×
Ing. Petr Klápště, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Životopis

Vzdělání:

2000 – 2008 středoškolské studium, Gymnázium a SOŠ Jilemnice, obor: Osmileté gymnázium

2009 – 2012 bakalářské studium, obor Aplikovaná geografie, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

2012 – 2015  magisterské studium, obor Krajinné a pozemkové úpravy, ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, diplomová práce na téma: Vývoj krajiny v pohraničí České republiky při hranici s bývalou NDR a Polskem

2015 – 2021  doktorské studium, obor Aplikovaná a krajinná ekologie, ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, disertační práce na téma: Evaluace filtračních algoritmů bodových mračen v komplexním terénu post-těžebních oblastí

Odborné kurzy:

2016  absolvování pilotních zkoušek na bezpilotní letadlo, ÚCL Praha

Pracovní zkušenosti:

2011 – 2012 GIS specialista, Oddělení ÚAP a GIS, Statutární město Liberec

2013 – 2014 GIS specialista, Sekce prostorových informací, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

2014 – 2016 GIS specialista, Cleerio s.r.o. 

2018 – souč. UAV product specialista, Arridere s.r.o.