×
prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc.
banner

Životopis

Prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc – životopis:

 

Vojtěch Rada je vedoucím katedry mikrobiologie , výživy a dietetiky na Fakultě agrobiologie potravinových a přírodních zdrojůse narodil 7.2.1964 v Praze. Vysokou školu zemědělskou – obor zootechnika avsolvoval v roce 1987. V současné době pracuje jako vedoucí Katedry  mikrobiologie, výživy a dietetiky na Fakultě agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, České zemědělské univerzitě v Praze. Zabýval se nejprve úlohou bakterií mléčného kvašení v trávicím traktu hrabavé drůbeže, později se zaměřil na studium bifidobakterií v trávicím traktu zvířat, člověka a v mléčných kysaných výrobcích. Podílel se na tvorbě nové ISO/IDF normy pro stanovení bifidobakterií v mléčných kysaných výrobcích. Dále se také zabývá použitím probiotik, prebiotik a antibakteriálními vlastnostmi léčivých rostlin. Byl řešitelem, nebo spoluřešitelem 6 grantů GAČR, 3 grantů NAZV a 1 grantu IGA. Je garantem předmětu „Praktická mikrobiologie“, „Potravinářská mikrobiologie“ a  předmětu „Agricultural and Environmental Microbiology“ vyučovaném v anglickém jazyce. Spolupracuje s řadou domácích i zahraničních výzkumných a univerzitních pracovišť (např. VÚŽV Praha, ÚŽFG AVČR Praha, FN Motol Praha, PřF MU Brno, ÚFŽ SAV Košice, BOKU Vídeň a INRA Lille). Je členem Vědeckého výboru výživy zvířat MZE ČR. Je vědeckým sekretářem Společnosti pro probiotika a prebiotika (http://www.probiotika-prebiotika.cz). Je autorem 99 článků s IF, které byly 754× citovány, h-index je 16.