×
Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.
banner

Agrochemie

Doporučené studijní materiály

Tlustoš P., Švehla P., Pavlík M., Hanč A. (2007) : Agrochemie. Skriptum ČZU v Praze.

Jaklová Dytrtová J., Jakl M., Tlustoš P. (2008) : Agrochemie (teoretická cvičení). Skriptum ČZU v Praze.

Docházka

Vyžaduje se účast alespoň 80 %. Pokud se student nemůže v den výuky dostavit na cvičení, je vhodné si cvičení nahradit jiný den v týdnu (seznam probíhajících cvičení jsou v odkazu ve spodní části této stránky). Nahrazení cvičení je možné, neboť všichni cvičící dodržují stejný časový harmonogram. Ideální je předem se domluvit s cvičícím, u něhož si student chce nahradit výuku, zejména s ohledem na omezenou kapacitu učeben apod., nejlépe e-mailem. Nahrazení cvičení si student nechá potvrdit (jméno a příjmení studenta, datum nahrazení a podpis vyučujícího, u něhož bylo cvičení nahrazeno). 

Průběžné testy

Během semestru se píší tři testy. Otázky průběžných testů jsou zaměřeny na témata cvičení i přednášek!

Podmínky pro udělení zápočtu

Student musí dosáhnout alespoň 180 bodů ze tří průběžných testů (max. 300 b), přičemž není stanoven minimální bodový limit pro každý test. V případě, že student nedosáhne dohromady 180 bodů, musí absolvovat opravný souhrnný test, ze kterého je třeba dosáhnout minimálně 60 bodů (max. 100 b).

Zápočty z minulých let se neuznávají.

Zkouška

Zkoušku je možno složit také úspěšným absolvováním průběžných testů během semestru. Vzhledem k tomu, že průběžné testy obsahují jak látku cvičení, tak látku přednášek, mohou úspěšní studenti získat během semestru rovnou zkoušku, přičemž platí následující pravidla podle počtu dosažených bodů z průběžných testů: 0-179 bodů = nutnost absolvování opravného testu, 180-210 bodů = zápočet, 211-240 bodů = zápočet + známka 3, 241-270 bodů = zápočet + známka 2, 271-300 bodů = zápočet + známka 1

Opravný test zahrnuje pouze látku ze cvičení. Proto na základě jeho úspěšného složení je možno získat zápočet, nikoliv zkoušku. Studenti, kteří během semestru získají zápočet, ale nezískají zkoušku, budou absolvovat zkouškové testy ve zkouškovém období. Tyto testy budou zahrnovat jak látku probíranou na přednáškách, tak ve cvičení.

 

Program cvičení (12 výukových týdnů):

1. Úvod do cvičení, anorganické názvosloví

2. Anorganické názvosloví

3. Chemické rovnice a jejich vyčíslování

4. 1. test

5. Organické názvosloví

6. Organické názvosloví

7. Výpočet obsahu prvků ve sloučenině, hmotnostní zlomky a hmotnostní procenta

8. 2. test

9. Roztoky, látková koncentrace roztoků, příprava, ředění a směšování roztoků - výpočty

10. Výpočty z chem. rovnic, výpočty objemů plynů, výpočty pH

11. 3. test

12. Souhrnný opravný test, Zápočet