×
Ing. Tereza Veselá
banner

Životopis

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2015 – Referent Odboru kancelář tajemníka Úřadu městská část Praha 4 - agenda poskytování informací na     základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (evidence žádostí o poskytnutí informace, komunikace napříč odbory úřadu při sestavování materiálů k poskytování informací, vyhotovování odpovědí pro žadatele, řešení stížností a odvolání) - metodik úřadu pro podporu a koordinaci implementace zákona o základních registrech (registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agend)

2014 – 2015 Tajemník Asociace insolvenčních správců o.s. - vytváření marketingových textů, vytváření statistických analýz, komunikace s médii, podpora a zajištění eventů, správa webový stránek, aktualizace a tvorba článků a textů, tvorba grafických návrhů propagačních materiálů a jejich produkce, koordinace spolupráce s externími dodavateli, vytváření databáze kontaktů a jejich správa, příprava a organizace seminářů pro odbornou veřejnost, administrativní podpora členské základny

2013 Asistent krajské manažerky – Politické hnutí ANO 2011 - organizace pražské kontaktní kampaně při předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - organizování záborů na veřejném prostranství, zajišťování úředních povolení, zajišťování kulturního programu, vedení a organizování členů a sympatizantů při veřejných záborech, zajišťování podpory pražské centrály, administrativní činnost

2012 – 2014 Office manager – JUDRIS spol. s r.o. - administrativní zajišťování chodu pražské kanceláře, odborná konzultace s klienty, kompletace podkladů insolvenčních návrhů, sestavování insolvenčních návrhů a s tím spojená odborná činnost v oblasti insolvenčního práva 2009 – 2013 Office manager – Advokátní kancelář JUDr. Ivana Seifertová - administrativní zajištění chodu pražské advokátní kanceláře, konzultace s klienty v oblasti občanského, obchodního a rodinného práva, zpracovávání podkladů k zápisům, změnám a výmazům z OR a KN, kompletace insolvenčních návrhů

VZDĚLÁNÍ

2016 - Doktorské studium Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a dřevařská, studijní program Ekonomika a management

2012 - 2015 Magisterské studium Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta Provozně ekonomická, studijní program Hospodářská politika a správa - státní závěrečná zkouška z oborů Účetnictví, Ekonomie a řízení, Obchod

2009 – 2012 Bakalářské studium Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta Provozně ekonomická, studijní program Hospodářská politika a správa - státní závěrečná zkouška z oborů Obecná ekonomie, Vnitropodnikové řízení, Právo v podnikání

2004 – 2008 Maturita na všeobecném gymnáziu Gymnázium Praha 10, Přípotoční

DOVEDNOSTI

Jazyky

Anglický jazyk – znalost umožňující omezenou práci

Německý jazyk – elementární znalost

Španělský jazyk – elementární znalost

PC

MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access

Řidičské oprávnění skupina B

Ostatní

Komunikativnost, zodpovědnost, cílevědomost, asertivita, empatie, schopnost řešení konfliktů, rychlost, schopnost vést a organizovat, schopnost týmové práce, kreativita, vynikající znalost v oblasti insolvenčního práva