×
doc. Ing. Milan Petrík, Ph.D.
Milan Petrík
banner

Algoritmy a numerické výpočty

Veškeré informace k organizaci předmětu jsou na Moodle. Ale vzhledem k e-mailům, které dostávám, zde uvádím postup, jak se na cvičení přihlásit.

Jak se přihlásit na cvičení přes Zoom


Jak se přihlásit do předmětu a do cvičení

Toto neumím řešit, toto se řeší přes studijní oddělení. Pokud jste přihlášeni na předmět, ale nejste přihlášeni na konkrétní cvičení, tak se prostě účastněte kteréhokoliv cvičení, které je v nabídce.

Zápočty

  • Zápočty jsou udělovány výhradně za úspěšné absolvování pěti zápočtových testů.
  • Viz dokument na Moodle


Cvičení


Přednášky


Úlohy k procvičování