. 190-198.

Výsledky s právní ochranou

PECHAROVÁ, E. – PROCHÁZKA, J. Retenční systém pro snížení kontaminace radionuklidy. Úřad průmyslového vlastnictví. 28839. 16.11.2015.

Certifikované metodiky

SEMERÁDOVÁ, S. – KAŠPAROVÁ, I. – SKALOŠ, J. – JUSTOVÁ, H. – PECHAROVÁ, E. Historická analýza vývoje vodních prvků v krajině na příkladu havarijní zóny JE Temelín, Historical analysis of the development of water features in the landscape on the example of the emergency zone of the JE Temelín, water features in the landscape, Nuclear Power Plant Temelin, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/kaš12/001, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou. , Snížení nákladů při analýze vývoje vodních prvků v krajině, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Historický land use v k.ú. Chodov, Historical land use in Chodov cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.27. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – SIXTA, J. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Historický land use v k.ú. Háj, Historical land use - Háj cadastre in 1842, landscape development, land use, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.19 Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – BROM, J. – JUSTOVÁ, H. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – SIXTA, J. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Historický land use v k.ú. Hluboká , Historical land use in cadastre Hluboká, the historical land use, an active mining area, Sokolov area, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.17. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Historický land use v k.ú. Lomnice, Historical land use - Lomnice cadastre in 1842, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.25 Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – SIXTA, J. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Historický land use v k.ú. Nové Domy, Historical land use - Nové Domy cadastre in 1842, landscape development, land use, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.21. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – SIXTA, J. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – PECHAR, L. – TESAŘOVÁ, B. – SÍČOVÁ, P. – TRPÁK, P. – KŘOVÁKOVÁ, K. Historický land use v k.ú. Týn, Historical land use - Týn cadastre in 1842, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.23 Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – TRPÁKOVÁ, I. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – BROM, J. – JUSTOVÁ, H. – KŘOVÁKOVÁ, K. – NEDBAL, V. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – SIXTA, J. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Historický land use zájmového území Sokolovsko - rok 1842 , Historical land use in territory Sokolovsko - year 1842, Historical land use, historical reconstruction of land, Sokolov area, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.15. HLU- Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou. , Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - historická funkčnost krajiny Sokolovska - rok 1842, Hydroseries - historical landscape functionality Sokolov - 1842 year, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality , 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.1.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – SIXTA, J. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, H. – TRPÁK, P. Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Chodov, Hydroseries - historical landscape functionality in Chodov cadastre, land use, landscape functionality, potential evapotranspiration, historical landscape, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.13. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Ekonomické parametry Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. – SIXTA, J. Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Háj, Hydroseries – historical landscape functionality in Háj cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.5.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Hluboká, Hydroseries - historical landscape functionality in Hluboká cadastre in 1842, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.3. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Lomnice, Hydroseries - historical landscape functionality in Lomnice cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.11.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Nové domy, Hydroseries – historical landscape functionality in Nové domy cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.7.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - historická funkčnost krajiny v k.ú. Týn, Hydroseries - historical landscape functionality in Týn cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.9.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – SIXTA, J. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Chodov, Hydroseries - current landscape functionality in Chodov cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.14.8.17. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁKOVÁ, I. – TRPÁK, P. Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Háj, Hydroseries - current landscape functionality in Háj cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.6.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Hluboká, Hydroseries - current landscape functionality in Hluboká cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.4. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – TRPÁKOVÁ, I. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, H. – TRPÁK, P. Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Lomnice, Hydroseries - current landscape functionality in Lomnice cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.12. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou, Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Nové domy, Hydroseries - current landscape functionality in Nové Domy cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.8.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Hydroserie - současná funkčnost krajiny v k.ú. Týn, Hydroseries - current landscape functionality in Týn cadastre, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.10.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Ekonomické parametry Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁKOVÁ, I. – TRPÁK, P. Hydroserie - současná funkčnost krajiny zájmového území Sokolovsko – rok 2010, Hydroseries - current functionality of the landscape of Sokolov area - 2010, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.2.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VYKOUK, M. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. Mapování krajinného krytu v k.ú. Mojžíř, Land cover mapping the cadastral Mojzir, land cover, nature protection, landsape protection, set of specialized maps, post-mining landscape, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/peche12/001, Soubor map byl vytvořen v programu ArcGIS, Výsledky jsou využitelné bezplatně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

VYKOUK, M. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. Mapování krajinného krytu v k.ú. Neštěmice, Land cover mapping the cadastral Nestemice, land cover, nature protection, landsape protection, set of specialized maps, post-mining landscape, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/peche12/002, Soubor map byl vytvořen v programu ArcGIS, Výsledky jsou využitelné bezplatně, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, ,

PECHAROVÁ, E. – SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – BENEŠ, P. – KARVÁNKOVÁ, Z. Mapování současného land use ve vybraných územích dotčených povrchovou těžbou hnědého uhlí., Current land use mapping in selected areas affected by surface brown coal mining, land use mapping, landscape structure, coefficient of ecological stability, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/peche12/003, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou. , Mapy jsou významným podkladem pro hodnocení krajiny. Významně tak přispívají k minimalizaci nákladů spojených s pořizováním podkladů pro krajinné plánování, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BERCHOVÁ, K. – ČERVENÝ, J. – KADLECOVÁ, M. – **KOPECKÝ, M. – PATOKA, J. – PECHAROVÁ, E. – PETRUS, D. – SIMON, O. – VARDARMAN, J. – VOJÍK, M. Monitoring ohrožení zájmových lokalit invazními nepůvodními druhy, Monitoring of invasive alien species risk spreading to localities of high interest, monitoring; invasive alien species; nature conservation; early warning; control; geoportal of invasive alien species, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), MZP/3234, Sekce ochrany přírody a krajiny, nejsou, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MŽP ČR, 19.12.2019,

**PŘIKRYL, I. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – **DRÁBEK, K. – FARKAČ, J. – **FROUZ, J. – **GREMLICA, T. – **HOLEC, M. – **CHANAS, P. – **KOSÍK, M. – **LEPŠOVÁ, A. – **STRAKA, J. – **VOLF, O. – **VRABEC, V. – **ZAVADIL, V. Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na území po těžbě nerostných surovin, Importance of nature close restoration of post-mining sites, quarry; mine; dump; reclamation; biodiversity, 2017, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), CZ-6046079_TB030MZP114_lokality, MŽP 7.7.2015, biodiverzita, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŽP, 01.03.2017,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – BROM, J. – JUSTOVÁ, H. – KŘOVÁKOVÁ, K. – NEDBAL, V. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – SIXTA, J. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. Současný land use zájmového území Sokolovsko - rok 2010 , Present land use in territory Sokolovsko - year 2010, Field mapping , land use, basic categories of land use, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.16. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou. , Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. Současný land use v k.ú. Chodov, Current land use - Chodov cadastre in 2010, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.28.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou, Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – SIXTA, J. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Současný land use v k.ú. Háj, Current land use - Háj cadastre in 2010, vývoj krajiny, land use, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.20. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – BROM, J. – JUSTOVÁ, H. – KŘOVÁKOVÁ, K. – NEDBAL, V. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – SIXTA, J. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. Současný land use v k.ú. Hluboká, Current land use in Hluboká cadastre, urrent land use, field type of landscape, fragmentation of the landscape, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.18. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou. , Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – TESAŘOVÁ, B. – SÍČOVÁ, P. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. Současný land use v k.ú. Lomnice, Current land use - Lomnice cadastre in 2010, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.26. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – TRPÁKOVÁ, I. – SIXTA, J. – JUSTOVÁ, H. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. Současný land use v k.ú. Nové Domy, Current land use in the Nové Domy cadastre in 2010, land use, an active mining area, Sokolov area, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.22. Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – JUSTOVÁ, H. – SIXTA, J. – BROM, J. – NEDBAL, V. – KŘOVÁKOVÁ, K. – PECHAR, L. – SÍČOVÁ, P. – TESAŘOVÁ, B. – TRPÁK, P. – TRPÁKOVÁ, I. Současný land use v k.ú. Týn, Current land use - Týn cadastre in 2010, land use, potential evapotranspiration, historical landscape, landscape functionality, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 8.24.Funkční změny krajiny, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou, Jako jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině, hodnocení úspěšnosti a funkčnosti rekultivačních zásahů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VYKOUK, M. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. Vymezení VKP údolní nivy na BLP Bílého potoka, Definition of significant landscape element - floodplain of creek "BLP Bily potok", significant landscape element, nature protection, landsape protection, set of specialized maps, post-mining landscape, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/peche12/004, Soubor map s odborným obsahem byl vytvořen v prostředí ArcGIS, výsledky lze využívat bezplatně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SKALOŠ, J. – PECHAROVÁ, E. – KAŠPAROVÁ, I. – VÁVROVÁ, R. – VRLOVÁ, L. – VRLOVÁ, J. – HNÁTEK, M. Změny ve využití krajiny (land use) na území Mostecka 1842 - 2010, Changes in land use in the Most region from 1842 to 2010, landscape change, surface mining, Most Region, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/peche12/005, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou. , Mapy jsou významným podkladem v procesu krajinného plánování. Tím může dojít k minimalizaci možných ekonomických rizik plynoucích z chybných rozhodnutí o budoucím využití území., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,