×
Ing. Milena Jindřichová
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

SMETANOVÁ, M. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – RANDI, E. – CANIGLIA, R. – FABBRI, E. – GALAVERNI, M. – KUTAL, M. – HULVA, P. From Wolves to Dogs, and Back: Genetic Composition of the Czechoslovakian Wolfdog . PLoS One, 2015, roč. 10, č. 12, s. 1-11. ISSN: 1932-6203.

Smetanová, M., Černá Bolfíková, B., Randi, E., Caniglia, R., Fabbri, E., Galaverni, M., Kutal, M., Hulva, P. (2015) From Wolves to Dogs, and Back: Genetic Composition of the Czechoslovakian Wolfdog. PLoS ONE 10(12): e0143807. doi:10.1371/journal.pone.0143807

RANDI, E. – HULVA, P. – FABBRI, E. – GALAVERNI, M. – GALOV, A. – KUSAK, J. – BIGI, D. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – CANIGLIA, R.; idPublikace = 63238; Název: Multilocus Detection of Wolf xDog Hybridization in Italy, and Guidelines for Marker Selection-- Neexistuje podtyp publikace --

SCHNEIDEROVÁ, I. – **SINGH, N. – BAKLOVÁ, A. – JINDŘICHOVÁ, M. – **GOMIS, N. – LHOTA, S. Northern lesser galagos (Galago senegalensis) increase the production of loud calls before and at dawn. PRIMATES, 2020, roč. 61, č. 2, s. 331-338. ISSN: 0032-8332.

**CANIGLIA, R. – **FABBRI, E. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – **HULVA, P. – JINDŘICHOVÁ, M. – **STRONEN, A. – **DYKYY, I. – **CAMATTA, A. – **CARNIER, P. – **RANDI, E. – **GALAVERNI, M. Wolf outside, dog inside? The genomic make-up of the Czechoslovakian Wolfdog. BMC GENOMICS, 2018, roč. 19, č. , s. 1-17. ISSN: 1471-2164.

**HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – **WOZNICOVÁ, V. – JINDŘICHOVÁ, M. – **BENEŠOVÁ, M. – **MYSLAJEK, R. – **NOWAK, S. – **SZEWCZYK, M. – **NIEDZWIECKA, N. – **FIGURA, M. – **HÁJKOVÁ, A. – **SÁNDOR, A. – **ZYKA, V. – **ROMPORTL, D. – **KUTAL, M. – **FIND'O, S. – **ANTAL, V. Wolves at the crossroad: Fission–fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe. DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS, 2018, roč. 24, č. 2, s. 179-192. ISSN: 1366-9516.

Odborná monografie

KUTAL, M. – SUCHOMEL, J. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – BARTOŠOVÁ, D. – BEDNA, P. – BOJDA, M. – DUHONSKÝ, D. – FLOUSEK, J. – HULVA, P. – KAFKA, P. – KLITSCH, M. – KOVAŘÍK, P. – KRAJMEROVÁ, D. – KUNA, P. – MACHALOVÁ, L. – PAVEL, V. – PUDIL, M. – ROMPORTL, D. – SMETANOVÁ, M. – TEJROVSKÝ, V. – VÁŇA, M. Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 189s. ISBN 978-80-244-4072-9.

Ostatní výsledky

SCHNEIDEROVÁ, I. – SINGH, N. – BAKLOVÁ, A. – SMETANOVÁ, M. – LHOTA, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Call me to sleep together! Vocal activity of Senegal lesser galagos peaks early in the morning . 2016, Konference Zoologické dny, České Budějovice, strana 197.

BERNÁTHOVÁ, I. – SWIACKÁ, M. – JINDŘICHOVÁ, M. – **HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Conservation genetics of pangolins in Congo. 2020, Zoologické dny Olomouc 2020.

JINDŘICHOVÁ, M. – NERADILOVÁ, S. – **HULVA, P. – **CAMATA, A. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Czechoslovakian wolfdogs – do they differ across Europe?. 2018, Zoologické dny 2018, Praha.

HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – FABBRI, E. – GALAVERNI, M. – CANIGLIA, R. – RANDI, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evolutionary consequences of hybridization between ancestral and domesticated form: example of the wolf and dog. 2014, .

SMETANOVÁ, M. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – RANDI, E. – CANIGLIA, R. – HULVA, P.; idPublikace = 69526; Název: Genetic composition and origins of the Czechoslovakian Wolfdog-- Neexistuje podtyp publikace --

SMETANOVÁ, M. – HULVA, P. – BOLFÍKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic composition of Czechoslovakian Wolfdog. 2013, .

SMETANOVÁ, M. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – RANDI, E. – CANIGLIA, R. – FABBRI, E. – GALAVERNI, M. – HULVA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic composition of Czechoslovakian Wolfdog. 2014, .

ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – NERADILOVÁ, S. – **HULVA, P.Genetic diversity of Czech local breeds regarding their complicated history. 2017, 12th International Mammalogical Congress Perth, Western Australia, 9 – 14 July 2017.

SMETANOVÁ, M. – HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetická struktura plemene československý vlčák. 2014, .

WOZNICOVÁ, V. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – KUTAL, M. – HULVA, P.Genetický status vlka obecného v České republice v kontextu středoevropských populací. 2016, konference Zoologické dny České Budějovice 2016.

NERADILOVÁ, S. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – CHURAVÁ, M. – HULVA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genový tok v rámci plemene český fousek. 2014, .

NERADILOVÁ, S. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – CHURAVÁ, M. – HULVA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genový tok v rámci plemene český fousek. 2015, Zoologické dny v Brně 2015.

NERADILOVÁ, S. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – CHURAVÁ, M. – HULVA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genový tok v rámci plemene český fousek. 2015, Studentská konference MASTER 2015.

NERADILOVÁ, S. – SMETANOVÁ, M. – HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Genový tok v rámci plemene český fousek. 2016, .

**HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – **WOZNICOVÁ, V. – JINDŘICHOVÁ, M. – **BENEŠOVÁ, M.Grey wolf in the Western Carpathians and Central Europe landscape genetics fissionfusion phylogeography and conservation prospects. 2018, Konference Zoologické dny 2018, Praha.

BÁČOVÁ, A. – JINDŘICHOVÁ, M. – **LUCA-LLEDÓ, D. – **HULVA, PH.D., d. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Hybridization of wolf (Canis lupus) and dog (Canis familiaris): Introducing research on genome interactions and artificial selection. 2020, Báčová A, Jindřichová M, Lucas-Lledó JI, Hulva P, Černá Bolfíková B. 2020. Hybridization of wolf (Canis lupus) and dog (Canis familiaris): Introducing research on genome interactions and artificial selection. Abstract in: von Thaden A, Nowak C, Stefan P: 4th Annual Meeting in Conservation Genetics 2020 from Genomes to Application in Frankfurt am Main 2020, p. 131..

BÁČOVÁ, A. – JINDŘICHOVÁ, M. – **LUCAS-LLEDO, J. – **HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Hybridization of wolf and dog introducing research on genome interactions and artificial selection. 2020, Zoologické dny Olomouc 2020.

BÁČOVÁ, A. – **LUCA-LLEDÓ, D. – JINDŘICHOVÁ, M. – **BOYKO, D. – **HULVA, PH.D., d. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Hybridization of wolves and dogs: introducing research about artificial selection and its effect on genome. 2021, 6th Global Biodiversity Conservation Conference at CZU, Prague. 10.-12.11.2021 Bacova A, Lucas-Lledo JI, Jindrichova M, Boyko A, Hulva P, Cerna Bolfikova B. 2021. Hybridization of wolves and dogs: Introducing research about artificial selection and its effect on genome. Abstract in: Adam M, Holubova K, Holubova Z: 6th Global Biodiversity Conservation Conference in Prague 2021, p.32..

JINDŘICHOVÁ, M.Integrative monitoring of grey wolf in the Czech Republic. 2019, ZOOLOGICKÉ DNY Brno 2019 Sborník abstraktů z konference7.-8. února 2019 Editoři: BRYJA Josef, HORSÁK Michal, HORSÁKOVÁ Veronika, ZUKAL Jan ISBN 978-80-87189-25-2.

HULVA, P. – BOLFÍKOVÁ, B. – ŘÍHOVÁ, J. – SMETANOVÁ, M. – KUTAL, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Krajinná genetika vlka obecného v Západních Karpatech. 2012, Vydalo: Hnutí DUHA Olomouc, Olomouc, 2012. Kutal M. (Ed.): Migrační koridory v Západních Karpatech: Malá Fatra – Moravskoslezské Beskydy). Olomouc, 2012, s. 6-8. ISBN: 978-80-904530-3-6.

HULVA, P. – BOLFÍKOVÁ, B. – SMETANOVÁ, M. – KUTAL, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Krajinná genetika vlka obecného v Západních Karpatech.. 2013, .

HULVA, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – WOZNICOVÁ, V. – SMETANOVÁ, M. – KUTAL, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Landscape genetics of grey wolves at the range edges in Central Europe. 2015, 27th International Congress for Conservation Biology and 4th European Congress for Conservation Biology in Montpellier, France.

ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – JINDŘICHOVÁ, M. – **HULVA, P. – **GALAVERNI, M. – **FABBRI, E. – **RANDI, E. – **CANIGLIA, R.Naoko vlk, duší pes. Československý vlčák a jeho genom. 2018, .

JINDŘICHOVÁ, M. – NERADILOVÁ, S. – **HULVA, P. – ČERNÝ, J. – BERNÁTHOVÁ, I. – **MATĚJŮ, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B.Ovčácká plemena psů a jejich genetická rozmanitost. 2019, Licenční smlouva TAČR gama Konference Zoologické dny 2019, 7. - 8. 2. 2019, Brno.

SCHNEIDEROVÁ, I. – ŠMÍD, J. – SMETANOVÁ, M. – LHOTA, S. – BRANDL, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Species determination of captive lesser galagos (Galago spp.) integrating moleculargenetic and bioacoustic data. 2015, XXV International Bioacoustics Congress Murnau | Bavaria, Germany.

SCHNEIDEROVÁ, I. – ŠMÍD, J. – SMETANOVÁ, M. – LHOTA, S. – BRANDL, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Species determination of lesser bush babies ( Galago spp.) at zoos integrating molecular - genetic and bioacoustic data . 2015, Zoologické dny Brno 2015.

SCHNEIDEROVÁ, I. – ŠMÍD, J. – SMETANOVÁ, M. – LHOTA, S. – BRANDL, P. – ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Species determination of lesser galagos (Galago spp.) at zoos integrating molecular-genetic and bioacoustic data. 2015, 7th European Congress of Mammalogy.

JINDŘICHOVÁ, M. – **HULVA, P. – **ANTAL, V. – BÁČOVÁ, A. – **DEMJANOVIČOVÁ, K. – **KUTAL, M.Vlk a rewilding ve střední Evropě: surfování na vlně alel i emocí. 2020, Zoologické dny Olomouc 2020.

ČERNÁ BOLFÍKOVÁ, B. – **HULVA, P. – **WOZNICOVÁ, V. – JINDŘICHOVÁ, M. – **BENEŠOVÁ, M. – **MYSLAJEK, R. – **NOWAK, S. – **SZEWCZYK, M. – **NIEDŹWIECKA, N. – **FIGURA, M. – **SANDOR, A. – **SANDOR, A. – **ZYKA, V. – **ROMPORTL, D. – **KUTAL, M. – **FINĎO, S. – **ANTAL, V.Wolves at the crossroad: Fission–fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe. 2019, Abstract in 8th European Congress of Mammalogy.