×
doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
banner

Granty, výzkum

Výzkumná činnost je orientována na houbové choroby rostlin, dominantně polních plodin (obilniny, olejniny) a na možnosti nechemické ochrany proti nim.

Studium zdravotního stavu osiva ozimé pšenice s důrazem na rody Tilletia

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Tilletia spp. na ozimé pšenici

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2011

Praktické využití, vývoj a výroba nového biologického přípravku na ochranu rostlin

Ministerstvo zemědělství ČR, 2011-2014

Finanční zajištění  doktorského studia na Katedře ochrany rostlin FAPPZ

GA FAPPZ, 2011-2011

Zajištění podmínek pro doktorské studium na Katedře ochrany rostlin FAPPZ, obhajoby disertačních prací a mobilitu studentů

GA FAPPZ, 2012-2012

Zajištění podmínek pro doktorské studium a mobilitu studentů na Katedře ochrany rostlin FAPPZ ČZU

GA FAPPZ, 2013-2013

Zajištění podmínek pro doktorské studium a mobilitu studentů na Katedře ochrany rostlin FAPPZ ČZU

GA FAPPZ, 2014-2014

Zajištění podmínek pro doktorské studium a mobilitu studentů na Katedře ochrany rostlin FAPPZ ČZU

GA FAPPZ, 2015-2015

Zajištění podmínek pro doktorské studium a mobilitu studentů na Katedře ochrany rostlin FAPPZ ČZU

GA FAPPZ, 2016-2016