×
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
banner

Výzkumné projekty

VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ:

Oblastí mého výzkumu je fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie se zaměřením na proměnlivost klimatického systému a děje střední atmosféry. Soustředím se na kvaziperiodické signály v atmosféře, projev QBO a cyklu slunečních skvrn společně s analýzou velkoprostorové cirkulace a vlnovou aktivitou.  

VĚDECKÉ PROJEKTY:

 • Vlnové procesy ve střední atmosféře a jejich význam pro vazbu vybraných atmosférických oblastí, GAUK 1474314, řešitelem je Mgr. Aleš Kuchař, 2014–současnost
 • Dynamika stratosféry a propojení s troposférou a mezosférou, GAUK 108313 , řešitelem je Mgr. Petr Šácha, 2013–současnost
 • Globální a regionální modelové simulace klimatu ve střední Evropě v 18.-20. stoleté v porovnání s pozorovaným a rekonstruovaným klimatem, GACR P209/11/0956, hlavním řešitelem je Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., 2011–současnost 
 • Validace modelů statistického a dynamického downscalingu cílená na dopady, GACR 205/08/1619, hlavním řešitelem je RNDr. Radan Huth, DrSc., 2008–2012
 • Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních opatření, SP/1a6/108/07, hlavním řešitelem je RNDr. Jan Pretel, Csc., 2008–2012
 • Studium pravidelných oscilací v klimatickém systému, GACR 205/07/p199, hlavním řešitelem byl RNDr. Petr Pišoft, Ph.D., 2006–2009
 • Atmosférické dálkové vazby nad euro-atlantskou oblastí, GACR 205/05/2282, hlavním řešitelem byl RNDr. Radan Huth, DrSc., 2004–2007
 • Vývoj regionálního klimatického modelu pro střední Evropu, GACR 205/01/0804, hlavním řešitelem byl RNDr. Radan Huth, DrSc., 2003–2004
 • Atlas podnebí ČR a regionalizace výstupu modelů všeobecné cirkulace atmosféry, VaV/740/2/03, hlavním řešitelem za MFF UK byla doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc., 2002–2004
 • Klimatická změna a klimatické fluktuace – normály klimatických prvků na území ČR, VaV 740/1/01, hlavním řešitelem za MFF UK byla doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc., 2001–2002
 • Nestability slunečního větru a jejich šíření přes rázovou vlnu, 163/2000/B-FYZ/MFF, hlavním řešitelem byl doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr., 2000–2002
 • Poloha a pohyb rázové vlny a magnetopauzy Země, 181/1999/B-FYZ/MFF, hlavním řešitelem byl prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., 1999–2001
 • Porovnání parametrů plazmatu přechodové oblasti s hydrodynamickým modelem, studentský projekt, vedoucím projektu byla prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., 1999–2001