×
doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.
banner

Granty

Ekologie a fylogeneze rodu Geosmithia a jeho vztah ke kůrovci a dalším hmyzem napadajícím dřevo, sběry materiálu k izolacím hub

Grantová agentura ČR, 2002-2004

Identifikace, ekologie a populační struktura xylariálních hub sdružených s pilořitkami rodu Xiphydria

Grantová agentura ČR, 2007-2009