×
prof. Ing. Bc. Josef Přibyl, DrSc.
banner

Životopis

1964 Zemědělská učňovská škola, Mladé Buky.

1968 Maturita na SZTŠ, obor pěstitel - chovatel, Police n. Metují / Čáslav.

1973 Ing., ukončení VŠZ Praha, obor zootechnický.

1977 Obhajoba disertace CSc. (Ph.D.), ČSAV Praha.

1992 Obhajoba velkého doktorátu DrSc, VÚŽV Uhříněves.

1994 Habilitace, MENDELU Brno.

2000 Jmenování profesorem, ČZU Praha.

2005 Bc. na KTF UK Praha.

V trvalém pracovním poměru ve VÚŽV Uhříněves (www.vuzv.cz),   pribyl.josef@vuzv.cz   +420 267009649

Částečný úvazek na ČZU Praha.

Odborné zaměření na genetiku a šlechtění hospodářských zvířat, především rozvoj metod předpovědi plemenné hodnoty, genomické plemenné hodnoty a optimalizace selekčních programů. Úzká spolupráce se zvazy chovatelů, Plemdatem a ČMSCH Hradištko.