×
Dr. Ing. Naděžda Fiala Šebková
osobní stránky
banner

Publikace

Publikace s IF

SOMMESE, A. - NOVÁKOVÁ, K. - FIALA ŠEBKOVÁ, N. - BARTOŠ, L. (2019).  A wolfdog point of view on the impossible task paradigm. Animal Cognition. https://doi.org/10.1007/s10071-019-01298-7 
Článek v odborném periodiku

VRABEC, V. – ŠEBKOVÁ, N. – VESELÁ, H. Pozorování americké želvy nádherné Trachemys scripta elegans (Reptilia: Testudines: Emydidae) na Slavíkových ostrovech u Přelouče.. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2009, roč. 8, č. 8, s. 85 - 88. ISSN: 1210-6933.

VRABEC, V. – ŠEBKOVÁ, N. Nový nález modrasků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) na území okresu Kutná Hora. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2010, roč. 9, č. 1, s. 133-137. ISSN: 1210-6933.

VOSTRÝ, L. – ČAPKOVÁ, Z. – ŠEBKOVÁ, N. – PŘIBYL, J. Estimation of genetic parameters for hip dysplasia in Czech Labrador Retrievers. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2012, roč. 129, č. 1, s. 60-69. ISSN: 0931-2668.

ZAVADILOVÁ, L. – ŠTÍPKOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – SVITÁKOVÁ, A. Genetic analysis of clinical mastitis data for Holstein cattle in the Czech Republic. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2015, roč. 58 , č. , s. 199-204. ISSN: 0003-9438.

SOMMESE, A. – **NOVÁKOVÁ, K. – ŠEBKOVÁ, N. – BARTOŠ, L. A wolfdog point of view on the impossible task paradigm. ANIMAL COGNITION, 2019, roč. 22, č. 6, s. 1073-1083. ISSN: 1435-9448.

ŠEBKOVÁ, N. – CHALOUPKOVÁ, H. – **ZAVADILOVÁ, L. Average life expectancy, the most common cause of death and illness of giant dog breeds. ..., 2020, roč. 51, č. 1, s. 9-14. ISSN: N.

Odborná monografie

ŠEBKOVÁ, N. – DYTRYCHOVÁ, J.Jorkšírský teriér

Kapitoly v odborné knize

ŠEBKOVÁ, N.Krajina s vlky - II.díl - Honba za přízrakem z Gévaudanu

Ostatní výsledky

Člověk a živočich Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2005

Vlčí kříženci F 1 generace v civilním chovu Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2005

Kynologie Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2007

Chov exotických savců Ing. Masopustová Renata; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Brantlová Simona; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Kynologie, druhé, rozšířené a aktualizované barevné vydání Dr. Ing. Šebková Naděžda; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Masopustová Renata; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2008

Jak se žije s vlkem? Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Lajky Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Are wolf's hybrids danger for feral wolf's population in Czech republic? Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Jsou vlčí kříženci nebezpečím pro volně žijící populaci vlků v ČR? Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Biology of Large Blue Butterfly Maculinea teleius (Lepidoptera: Lycaenidae) in Polabí region (Czech Republic) Bouberlová Jana; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Migration abilities of Large Blue Butterflies Maculinea (Lepidoptera: Lycaenidae) Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Biology of Testudo hermanni (Reptilia: Testudines: Testudinidae) in breeding Spalová Milena; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

DVD k 1. a 2. dílu publikace chov exotických savců Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata; Ing. Brantlová Simona; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Lhota S., 2009

Lajky - neohrožení a samostatní lovci Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Reprodukce, rozmnožování Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

The basic population characteristics of Phengaris nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) on the Slavíkovy ostrovy near Přelouč (Czech Republic) in 2008 Pravdová Jana; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

PERFORMANCE A EFFECTIVE POPULATION SIZE OF GENETIC RESOURCES IN CZECH REPUBLIC – CZECH GOLD BRINDLED HEN Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Bc. Vaníčková Monika, 2009

Seriál - Obrazová encyklopedie vlčí etologie - I. díl - Denní biorytmus a pohybové schopnosti vlků Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

KYNOLOGIE - 6. kapitola: Výživa psů Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

The status of Phengaris populations on Dolní Labe near Děčín (Lepidoptera: Lycaenidae) Prokopová Eva; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Seriál - Obrazová encyklopedie vlčí etologie - II. díl - Lovecké a potravní chováníi vlků Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Srst, uši, drápky - péče o ně u jorkšírského teriéra Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Chov exotických savců 2. díl Ing. Masopustová Renata; Ing. Brantlová Simona; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Lhota S.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2009

Seriál - Vybrané kapitoly z kynologie - I. kapitola: Fylogenetický původ psa, předkové a příbuzní Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Kynologie - VII. kapitola - Základní energetické a neenergetické živiny Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Chov exotických savců I Ing. Brantlová Simona; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2009

ŠEBKOVÁ, N. – VRABEC, V. – ANDREJSOVÁ, L. – MASOPUSTOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Wolf lookalike dogs. 2009, ISBN: 978 - 80 - 87293 - 05 - 8; ISSN: N; Místo vydání: Liptovský Ján, Slovakia, Alparc ; Název sboníku: Alpine-Carpathian international colloquium "Large carnivores: management, research and public relation strategies of the protected areas" 2 - 4 July 2009, Nízké Tatry National Park; Počet stran: 1; Název nakladatele: Alpine-Carpathian international colloquium "Large carnivores: management, research and public relation strategies of the protected areas"; Datum zahájení: 2.7.2009; Místo konání: Liptovský Ján, Nízké Tatry National Park; typ akce: EUR; Strana od: 0; Strana do: 0.

Etologie - kritické periody ve vývoji štěňat Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Štěňata Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Chov exotických savců I. díl Ing. Masopustová Renata; Ing. Brantlová Simona; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Lhota S.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2009

Kynologie - II. kapitola. Exteriér psů a jeho posuzování, krajiny na těle psa Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Seriál - Obrazová encyklopedie vlčí etologie - III. díl - Hra Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Morphological analysis of Dachshund in Czech Republic during half a century Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Andrejsová Lea; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Klokočníková M.; Lebedová L., 2009

Seriál - Obrazová encyklopedie vlčí etologie - IV. díl - Komunikace (dorozumívání) Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Evaluation of temperament characteristics of Czechoslovakian Wolfdogs in Czech Republic 1982-2004 Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Andrejsová Lea; Ing. Čílová Daniela; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Hartl Karel; Jedlička Jiří; Nováková K., 2009

Seriál - Vybrané kapitoly z kynologie - III. kapitola: Posuzování jednotlivých tělesných partií Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Variability of gonosomal SSR markers in two dog breeds derived from wolf (Canis lupus lupus): Czechoslovak wolfdog and Saarloos wolfdog doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Vašek Jakub; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

Krmení a výživa Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Characterization of wolfdog hybrids by molecular genetic methods doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Ing. Vašek Jakub; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Mgr. Melounová Martina, Ph.D., 2009

Genetické základy pro chovatele jorkšírských teriérů Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

IV. kapitola - Kynologie - pohybová mechanika psa Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Vlčí kříženci, historie a současnost chovu vlčích kříženců prvních generací v našich podmínkách Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Problémové chování Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Konference o vlcích Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Malá obrazová encyklopedie vlčí etologie - 5. díl: Sexuální chování vlků a agresivita Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

O vlčí křížence Lupejdě Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Kynologie - V. kapitola - Kondice a konstituce Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

The basic population characteristics of Phengaris teleius (Lepidoptera: Lycaenidae) on the Slavíkovy ostrovy near Přelouč (Czech Republic) in 2008 Hatlapatková Jana; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Základy chovu exotických zvířat pro bakaláře Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Ing. Brantlová Simona; Ing. Masopustová Renata; Funk Andrej; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Kotek J.; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D., 2009

VlčiceTara Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Malá obrazová encyklopedie vlčí etologie - 6. díl: Rozmnožování a odchov mláďat Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

The breed of discus fish Symphysodon aequifasciatus (Pisces: Cichlidae) in aquarium Němcová Daria; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Významné nálezy denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperioidea) učiněné v rámci řešení projektu VaV SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“. Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Josef Starý (externí), Jakub Straka (externí), doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Dr. Ing. Naděžda Šebková, Tomáš Gremlica (externí), 2010

Ve dne aktivní motýli (Lepidoptera) zjištění v rámci řešení projektu VaV SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“ Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Josef Starý (externí), Jakub Straka (externí), doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Dr. Ing. Naděžda Šebková, Tomáš Gremlica (externí), 2010

Kynologie - X. kapitola - Rozdělení průmyslově vyráběných krmiv pro psy dle obsahu vody a způsobu konzervace Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Kynologie - VIII. kapitola - Jaká pravidla musí dodržovat výrobce krmiv pro zvířata? Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

Kynologie - XII. kapitola - Reprodukce psů Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Estimation of genetic parameters for hip dysplasia in Czech Labrador retrievers Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Zuzana Čapková, Dr. Ing. Naděžda Šebková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Transport, učení, výstavy, standard Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

Kynologie - XIII. kapitola - Gravidita a porod Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Kynologie - IX. kapitola - Průmyslově vyráběná psí krmiva a jejich rozdělení Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

Kynologie - XIV. kapitola - Jak zabránit nechtěným štěňatům? Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Kynologie: X. kapitola - Bodování tělesné kondice psů Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

Kynologie - XV. kapitola - Metody plemenitby Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Preparace lebek Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

Pitbull Show Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

History and today of Czechoslovakian Wolfdog breed - measurement of body constitution Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Microsatellite analysis of X and Y gonosome variability in breeds Czechoslovakian and Saarloos Wolfdog Ing. Daniela Čílová, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Veronika Kadlecová, 2010

Kynologie - XVI. kapitola - Jak selektovat a sestavovat rodičovské páry Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Polymorphisms of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds Ing. Jakub Vašek, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Daniela Čílová, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Barbora Benešová, Mgr. Martina Melounová, Ph.D., 2010

ČÍLOVÁ, D. – VEJL, P. – ŠEBKOVÁ, N. – ČÁSTKOVÁ, M. – JURKOVIČOVÁ, P. – KADLECOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Microsatellite analysis of X and Y gonosome variability in the czechoslovakian and saarloos wolfdog breeds. 2011. ISSN: 1558-7878; Název časopisu: Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research; Svazek periodika: 6; Číslo periodika: 1; Počet stran: 1; Strana od: 60; Strana do: 61..

VAŠEK, J. – VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – ŠEBKOVÁ, N. – BENEŠOVÁ, B. – MELOUNOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polymorphism of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds. 2011. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, roč. 6, č. 1, s. 66-67, ISSN: 1558-7878.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

SOMMESE, A. – NOVÁKOVÁ, K. – ŠEBKOVÁ, N. – BARTOŠ, L.A Wolfdog Point of View on the Impossible Task Paradigm. 2018, 6th Canine Science Forum, Budapest, 3.7.2018, s. 85-86.