×
doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

PAŽOUTOVÁ, S. – FOLLERT, S. – BITZER, J. – KECK, M. – SURUP, F. – ŠRŮTKA, P. – HOLUŠA, J. – STADLER, M. A new endophytic insect-associated Daldinia species, recognised from a comparison of secondary metabolite profiles and molecular phylogeny. FUNGAL DIVERSITY, 2013, roč. 60, č. 1, s. 107-123. ISSN: 1560-2745.

ŠRŮTKA, P. Daldinia decipiens and Entonaema cinnabarina as fungal symbionts of Xiphydria wood wasps. Mycological Research, 2007, roč. 111, č. 2, s. 224 - 231. ISSN: 0953-7562.

PAŽOUTOVÁ, S. – PEŠICOVÁ, K. – CHUDÍČKOVÁ, M. – ŠRŮTKA, P. – KOLAŘÍK, M. Delimitation of cryptic species inside Claviceps purpurea. Fungal Biology, 2015, roč. 119, č. 1, s. 7-26. ISSN: 1878-6146.

HAVRDOVÁ, L. – NOVOTNÁ, K. – ZAHRADNÍK, D. – BURIÁNEK, V. – PEŠKOVÁ, V. – ŠRŮTKA, P. – ČERNÝ, K. Differences in susceptibility to ash dieback in Czech provenances of Fraxinus excelsior. Forest Pathology, 2016, roč. 46, č. 4, s. 281-288. ISSN: 1437-4781.

PAŽOUTOVÁ, S. – ŠRŮTKA, P. – HOLUŠA, J. – KOLAŘÍK, M. – CHUDÍČKOVÁ, M. Diversity of xylariaceous symbionts in Xiphydria woodwasps: role of vector and a host tree. Fungal Ecology, 2010, roč. 3, č. 4, s. 392-401. ISSN: 1754-5048.

VACEK, S. – VACEK, Z. – BULUŠEK, D. – PUTALOVÁ, T. – SARGINACI, M. – SCHWARZ, O. – ŠRŮTKA, P. – PODRÁZSKÝ, V. – MOSER, W. European Ash ( Fraxinus excelsior L.) Dieback: Disintegrating forest in the mountain protected areas, Czech Republic. Austrian Journal of Forest Science, 2015, roč. 132, č. 4, s. 203-223. ISSN: 0379-5292.

NAKLÁDAL, O. – ŠRŮTKA, P. Faunistic records from Czech Republic – 232, Hemiptera: Aphididae.. Klapalekiana, 2007, roč. 43, č. 3, s. 1 - 0. ISSN: 1210-6100.

NAKLÁDAL, O. – ŠRŮTKA, P. Faunistic records from the Czech Republic – 242. Hymenoptera: Pteromalidae. . Klapalekiana, 2008, roč. 44, č. 0, s. 1 - 0. ISSN: 1210-6100.

NAKLÁDAL, O. – TURČÁNI, M. – ŠRŮTKA, P. First record of Cinara curvipes (Hemiptera: Aphididae) from Slovakia.. Klapalekiana, 2007, roč. 43, č. 3, s. 201 - 202. ISSN: 1210-6100.

PAŽOUTOVÁ, S. – ŠRŮTKA, P. – HOLUŠA, J. – CHUDÍČKOVÁ, M. – KUBÁTOVÁ, A. – KOLAŘÍK, M. Liberomyces gen. nov. with two new species of endophytic coelomycetes from broad-leaved trees. ..., 2012, roč. 104, č. 1, s. 198-210.

ŠRŮTKA, P. – PAŽOUTOVÁ, S. Symbiotic relationship between Cerrena unicolor and the horntail Tremex fuscicornis recorded in the Czech Republic. Czech Mycology, 2007, roč. 59, č. 1, s. 83 - 90. ISSN: 1211-0981.

PAŽOUTOVÁ, S. – ŠRŮTKA, P. – HOLUŠA, J. – CHUDÍČKOVÁ, M. – KOLAŘÍK, M. The phylogenetic position of Obolarina dryophila (Xylariales). . Mycological Progress, 2010, roč. 9, č. 4, s. 501 - 507. ISSN: 1617-416X.

Odborná monografie

VACEK, S. – MOUCHA, P. – BÍLEK, L. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – SIMON, J. – HYNEK, V. – ŠRŮTKA, P. – SCHWARZ, O. – MÁNEK, J. – BALÁŠ, M. – DORT, M. – PODRÁZSKÝ, V. – HEJCMAN, M. – HEJCMANOVÁ, P. – MÁLKOVÁ, J. – STONAWSKI, J. – BEDNAŘÍK, J. – VACEK, Z. – MALÍK, K. – ŠTÍCHA, V. – BULUŠEK, D. Péče o lesní ekosystémy v chráněných územích ČR. Praha: Ministerstvo životního prostředí , 2012, 884s. ISBN 978-80-7212-588-3.

VACEK, S. – MOUCHA, P. – BÍLEK, L. – MIKESKA, M. – REMEŠ, J. – SIMON, J. – HYNEK, V. – ŠRŮTKA, P. – SCHWARZ, ING. PHD., O. – MÁNEK, J. – BALÁŠ, M. – DORT, M. – PODRÁZSKÝ, V. – HEJCMAN, M. – HEJCMANOVÁ, P. – MÁLKOVÁ, J. – STONAWSKI, J. – BEDNAŘÍK, J. – VACEK, Z. – MALÍK, K. – ŠTÍCHA, V. Péče o lesy v chráněných územích. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. 1053s. ISBN 978-80-213-2228-8.

VACEK, S. – SIMON, J. – PODRÁZSKÝ, V. – BALÁŠ, M. – SLÁVIK, M. – TURČÁNI, M. – ŠRŮTKA, P. – ČÍŽKOVÁ, D. – NAKLÁDAL, O. – MALÍK, V. – KOBLIHA, J. – REMEŠ, J. – KUNEŠ, I. – HATLAPATKOVÁ, L. – KAŠÍKOVÁ, V. – BÍLEK, L. – A KOL., a. Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s r o., 2009. 792s. ISBN 978-80-87154-27-4.

Kapitoly v odborné knize

UHLÍŘOVÁ, H. – KAPITOLA, P. – ŠRŮTKA, P. – A KOL., a. Poškození lesních dřevin. Praha: Lesnická práce, 2004. 1s. ISBN 80-86386-56-2. s. Biotičtí činitelé, s. 5 - 288.

Poloprovoz, ověřená technologie

Pilořitky rodu Xiphydria Latr. Liška Jan; doc. Ing. Holuša Jaroslav, Ph.D.; Ing. Šrůtka Petr, Ph.D.; Pažoutová Sylva; Ing. Modlinger Roman, 2008

Ostatní výsledky

A complex of three new white-spored, sympatric, and host range limited Geosmithia species. Kolařík M.; Kubátová Alena; Čepička Ivan; Pažoutová Sylva; Ing. Šrůtka Petr, Ph.D., 2005

Assessing the Pathogenic Effect of Fusarium, Geosmithia and Ophiostoma Fungi from Broad-Leaved Trees RNDr. Čížková Dana, CSc.; Ing. Šrůtka Petr, Ph.D.; Kubátová Alena; Pažoutová Sylva, 2005

Houby na dřevinách v mimolesní zeleni a intravilánech. Švecová Milada; RNDr. Čížková Dana, CSc.; Ing. Šrůtka Petr, Ph.D.; Klíma Jan, 2003

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A. – BAŽANT, V. Podtyp: Skripta; Lesní hospodářství. 2015, .

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A.; idPublikace = 75309; Název: Lesní hospodářství-- Neexistuje podtyp publikace --

Morphological and molecular characterisation of Geosmithia putterillii, G. pallida comb. nov. and G. flava sp. nov., associated with subcorticolous insects. Kolařík M.; Kubátová Alena; Pažoutová Sylva; Ing. Šrůtka Petr, Ph.D., 2004

Ophiostoma stenoceras and O. grandicarpum (Ophiostomatales), first records in the Czech Republic. Novotný David; Ing. Šrůtka Petr, Ph.D., 2004

Pilořitkovití (Hymenoptera: Siricoidea) – opomíjení šiřitelé dřevokazných hub v antropogenním i přírodním prostředí. Ing. Šrůtka Petr, Ph.D.; Pažoutová Sylva, 2007

Pilořitky rodu Xiphydria (Hymenoptera: Xiphydriidae) a jejich význam v ochraně lesa. I doc. Ing. Holuša Jaroslav, Ph.D.; Ing. Šrůtka Petr, Ph.D.; Pažoutová Sylva, 2008

Pilořitky rodu Xiphydria Latr. Ing. Šrůtka Petr, Ph.D.; Holuša J.; Pažoutová Sylva; Liška Jan; Modlinger Roman, 2008

Přemnožení medovnice křivonohé na okrasných jedlích Ing. Šrůtka Petr, Ph.D.; Ing. Nakládal Oto, Ph.D.; Liška Jan, 2007

Xylariální houby a pilořitky rodu Xiphydria (Hymenoptera: Xiphydriidae). Pažoutová Sylva; doc. Ing. Holuša Jaroslav, Ph.D.; Ing. Šrůtka Petr, Ph.D., 2008