×
Ing. Lucie Pšikalová, Ph.D.
banner

Životopis

Pracovní

Zkušenosti

Česká zemědělská univerzita v Praze

Od 10/2016 - dosud

Významné spolupráce a projekty

Aktualizace generelu pražských zahrádkových osad 2018

 • zadavatel: Magistrát hl. m. Prahy

 • člen zpracovatelského týmu

Design the ultimate urban greenhouse 2018

 • mezinárodní studentská soutěž

 • člen zpracovatelského týmu

Společně na Soutoku-Možnosti rozvoje krajiny kolem soutoku Berounky a Vltavy v Praze 2017

 • zadavatel: Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy
 • tvorba literární rešerše a příprava podkladů pro publikaci

Vzdělání a stáže

ČZU v Praze, Katedra zahradní a krajinné architektury
PH.D., ukončení 2021
 • Studijní program: Speciální produkce rostlinná
 • Téma disertační práce: Vývoj a vlivy na veřejnou zeleň v Praze během 20. století
University of Auckland, School of Architecture and Planning
Ph.D. stáž (09-12/2013)

ČZU v Praze, Katedra zahradní a krajinné architektury
Ing. (2009-2011)
 • Obor: Zahradní tvorba
 • Téma diplomové práce: Krajinné dominanty (charakteristika pojmu krajinná dominanta, hodnocení dominant v CHKO Český ráj se zaměřením na zvýšení obytnosti)
Technická univerzita Lisabon, Katedra zahradní a krajinné architektury
Erasmus (2008-2009)

 

ČZU v Praze, Katedra zahradnictví a krajinářské architektury
Bc. (2005-2008)
 • Obor: Okrasné a produkční zahradnictví
 • Téma bakalářské práce: Uplatnění a význam jehličnanů v sadovnické tvorbě (přehled taxonů jehličnatých dřevin používaných v sadovnické tvorbě)