×
doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
banner

Publikace

Vzhledem k zaměření na provozní problematiku ochrany rostlin převládají odborné publikace.

významnější publikace za poslední  roky:

Kazda J., Mikulka J., Prokinová E., 2010. Encyklopedie ochrany rostlin. Profi Press, 398 str.

Prokinová E., 2014. Choroby polních plodin. Profi Press, 87 str.

Konvalina P., Capouchová I., Prokinová E., Honsová H., Stehno Z., Janovská D., Káš M., Moudrý J. jr, Moudrý J., 2012. Influence of seed health conditions on a following oat seed generation grown in organic farming. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10(3,4):784-788

Prokinova E., Váňová M., Štočková L., Sýkorová S., 2010. Confirming the relationship between infestation of winter wheat with Tilletia caries and the quantity of Fusarium mycotoxins in harvested grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 41 (4):197–205  

Ondráčková E., Ondřej M., Prokinová E., Nesrsta M., 2013, Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana. Czech Mycology, 65(1):103-112

seznam publikací:

Ostatní výsledky

Rizika výskytu fuzarióz pro technologickou jakost pšenice doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., M. Kostelanská (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., L. Papoušková (externí), Ing. Alena Škeříková, Jana Hajšlová (externí), Václav Dvořáček (externí), Ing. Oldřich Faměra, CSc., 2010

Rozšíření mazlavých snětí Tilletia caries a Tilletia controversa na pšenici v letech 2001-2004, odrůdová citlivost a vliv zdroje napadení na výskyt choroby. doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Ing. Benada Jaroslav, CSc.; Ing. Matušinský Pavel, CSc., 2005

Sclerotinia sclerotiorum – původce bílé hniloby doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Jelínková Šárka, 2007

Sněti rodu Tilletia na ozimé pšenici v ČR doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2005

Sněti rodu Tilletia na pšenici (ne)přestaly být hrozbou doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Hitschfelova Irena, 2004

ŘIČAŘOVÁ, V. – SANDHU SINGH, K. – KAZDA, J. – ZOUHAR, M. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studies of clubroot (Plasmodiophora brassicae) on oilseed rape in the Czech Republic. 2014, Integrated Control in Oilseed Crops IOBC - WPRS Bulletin, Vol.104, roč.2014, pp.161-168.

CAPOUCHOVÁ, I. – KONVALINA, P. – STEHNO, Z. – VÁCLAVÍKOVÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – JANOVSKÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Technologická jakost a obsah deoxynivalenolu v zrnu obilovin s různou intenzitou kontaminace Fusarium spp.. 2012, In: Výzkum, vývoj a aplikace nových postupů zaměřených na kontrolu a minimalizaci vlivu činitelů s negativním dopadem na zdravotní bezpečnost zemědělských surovin, produktů a potravin. 20.11.2012, VÚRV, Praha. 2012, s. 53-57, EUR. ISBN 978-80-7427-117-5.

Tilletia spp. a Fusarium spp. na ozimé pšenici doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; Ing. Štočková Lenka; Sýkorová Světlana; Ing. Váňová Marie, CSc., 2009

Účinek herbicidu Husar na Fusarium spp doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

Účinky brukvovitývh předplodin na ozimou pšenici doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2004

Vliv brukvovitých předplodin na pšenici ozimou – tříleté výsledky pokusu. Kroutil Petr; Kroutil Petr; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2006

Vliv plodin z čeledi Brassicaceae na pšenici ozimou (Triticum aestivum L.) doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2004

Výběr plodin pro jednotný trh EU prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc., 2004

Vybrané biologické vlastnosti a zdravotní stav osiva jarních druhů obilnin v ekologickém systému hospodaření doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Hana Honsová, Ph.D., Petr Konvalina (externí), Zdeněk Stehno (externí), Ing. Ladislav Bláha (externí), prof. Ing. Václav Hosnedl, CSc., Ing. Radovan Chaloupský, Ph.D., 2010

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – BOKOR, P. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt houbových chorob (hlízenky obecné a verticiliového vadnutí) na řepce ozimé v roce 2010/11. 2011, In: Prosperující olejniny 2011, 8.-9.12.2011, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU Praha, 2011, s. 60-64, EUR. ISBN: 978-80-213-2218-9.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – BOKOR, P. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt houbových chorob (hlízenky obecné a verticiliového vadnutí) na řepce ozimé v roce 2010/11. 2012, In: Prosperujúce olejniny 2012, 23.2.2012 v Nitře: ČZU Praha, 2012, s. 60-64, EUR. ISBN: 978-80-213-2255-4.

HOLEC, J. – PROKINOVÁ, E.Výskyt sněti Macalpinomyces neglectus na béru sivém. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 5, s. 28-29. ISSN: 1801-7673.

Výsledky pokusů s mákem v ekologickém a integrovaném systému pěstování Ing. Perla Kuchtová, Ph.D., Miroslava Hájková (externí), doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Eva Plachká, CSc. (externí), Jiří Havel (externí), 2010

KAZDA, J. – PROKINOVÁ, E. – GRIMOVÁ, L. – ŘIČAŘOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití odrůd rezistentních k nádorovitosti kořenů brukvovitých (původce Plasmodiophora brassicae) při pěstování řepky na zamořených pozemcích. 2013, Rostlinolékař, roč.24, č.1, str.26-30, ISSN 1211 - 3565.

PROKINOVÁ, E. – DVOŘÁK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam ošetření osiva máku. 2011. 2011, 10. makový občasník- sborník seminářů "Mák v roce 2011". ČZU, 63-67, Dolany, 1.2. 2011, ISBN 978-80-213-2151-9.

Význam způsobu pěstování a odrůdy pro napadení zrn Fusarium spp. doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., doc. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Marta Kostelanská (externí), 2010

XVII: česká a slovenská konference o ochraně rosltin doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Herda Gerhard; Ing. Jindra Zdeněk, Ph.D.; RNDr. Kabíček Jan, CSc.; Ing. Kazda Jan, CSc.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; prof. Ing. Táborský Vladimír, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D., 2006

Zdravotní stav máku v roce 2009 Ing. Kazda Jan, CSc.; doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2009

Zdravotní stav osiva máku doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2006

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

BEČKA, D. – PROKINOVÁ, E. – ŠIMKA, J. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zlepšení ochrany řepky ozimé proti hlízence obecné. 2011. Farmář, 2011, roč. 17, č 5, s. 22-25. ISSN: 1210-9789.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOSTELANSKÁ, M. – PROKINOVÁ, E. – PAPOUŠKOVÁ, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – FAMĚRA, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny v technologické jakosti ozimé pšenice s různou intenzitou kontaminace Fusarium spp.. 2011. Sborník 20. odborný seminář „Qualima 2011“, 25-26.10.2011, Pardubice, s. 24-27. ISBN: 978-80-904468-1-6.

Známé neznámé choroby obilnin - Cephalosporium gramineum doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc., 2007

Způsob pěstování a obsah DON a NIV v zrnu ozimé pšenice doc. Ing. Prokinová Evženie, CSc.; doc. Ing. Capouchová Ivana, CSc.; Hajšlová Jana, 2009