×
prof. Ing. Bc. Josef Přibyl, DrSc.
banner

Uveřejněné články

                                         Články od 2005

 

Odborné články od 2005

Šafus, P., Štípková, M., Stádník, L., Přibyl, J. 2005. Selekční indexy pro býky českého strakatého skotu v České republice. Náš chov, 65, č. 5: 28-31.

Veselá, Z., Přibyl, J., Šafus, P., Vostrý, L., Šeba, K., Štolc, L. 2005. Odhad plemenné hodnoty pro popis zevnějšku mladých zvířat masného skotu. Náš chov, 65, č. 6: 28-32.

Wolfová, M., Přibyl, J., Zahrádková, R., Kvapilík, J. 2005. Dopad způsobu vyplácení podpor v zemědělství na šlechtění masného skotu. Agromagazín, 6, č. 8: 40-43.

Řehout, V., Přibyl, J., Košvanec, K. 2005. Česká červinka na prahu roku 2005. Náš chov, 65, č. 5: 48-50.

Šafus, P., Veselá, Z., Přibyl, J., Štípková, M., Stádník, L., Vostrý, L. 2005. Selekční indexy v chovu masného skotu. Agromagazín, 6, č. 8: 44-46.

Přibyl, J., Přibylová, J. 2005. Možnosti mezinárodního hodnocení a porovnání masných plemen skotu. Náš chov, 65, č. 12: 40-42.

Šafus, P., Přibyl, J., Veselá, Z., Štípková, M., Stádník, L., Šeba, K. 2005. Selekční indexy pro masný skot. Náš chov, 65, č.11: 22-26.

Veselá, Z., Přibyl, J., Šafus, P., Vostrý, L., Šeba, K., Štolc, L. 2005. Hodnocení zevnějšku mladých zvířat masného skotu. Zpravodaj ČSCHMS, roč. 3, č.2: 8-12.

Krejčová, H., Přibyl, J. 2007. Růst býků kombinovaného plemene v odchovnách. Farmář, č.2: 43-45.

Veselá, Z., Přibyl, J., Vostrý, L. 2007. Podstata využití plemenných hodnot k výběru zvířat ve stádech masného skotu. Zpravodaj ČSCHMS, XIV, č.1: 24-26.

Krejčová, H., Přibyl, J., Kučera, J., Ondráková, M., Verner, M. 2007. Hodnocení růstu býků v odchovnách a odhad plemenné hodnoty. Zpravodaj svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu, č. 2, 18-21.

Přibyl, J. 2007. Metody hodnocení zvířat jsou trvalá soutěž ..... (rozhovor L. Rytina). Masný skot – příloha časopisu Náš chov, 16-18.

Veselá, Z., Přibyl, J., Šafus, P., Vostrý, L. 2007. Šlechtění masného skotu. Masný skot – příloha časopisu Náš chov, 19-20.

Vostrý, L., Přibyl, J., Jakubec, V., Veselá, Z., Šafus, P. 2007. Přizpůsobivost masného skotu na rozdílné podmínky prostředí. Masný skot – příloha časopisu Náš chov, 20-21.

Šafus, P., Přibyl, J., Veselá, Z., Vostrý, L. 2007. Selekční indexy v chovu masného skotu.  Masný skot – příloha časopisu Náš chov, 22-22.

Přibyl, J., Přibylová, J., Kvapilík, J. 2008.  Šlechtěním k hospodárnosti nebo prodělečnosti chovu. Náš chov, 68, č. 1: 16-19.

Přibyl, J., Přibylová, J. 2009. Genetický zisk dosahovaný u vybraných vlastností býků českého strakatého skotu. Zpravodaj SCHČSS, č. 2: 6-9.

Přibyl, J. 2009. Šlechtění skotu. Ročenka VÚŽV Uhříněves za rok 2008, 15-19.

Přibyl, J., Přibylová, J. 2009. Genomická plemenná hodnota a šlechtění dojeného skotu. Náš chov, 69, č.10: 24-28.

Přibyl, J., Přibylová, J., Verner, M. 2010. Očekávaný přínos zahraničních býků v domácím šlechtění dojeného skotu. Náš chov, 70., č. 1: 56-59.

Přibyl, J., Přibylová, J. 2010. Vliv zahraničních populací na domácí plemena dojeného skotu. Ročenka VÚŽV Uhříněves za rok 2009, 12-17.

Ducháček, J., Přibyl, J., Vostrý, L., Stádník, L. 2010. Vývoj a stabilita plemenných hodnot jedinců plemen aberdeen angus v čase. Náš chov, 70., 4: 23-25.

Ducháček, J., Přibyl, J., Vostrý, L. 2010. Vývoj plemenných hodnot jedinců masného skotu v čase (Aberdeen Angus). Zpravodaj ČSCHMS, XVII., č. 1: 34-38.

Přibyl, J., Bolečková, J., Haman, J., Kott, T., Přibylová, J., Šimečková, M., Vostrý, L., Zavadilová, L., Čermák, V., Růžička, Z., Šplíchal, J., Verner, M., Motyčka, J., Vondrášek, L. 2011. Ověření předpovědi genomické plemenné hodnoty skotu jednokrokovou metodou. Náš chov, 71., 10:  32-34.

Přibyl, J., Přibylová, J. 2011. Vývoj  hodnocení zvířat ke genomické plemenné hodnotě. Černostrakaté novinky, č.3: 12-13.

Krpálková, L., Přibyl, J., Vostrý, L., Vacek, M., Stádník, L. 2012. Dopočítání PH do selekčního indexu býků pomocí korelací mezi vlastnostmi. Náš chov, LXXII, č. 1: 62 - 64.

Krpálková, J., Vacek, M., Vostrý, L., Přibyl, J., Stádník, L. 2012. Proměnlivost a korelace mezi vlastnostmi skotu. Náš chov, 2012, LXXII, č. 5: 31 - 33.

Pešek, P., Přibyl, J. 2014. Genomika - možnost zvyšování zisku u dojeného skotu. Náš chov, LXXIV, č. 1: 59-60.

Přibyl, J. 2014. Máte slovo: Jak  hodnotíte současný stav genomiky z pohledu přínosu pro  chovatele v ČR? Náš chov, 1/2014, str. 6

Zavadilová, L., Přibyl, J., Žáková, E. 2014. Máte slovo: Nové přístupy i nesnáze ve šlechtění hospodářských zvířat Náš chov 10/2014, str.5

Přibyl, J. 2015. PH a plemenitba dojeného skotu. Zemědělský týdeník XVIII, č. 25, příloha: Moderní živočišná výroba, 1/2015, str.6.

Přibyl, J. 2015. Interbullové PH a genomické hodnocení. Zemědělský týdeník XVIII, č. 25, příloha: Moderní živočišná výroba, 1/2015, str.10-11.

Přibyl, J., Přibylová, J. 2015. Zahraniční Interbullové plemenné hodnoty v genomickém hodnocení. Genotyp, 9 -10. Natural.

Přibyl, J., Bauer, J, Fulínová, D., Motyčka, J., Pešek, P., Přibylová, J., Šplíchal, J., Vostrá Vydrová, H., Vostrý, L., Zavadilová, L. 2015. Včlenění celosvětových Interbullových hodnot do domácího genomického hodnocení mléčné užitkovosti skotu. Náš chov, 2015,  ....(oponentní řízení)

 

Vědecké články od 2005

Zavadilová, L., Němcová, E., Přibyl, J., Wolf. J. 2005. Definition of subgroups for fixed regression in the test-day animal model for milk production of Holstein cattle in the Czech Republic. Czech J. Anim., Sci. 50: 7 – 13.

Šafus, P., Štípková, M., Stádník, J., Přibyl, J., Čermák, V. 2005. Sub-indexes for bulls of Holstein breed in the Czech Republic. Czech J. Anim. Sci., 50: 254-265.

Šafus, P., Přibyl, J. 2005. Comparison of long-term selection responses of breeding policy in dairy herds. Czech J. Anim. Sci., 50: 439-449.

Veselá, Z., Přibyl, J., Šafus P., Vostrý, L., Šeba, K., Štolc, L. 2005. Breeding value for type traits in beef cattle in the Czech Republic. Czech J. Anim. Sci., 50: 385-393.

Wolfova, M., Wolf, J., Přibyl, J., Zahrádková, R., Kica, J. 2005. Breeding objectives for beef cattle used in different production systems. 1. Model development. Livest. Prod. Sci., 95: 201 - 215.

Wolfova, M., Wolf, J., Zahrádková, R., Přibyl, J., Daňo, J., Krupa, E., Kica, J. 2005. Breeding objectives for beef cattle used in different production systems. 2. Model application to production systems with the Charolais breed. Livest. Prod. Sci., 95: 217 - 230.

Wolfová, M., Wolf, J., Přibyl, J., Zahrádková, R. 2005. Impact of breeding system, marketing strategy and biological and economical parameters on profitability of beef cattle production. Feedinfo News Service Scientific Reviews, May 2005, Available from URL: http://www.feedinfo.com.“

Šafus, P., Přibyl, J., Veselá, Z., Vostrý, L. Štípková, M., Stádník, L. 2006. Selection indexes for bulls of beef cattle. Czech J. Anim.Sci., 51: 285-298.

Wolfová, M., Přibyl, J., Wolf. J., Zahrádková, R. 2006. Effect of subsidy regimes on economic values of functional traits in beef cattle breeding, J. Anim. Breed. Genet. 123: 97–104.

Přibyl, J., Krejčová, H., Přibylová, J., Misztal, I., Bohmanová, J., Štípková, M. 2007. Trajectory of body weight of performance tested dual-purpose bulls. Czech J. Anim.Sci., 52: 315-324.

Veselá, Z., Přibyl, J., Vostrý, L., Štolc, L. 2007. Stochastic simulation of the influence of insemination on the estimation of breeding value and its reliability. Czech J. Anim.Sci., 52: 236-248.

Krejčová, H., Mielenz, N., Přibyl, J., Schüler, L. 2007 Estimation of Genetic Parameters for Daily Gains of Bulls with Multi-Trait and Random Regression Models. Archiv für Tierzucht, 50 (1): 37-46.

Mielenz, N., Krejčová, H., Přibyl, J., Schüler, L. 2007 Anpassung eines Fixed Regression Model für die tägliche Zunahme von Fleckviehbullen mit Hilfe von Informationskriterien. Archiv für Tierzucht, 50 (1): 47-58.

Krejčová, H.; Mielenz, N.; Přibyl, J.; Schüler, L. 2007. Comparison of Breeding Values for Daily Gains of Bulls Estimated with Multi-Trait and Random Regression Models, Archiv für Tierzucht, 50 (1): 147-154.

Vostrý, L., Přibyl, J., Veselá, Z., Jakubec, V. 2007. Selection of a suitable data set and model for the estimation of genetic parameters of the weaning weight in beef cattle. Archiv für Tierzucht, 50 (6): 562 – 574.

Wolfová, M., Wolf, J., Přibyl, J. 2007. Impact of milk pricing system on the economic response to selection on milk components. J. Anim. Breed. Genet., 124: 192–200.

Přibyl, J., Krejčová, H., Přibylova, J., Misztal, I., Tsuruta, S., Mielenz, N. 2008. Models for evaluation of growth of performance tested bulls. Czech J. Anim. Sci., 53: 45-54.

Krejčová, H., Přibyl, J., Přibylová, J., Štípková, M.,  Mielenz, N. 2008. Genetic evaluation of daily gains of dual-purpose bulls using a random regression model. Czech J. Anim., Sci., 53: 227-237.

Přibyl, J., Přibylová, J., Krejčová, H., Mielenz, N. 2008. Comparison of different traits to evaluate the growth of bulls. Czech J. Anim. Sci., 53: 273-283.

Vostrý, L., Přibyl, J., Jakubec, V., Veselá, Z., Majzlík, I. 2008. Selection of a suitable definition of environment for the estimation of genotype x environment interaction in the weaning weight of beef cattle.  Czech J. Anim. Sci., 53: 407-417.

Kvapilík, J., Přibyl, J., Růžička, Z., Řehák, D. 2009. Results of pig carcass classification according to SEUROP in the Czech Republic. Czech J. Anim. Sci., 54:  217–228.

Vostrý, L., Přibyl, J., Schlote W., Veselá, Z., Jakubec, V., Majzlík, I., Mach, K. 2009. Estimation of animal x environmet interaction in Czech beef cattle. Archiv für Tierzucht, 52 (1): 15 – 22.

Přibyl, J., Řehout, V., Čítek, J., Přibylová, J. 2010. Genetic evaluation of dairy cattle using a simple heritable genetic ground. J. Sci. Food Agric., 90:1765-1773.

Vostrý, L., Čapková, Z., Přibyl, J., Hofmanová, B., Vostrá-Vydrová, H., Mach, K. 2011. Population structure of Czech cold-blooded breeds of horses. Archiv Tierzucht, 54: 1-9.

Vostrý, L., Kracíková, O., Hofmanová, B., Czerneková, V., Kott, T., Přibyl, J. 2011. Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on microsatellite analysis of DNA. Czech J. Anim. Sci., 56: 163–175.

Vostrý, L., Čapková, Z., Přibyl, J., Mach, K. 2011. Analysis of Czech cold-blooded horses: genetic parameters, breeding value and the influence of inbreeding depression on linear description of conformation and type characters. Czech J. Anim. Sci., 56: 217–230.

Vostrý, L., Přibyl, J., Mach, K., Majzlík, I. 2011.  Genetic parameters estimation and breeding values prediction for linear described traits in the Old Kladruber horse. Journal of Animal and Feed Sciences, 20: 338–349.

Vostrý, L., Čapková, Z., Šebková, N., Přibyl, J. 2012. Estimation of genetic parameters for hip dysplasia in Czech Labrador Retrievers. J. Anim. Breed. Genet., 129: 60–69.

Vostrý, L., Mach, K., Přibyl, J. 2012. Selection of suitable data set and model for the genetic evaluation of the linear description of conformation and type on Old Kladruber Horses. Arch. Tierzucht, 55: 105-112.

Vostrý, L., Veselá, Z., Přibyl, J. 2012. Genetic parameters for growth of young beef bulls. Arch. Tierzucht, 55: 245-254.

Vostrý, L., Hofmanová, B., Vostrá Vydrová, H., Přibyl, J., Majzlík, I. 2012. Estimation of genetic parameters for melanoma in Old Kladruber Horses. Czech J. Anim. Sci., 57: 75-82.

Přibyl, J., Haman, J., Kott, T., Přibylová, J., Šimečková, M., Vostrý, L., Zavadilová, L., Čermák, V., Růžička, Z., Šplíchal, J., Verner, M., Motyčka, J., Vondrášek, L. 2012. Single-step prediction of genomic breeding value in a small dairy cattle population with strong import of foreign genes. Czech J. Anim. Sci.,  57: 151-159.

Vostrý, L., Přibyl, J., Šimeček, P. 2012. Reduction of traits for genetic evaluation of linear description traits in the Old Kladruber Horses. Czech J. Anim. Sci., 57: 160-170.

Bauer, J., Milerski, M., Přibyl, J., Vostry, L. 2012. Estimation of genetic parameters and evaluation of test-day milk production in sheep. Czech J. Anim. Sci., 57: 522-528.

Přibyl, J., Madsen, P., Bauer, J., Přibylová, J., Šimečková, M., Vostrý, L.,  Zavadilová, L. 2013. Contribution of domestic production records, Interbull estimated breeding values, and single nucleotide polymorphism genetic markers to the single-step genomic evaluation of milk production. J. Dairy Sci., 96: 1865-1873.

Svitáková, A., Bauer, J., Přibyl, J., Veselá, Z., Vostrý, L. 2014. Changes over time in genetic parameters for growth in bulls and assessment of suitability of test methods.  Czech J. Anim. Sci., 59: 19-25.  

Bauer, J., Vostrý, L., Přibyl J., Svitáková, A., Zavadilová, L. 2014. Approximation of the reliability of single-step genomic breeding values for dairy cattle in the Czech Republic. Animal Science Papers and Reports, 32, 301-306.

Zavadilová, L., Přibyl, J., Vostrý, L., Bauer, J. 2014. Single-step genomic evaluation for linear type traits of Holstein cows in Czech Republic. Anim. Sci. Papers and Reports vol. 32, no. 3, 201-208.

Přibyl, J., Bauer, J., Pešek, P., Přibylová, J., Vostrý, L.,Zavadilová, L. 2014. Domestic and Interbull information in the single step genomic evaluation of Holstein milk production.  Czech J. Anim. Sci., 59, 409-415.

Krpálková, L., Přibyl, J. Vostrý, L., Vacek, M., Stádník, L. 2014. Methods for calculating the breeding values of missing traits and their comparison.  Journal of Central Europian Agriculture, 15, 51-63.

Pešek, P., Přibyl, J., Vostrý, L. 2015. Genetic variances of SNP loci for milk yield in dairy cattle. Journal of Applied Genetics, 56, 339-347.

Bauer, J., Přibyl, J., Vostrý, L. 2015. Short communication: Reliability of single-step genomic BLUP breeding values by multi-trait test-day model analysis. J. Dairy Sci., 98, 4999-5003.

Bauer, J., Přibyl  J., Vostrý, L. 2015. Contribution of domestic production records and Interbull EBV on approximate reliabilities of single-step genomic breeding values in dairy cattle. Czech J. Anim. Sci., 60, 263-267.

Přibyl, J., Bauer, J., Čermák, V., Pešek, P., Přibylová, J., Šplíchal, J., Vostrá Vydrová, H., Vostrý, L., Zavadilová, L. 2015. Domestic EBV / GEBV and GMACE for milk of young foreign genotyped bulls. Animal, ...(accepted)

Učební texty a knihy

Přibyl, J., Bauer, J., Krupa, E., Krupová, Z., Milerski, M., Novotná, A., Pešek, P., Přibylová, J., Schmidová, J., Svitáková, A., Veselá, Z., Vostrá Vydrová, H., Vostrý, L., Zavadilová, L., Žáková, E. 2014. Linear Models in Genetic Evaluation. Notes for course held in Prague 1.-2.9.2014 VÚŽV Uhříněves, 52 str.

 

Provozní schválené metodiky

Přibyl, J., Bolečková, J., Haman, J., Kott, T., Přibylová, J., Šimečková, M., Vostrý, L., Zavadilová, L. 2011. Úprava soustav rovnic pro předpověď genomické plemenné hodnoty (GEPH) jednokrokovou metodou. Certifikovaná metodika,VÚŽV Uhříněves. ISBN:978-80-7403-079-6. Str.31.

Bauer, J., Vostrý, L., Přibyl J. 2014. Odhad spolehlivosti jednokrokových genomických plemenných hodnot pro dojený skot. Certifikovaná metodika, Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha Uhříněves.  ISBN: 978-80-7403-120-5. Str.31.

Přibyl, J. Bauer, j., Krupa, E., Krupová, Z., Milerski, M., Novotná, A., Pešek,  P., Přibylová,  J., Schmidová, J., Svitáková, A., Veselá, Z., Vostrá Vydrová, H., Vostrý, L., Zavadilová, L., Žáková, E. 2014. Genetic evaluation by Linear Models using own algorithms and standard software. Certifikovaná metodika, VÚŽV Uhříněves. ISBN: 978-80-7403-128-1. Str. 55.