×
RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.
banner

Granty

Druhová determinace komb rodu Galago (Primates: Galagidae) integrující genetická a akustická data

  • CIGA
  • 2013 - 2015
  • hlavní řešitel

 

Výzkum biologie, ekologie a rozšíření sysla obecného (Spermophilus citellus) v kontextu jeho Záchranného programu v České republice

  • MŽP (projekt VaV)
  • 2008-2010
  • spoluřešitel