×
doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc.
banner

Životopis

VŠZ , obor fytotechnický, absolvováno 1980

1980 - 1986 studijní pobyt a vědecká příprava na katedře ochrany rostlin AF VŠZ v Praze, CSc. v oboru "Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin"

doplňující vzdělání: 1980 - 1982    : studium mykologie na PřF UK

1986 - 1989 vědecký asistent

1989 - 2000 odborný asistent

habilitace doc. (obor "Ochrana rostlin") 2000 - dosud

                                              vše na katedře ochrany rostlin ČZU v Praze

odborné zaměření:  choroby rostlin, polní diagnostika, metody ochrany rostlin, biologická a nechemická ochrana rostlin