×
doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
banner

Publikace

Vzhledem k zaměření na provozní problematiku ochrany rostlin převládají odborné publikace.

významnější publikace za poslední  roky:

Kazda J., Mikulka J., Prokinová E., 2010. Encyklopedie ochrany rostlin. Profi Press, 398 str.

Prokinová E., 2014. Choroby polních plodin. Profi Press, 87 str.

Konvalina P., Capouchová I., Prokinová E., Honsová H., Stehno Z., Janovská D., Káš M., Moudrý J. jr, Moudrý J., 2012. Influence of seed health conditions on a following oat seed generation grown in organic farming. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3,4):784-788

Prokinova E., Váňová M., Štočková L., Sýkorová S., 2010. Confirming the relationship between infestation of winter wheat with Tilletia caries and the quantity of Fusarium mycotoxins in harvested grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 41 (4):197–205  

Ondráčková E., Ondřej M., Prokinová E., Nesrsta M., 2013, Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana. Czech Mycology, 65(1):103-112

seznam publikací:

Článek v odborném periodiku

PROKINOVÁ, E. Čerň je .... Úroda, 2010, roč. 58, č. 7, s. 8 - 10. ISSN: 0139-6013.

PAPOUŠKOVÁ, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – SALAVA, J. – FAMĚRA, O. Changes in baking quality of winter wheat with different intensity of Fusarium ssp. contamination detected by means of new rheological Micolab. Czech Journal of Food Sciences, 2011, roč. 29, č 4, s. 420-429. ISSN: 1212-1800.

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HONSOVÁ, H. Changes in the content of various Fusarium mycotoxins forms in germinating winter wheat and spring barley kernels. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1214-1178.

PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. – ŠTOČKOVÁ, L. – SÝKOROVÁ, S. Confirming the relationship between infestation of winter wheat with Tilletia caries and the quantity of Fusarium mycotoxins in harvested grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 197 - 205. ISSN: 1211-3174.

PROKINOVÁ, E. – ŘIČAŘ, J. – KOCHANOVÁ, M. – VÁŇOVÁ, M. Detekce přítomnosti spor Tilletia controversa v půdě. Obilnářské listy, 2009, roč. 17, č. 3, s. 67 - 69. ISSN: 1212-138X.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – KOSTELANSKÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – FAMĚRA, O. Effect of different intensities of fusarium infestation on grain yield, deoxynivalenol content and baking quality of winter wheat. Romanian Agricultural Research, 2012, roč. 29, č. 1, s. 297-306. ISSN: 1222-4227.

KOSTELANSKÁ, M. – DŽUMAN, Z. – MALACHOVÁ, A. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. Effects of milling and baking technologies on levels of deoxynivalenol and its masked form deoxynivalenol-3-glucocide. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, roč. 59, č 17, s. 9303-9312. ISSN: 0021-8561.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – JANOVSKÁ, D. – KÁŠ, M. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Influence of seed health conditions on a following oat seed generation grown in organic farming. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2012, roč. 10, č. 3-4, s. 784-788. ISSN: 1459-0255.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Možnosti zlepšení ochrany ozimé řepky proti hlízence obecné. Úroda, 2010, roč. 58, č. 6, s. 50 - 55. ISSN: 0139-6013.

KAZDA, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – BARANYK, P. Nádorovitost kořenů brukvovitých ohrožuje ozimou řepku. ..., 2013, roč. 61, č. 6, s. 28-32.

PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. Odolnost odrůd ozimé pšenice ke snětím rodu Tilletia. Úroda, 2012, roč. 60, č. 11, s. 11-15. ISSN: 0139-6013.

PROKINOVÁ, E. Pesticid je .... Úroda, 2010, roč. 58, č. 1, s. 53 - 55. ISSN: 0139-6013.

ŘÍHA, K. – KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. – PLACHKÁ, E. – ŠAROUN, J. Příčiny poškození šešulí řepky v roce 2011. Úroda, 2011, roč. 59, č. 9, s. 32-34. ISSN: 0139-6013.

ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. Quantification of Tilletia caries and Tilletia controversa mycelium in wheat apical meristem by real-time PCR. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 3, s. 107 - 115. ISSN: 1212-2580.

PROKINOVÁ, E. Rizika spojená s výskytem snětivosti klasů pšenice.. Úroda, 2011, roč. LIX, č. 9, s. 60-63. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – PAPOUŠKOVÁ, L. – HAJŠLOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – DVOŘÁČEK, V. – PAZDERŮ, K. – FAMĚRA, O. RIZIKA VÝSKYTU FUZARIÓZ PRO PEKAŘSKOU JAKOST PŠENICE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 521 - 526. ISSN: 0139-6013.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – ERHARTOVÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HAJŠLOVÁ, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – SALAVA, J. – PAZDERŮ, K. Rizika výskytu fuzarióz pro produkci bioetanolu z pšenice. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1210-3306.

PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. Současné možnosti detekce Tilletia spp. v ČR. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 16 - 19. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – BEČKOVÁ, L. – BOKOR, P. – VAŠÁK, J. Use of petal test in early-flowering varieties of oilseed rape (Brassica napus L.) for predicting the infection pressure of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Crop Protection, 2016, roč. 80, č. , s. 127-131. ISSN: 0261-2194.

PROKINOVÁ, E. – VOSPĚLOVÁ, J. – BENEŠOVÁ, E. Vliv herbicidní látky fluroxypyr na Fusarium spp. Úroda, 2012, roč. 60, č. 8, s. 27-30. ISSN: 0139-6013.

ŠIMKA, J. – BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – VAŠÁK, J. Využití Petal Testu k prognóze výskytu hlízenky obecné v řepce. Úroda, 2013, roč. 61, č. 8, s. 39-43. ISSN: 0139-6013.

BEČKA, D. – BOKOR, P. – PROKINOVÁ, E. – BEČKOVÁ, L. – ŠIMKA, J. Využití petal testu u raně kvetoucích odrůd řepky ozimé (Brassica napus, L.) pro diagnostiku šíření askospor Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary. Rostlinolékař, 2014, roč. 25, č. 6, s. 13-17. ISSN: 1211-3565.

PROKINOVÁ, E. – KOCHANOVÁ, M. Význam snětivostí obilnin u nás. Úroda, 2009, roč. 57, č. 9, s. 8 - 12. ISSN: 0139-6013.

Odborná monografie

KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. Choroby obilnin, slunečnice a řepky. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2006. 107s. ISBN N.

KAZDA, J. – MIKULKA, J. – PROKINOVÁ, E. Encyklopedie ochrany rostlin. Praha: Profi Press s.r.o., 2010. 400s. ISBN 978-80-86726-34-2.

PROKINOVÁ, E. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – ŠTOČKOVÁ, L. – VÁŇOVÁ, M. Mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries) a zakrslá sněť pšeničná (Tilletia controversa) v České republice. ČZU Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011, 76s. ISBN 978-80-213-2240-0.

BRANT, V. – BALÍK, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – KASAL, P. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. Meziplodiny. České Budějovice: Kurent s.r.o., 2008. 86s. ISBN 978-80-87111-10-9.

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. Škůdci a choroby rostlin – Domácí rostlinolékař.. Praha: Euromedia Group k.s., 2007. 288s. ISBN N.

KOCHANOVÁ, M. – PROKINOVÁ, E. The methods od Diagnostic of Tilletia spp. in Theory and Practice. Praha: Česká fytopatologická společnost, 2004. 120s. ISBN 80-903545-0-5.

Kapitoly v odborné knize

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. – BLÁHA, L. – KÁŠ, M. Ogranic Farming and Food Production. Rijeka: InTech, 2012, 189s. ISBN 978-953-51-0842-9. Organic Cereal Seed Quality and Production, s. 25-45.

Článek ve sborníku z akce

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – ONDRÁČKOVÁ, E. – ONDŘEJ, M. – VOSPĚLOVÁ, J. – MIČÁK, L. – ŠMÍD, F. Biologické ošetření osiva jarní pšenice. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 92-97.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – BOKOR, P. – PROKINOVÁ, E. – BEČKOVÁ, L. Diagnostika hlízenky obecné (Sclerotinia sclerotiorum) u řepky ozimé pomocí odběru korunních plátků (Petal test) . In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 74-77.

HONSOVÁ, H. – CAPOUCHOVÁ, I. – STEHNO, Z. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – CHALOUPSKÝ, R. – BLÁHA, L. Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů jarních obilnin ve vztahu k výnosu v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2011. s. 150-156.

KONVALINA, P. – STOLIČKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HONSOVÁ, H. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. Kvalita osiva ovsa z ekologického systému hospodaření. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings XII) 05.02.2015, Praha. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2015. s. 245-251.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – VOSPĚLOVÁ, J. Mikroskopické houby osiva jarních obilnin v ekologickém zemědělství. In Osivo a sadba (Seed and Seedlings) XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 129-134.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Možnosti zlepšení ochrany řepky ozimé proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum). In Prosperující olejniny 9.122010, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, katedra rostlinné výroby, 2010. s. 55 - 61.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. Význam fuzariózy klasů ozimé pšenice pro osivo. In Osivo a sadba 10.02.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 70-77.

Certifikované metodiky

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny, Diagnostic germination test for evaluation of total fusarium mycotoxins in cereal grains, mycotoxins, germination, DON, D3G, LC-MS, 2013, GM - Potravinářství, A - Uplatněná certifikovaná metodika, kontaminace zrna mykotoxiny, 3/2013-17252, snížení kontaminace zrna obilovin maskovanými mykotoxiny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe CR, 25.11.2013, ISBN: 978-80-213-2427-5, 28 s.

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – JANOVSKÁ, D. – ZDEŇKA, V. Opatření k omezení rizika výskytu fuzarióz klasů obilnin v ekologickém zemědělství, Measures for risks reduction of cereals Fusarium Head Blight Occurence in organic farming, cereals, Fusarium Head Blight, organic farming, 2014, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, fuzariózy klasů obilnin v EZ, MZe 1/2014-17250, zvýšení výnosů a kvality obilnin v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 24.11.2014, ISBN: 978-80-213-2521-0, 40 s.

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – JANOVSKÁ, D. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – KÁŠ, M. – MOUDRÝ, J. Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství, Cereal seed production in organic farming, organic farming, cereals, seed quality and production, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, osivo obilnin v EZ, MZE 5/2013-17252, zvýšení výnosů obilnin v ekologickém zemědělství, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 02.12.2013, ISBN: 978-80-7427-146-5, 60 s.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – CIHLÁŘ, P. – PROKINOVÁ, E. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Řepka ozimá - inovace pěstitelské technologie , Winter oilseed rape - growing technology innovation, winter rape, fertilization, growth regulation, Sclerotinia sclerotiorum, 2013, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, pěstitelská technologie , 78-10/KÚ-SŘÚ/UKZUZ/2013, Účelnější vynakládání investic při aplikaci azolových regulátorů a fungicidů a zvýšení výnosu semen z hektaru. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský v Brně, 18.06.2013, ISBN: 978-80-213-2382-7, 44 s. Odkaz

Volba osiva obilnin v ekologickém zemědělství Petr Konvalina (externí), doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Zdeněk Stehno (externí), Ing. Ladislav Bláha (externí), Jan Moudrý (externí), 2010

Ostatní výsledky

Předčasné usychání máku v r. 2006 doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Aktuální situace ve zdravotním stavu rostlinné produkce doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2005

Biologie působení glukosinolátů a vliv síry Kroutil Petr; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Brukvovité předplodiny pro pšenici ozimou Kroutil Petr; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2005

PAZDERŮ, K. – VEPŘÍKOVÁ, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – CAPOUCHOVÁ, I. – HAJŠLOVÁ, J. – KONVALINA, P. – PROKINOVÁ, E. – JANOVSKÁ, D. – HONSOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Change of Fusarium mycotoxins content in germinating cereals. 2014, 13th Congress of the European Society for Agronomy, 25.-29.8. 2014, Debrecen, Hungary. s. 473-474. ISBN: 978-963-473-723-0.

Choroby klasů doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2005

Choroby obilnin – nejčastější problémy v praxi doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2009

Choroby obilnin – stav, perspektivy doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Ing. Váňová Marie, CSc.; Ing. Kochanová Michaela, 2009

Choroby polních plodin a bezorebné zpracování půdy doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2004

Choroby řepky a hořčice nás (bohužel) neopouštějí doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Claviceps purpurea (paličkovice nachová, námel). doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Detection of Tilletia controversa and Tilletia caries by PCR Ing. Kochanová Michaela; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2004

Diagnostika listových skvrnitostí ječmene doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

Doporučení metod regulace výskytu chorob přenosných obilkou se zvláštním zřetelem na rod Tilletia doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Ing. Váňová Marie, CSc., 2005

Doporučení metod regulace výskytu chorob přenosných obilkou se zvláštním zřetelem na rod Tilletia doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Ing. Váňová Marie, CSc., 2005

Early and easily detection of Tilletia caries and Tilletia controversa in wheat. Discovery, Development and Delivery in Plant patology Ing. Kochanová Michaela; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2004

Emerging comparison of two different generations of Brassica pod midge (Dasineura brassicae Winn) in laboratory conditions. Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; Pavela Roman; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fuzarióza klasů ozimé pšenice – význam odrůdy. 2011. 2011, Agromanuál, roč. 6, č. 5:12-14 ISSN: 1801-7673.

Fytopatologický průzkum na území rekultivací Severočeských dolů a.s. Chomutov. Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

Fytopatologický průzkum na území rekultivací Severočeských dolů a.s. Chomutov. Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Hodnocení zdravotního stavu osiva máku doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., 2010

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – BOKOR, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Houbové choroby ozimé řepky a ochrana proti nim. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 4, s. 56-58. ISSN: 1801-7673.

Houby rodu Fusarium jako původci chorob doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2004

KONVALINA, P. – CAPOUCHOVÁ, I. – PROKINOVÁ, E. – HONSOVÁ, H. – STEHNO, Z. – KÁŠ, M. – JANOVSKÁ, D. – MOUDRÝ JR., J. – MOUDRÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of seed health status on follow-up oat seed generation produced in organic farming. 2012, In: Abstracts - The 9th International Oat Conference. 20.–23.6.2012, Beijing, China. Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2012, p. 50, WRD.

Laboratory experiments with Brassica pod midge (Dasineura brassicae Winn.) longevity. Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; Pavela Roman; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

Laboratory experiments with Brassica pod midge (Dasineura brassicae Winn.) longevity. Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; Pavela Roman; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

HOLEC, J. – PROKINOVÁ, E. – FIKROVÁ, M. – SOUKUP, J.Macalpinomyces neglectus and Ustilago trichophora as potential agents for Setaria pumila and Echinochloa crus-galli biocontrol. 2016, Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 145. ISBN: 978-80-213-2648-4.

Mák a jeho nejrozšířenější onemocnění doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2009

merging comparison of two different generations of Brassica pod Midge (Dasineura brassicae Winn.) in laboratory conditions Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; Pavela Roman; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

Mixolab as a new rheological system for prediction of bread making quality of wheat doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., L. Papoušková (externí), Václav Dvořáček (externí), Jana Hajšlová (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Alena Škeříková, Ing. Oldřich Faměra, CSc., Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D., 2010

Mořené nebo nemořené osivo obilnin? doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Možnosti využití glukosinolátů v ochraně rostlin Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Možnosti zlepšení ochrany řepky ozimé proti hlízence obecné (sclerotinia sclerotiorum). Ing. Bečka David, Ph.D.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

PROKINOVÁ, E. – KAZDA, J. – GRIMOVÁ, L. – ŘIČAŘOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nádorovitost kořenů brukvovitých na ozimé řepce. 2013, Agromanuál, 2013, č.7, s.30-32, ISSN 1801-7673.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

Nejčastější onemocnění řepky doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

Nové, efektívnejšie možnosti monitoringu byľomora kapustového (Dasineura brassicae Winn.) Ing. Herda Gerhard; Pavela Roman; Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

O sněti kukuřičné doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2009

Osivo a sadba, VII. Odborný a vědecký seminář doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2005

PROKINOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Osivo jako zdroj původců chorob rostlin. 2011. Farmář, roč. 17, č. 9:17 – 19 ISSN 1210-9789.

Osivo obilnin – významný zdroj původců chorob rostlin doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Pesticidy a necílové organismy doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Plíseň máku doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

Podzimní ochrana obilnin doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2005

Polní den - mák, řepka, ječmen, pšenice Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Pšenička Petr; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Kvapil Radomír; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Kosek Zdeněk, 2007

Porovnání doby vývoje dvoch generací bejlomorky kapustové (Dasineura brassicae Winn.) v laboratorních podmínkách Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; Pavela Roman; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ZUKALOVÁ, H. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Improvement of Winter Rapeseed (Brassica napus L.) Protection against Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum). 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Proceeding Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 1274-1277, WRD. ISBN: 978-87065-33-4.

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – VAŠÁK, J. – ZUKALOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Possibilities of Improvement of Winter Rapeseed Protection (Brassica napus L.) against Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum). 2011. In: 13th International Rapeseed Congress - Abstract Book. 5.-9.6. 2011, Praha: SPZO, 2011, s. 510, WRD. ISBN: 978-87065-32-7.

Přirozená preference bejlomorky kapustové (Dasineura brassicae Winn) na odrůdách řepky. Ing. Herda Gerhard; Ing. Kazda Jan, CSc.; Pavela Roman; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

BEČKA, D. – ŠIMKA, J. – PROKINOVÁ, E. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prognóza výskytu hlízenky obecné u řepky ozimé. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 4, s. 38-40. ISSN: 1801-7673.

PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – KAZDA, J. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); První potvrzený nález fytoplazmy žloutnutí aster (Candidatus Phytoplasma asteris) na topolech (Populus nigra) v ČR. 2012, Rostlinolékař, roč. 7, č.3, s. 11-12, ISSN: 1211-3565.

Původci chorob a osivo v ČR - pohled fytopatologa na současný stav doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Ing. Kochanová Michaela, 2007

Quantitative PCR as a tool for Tilletia spp. detection and quantification in timbering wheat plants doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Marie Váňová, CSc. (externí), 2010

PROKINOVÁ, E. – CAPOUCHOVÁ, I. – VÁŇOVÁ, M. – KOSTELANSKÁ, M. – ŠTOČKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Reakce odrůd na napadení klasů ozimé pšenice Fusarium spp. a Tilletia caries. 2010. Úroda, 2010, roč. 58, č 12, vědecká příloha, s. 327-330. ISSN: 0139-6013.

Rizika polní diagnostiky doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

Rizika polní diagnostiky braničnatek a snětí na ozimé pšenici. doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2005