×
Ing. Lucie Pšikalová, Ph.D.
banner

Odkazy

Hladíková L., Jebavý M. 2020. Assessment  of Green  Spaces  Development  in Prague during Years 1901–2010.  odkaz: https://sab.czu.cz/en/r-8044-archive/r-15725-2020-issues/r-15730-01-2020

Can you design the ultimate urban greenhouse? Mezinárodní studentská soutež. 2018. odkaz na časopis Živá univerzita č. 3/2018, str. 22 : https://www.czu.cz/cs/r-7210-o-czu/r-7701-pr-a-media/r-8557-casopis-ziva-univerzita