×
Ing. Václav Švec, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání

 • 2001-2006, Ph.D., obor Management, ČZU v Praze, PEF. Téma disertační práce: Vztahy veřejných vysokých škol s tištěnými médii.
 • 1995-2001, Ing., obor Evropská agrární diplomacie a Provoz a ekonomika, ČZU v Praze, PEF. Téma diplomové práce: Zhodnocení podmínek uplatňování PR ve vybraném podnikatelském subjektu (Český Mobil, a.s.). Ocenění děkana PEF ČZU v Praze za studium.

Odborná příprava:

 • 2012, Mastery C-1, anglický jazyk, Wall Street Institute.
 • 2015, CPC (Certified Professional Coach), akreditovaný program Profesionální kouč (akreditace MŠMT 20301/2013-1/506). 
 • 2018, získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) (autorizace MŠMT č. 40435/2014), úroveň Evropské rámce kvalifikací (EQF) 7.
 • 2019, certifikovaný týmový kouč (Tiimiakatemia(R) Team Coach), autorizace Tiimiakatemia(R) Global Partus Ltd.

Absolvovaná školení:

 • Akademie PR 2004 - výukový kurz APRA.
 • Kurzy výuky a psaní případových studií, ECCH, 3 školení.
 • Školení systému Statistica (3 školení).
 • Komercializace vědeckých výstupů, Alevia, seriál školení (2012).
 • Professional in supervision, Valley Consult Training and Coaching (2012).
 • Lektor dalšího vzdělávání, MgC Group s.r.o., (2018).
 • Team Mastery, školení týmového koučování v prostředí Team Academy(R), Tiimiakatemia(R) Global Partus Ltd. (2018 - 2019).

Absolvované stáže:

 • 2001, Hewlett-Packard.
 • 2004, Ogilvy Public Relations.
 • 2013, Jyvaskyla University.
 • 2013, Kansas State University.
 • 2018, Team Academy(R), Jyvaskyla University.
 • 2018, Mondragon Team Academy(R), Mondragon University.
 • 2019, Y-akatemia, Karelia University.
 • 2019, Proakatemia, Tampere University.

Pracovní zkušenosti

 • 2004 - současnost, odborný asistent katedry řízení PEF ČZU v Praze.
 • 2012 - 2018, vedoucí Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze.
 • 2013 - současnost, člen Licenční rady ČZU v Praze (poradní orgán rektora univerzity v oblasti komercionalizace VaV).
 • 2019 - současnost, garant studijního programu Inovativní podnikání, resp. Head coach Tiimiakatemia(R) Prague.
 • 2020 - současnost, výuka týmových dovedností na North Carolina State University.

Získaná ocenění

 • 2011, IABPAD Research Award.
 • 2016, Cena rektora ČZU v Praze za nejlepší publikace roku 2015.
 • 2017, vítěz V4 EYES Startup Competition.
 • 2019, Cena rektora ČZU v Praze za pedagogické aktivity.
 • 2021, Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.

Seznam vybraných tvůrčích výstupů

 • PAVLÍČEK, Josef, ŠVEC, Václav, TICHÁ, Ivana. FactOrEasy: Business simulation. Software. www.factoreasy.cz. 2015.
 • BALCAROVÁ, Tereza, POKORNÁ, Jitka, TICHÁ, Ivana, ŠVEC, Václav. Souprava pro přerozdělení členů pracovních skupin. Užitný vzor, č. přihlášky 2014-30330, č. zápisu 30024. 2016.
 • STIBUREK, Š., VLK, A., ŠVEC, V., HRABA, J. Metodický předpis k výpočtu měr studijní neúspěšnosti na vysokých školách. Hneleg. Věstník MŠMT, ročník LXXIII., sešit 11-12/2017, s. 2-4. 2017. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/45078/download/.
 • HRABA, J., ŠVEC, V., STIBUREK, Š., VLK, A. Dropout.pef.czu.cz. Software. http://dropout.pef.czu.cz. 2017.

Projekty:

 • Leonardo da Vinci – PTLE. (2004).
 • Leonardo da Vinci – TRANEE. (2004 - 2006).
 • CIGA ČZU v Praze – Strategie retence studentů veřejných vysokých škol. Hlavní řešitel. (2005 – 2006).
 • Podpora přenosu inovací z výzkumu a vývoje do podniků prostřednictvím studentů a absolventů vysokých škol. (2007).
 • Výzkumný záměr Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze, oblast manažerské kompetence. Člen řešitelského kolektivu. (2007 – 2011).
 • Soubor multimediálních případových studií z českého prostředí. Grant FRVŠ. Projekt 2339/2011. Hlavní řešitel. (2011).
 • Hodnotitel projektů FRVŠ (2011 – 2013).
 • Interdisciplinární desing v procesu rozšiřování znalostí a dovedností zaměstnanců  PEF ČZU v Praze. OPPA, ESF. Vedoucí manažerského klastru. (2011 – 2012).
 • Vzděláváníí v inovovaném studijním programu Ekonomika a Management se zaměřením na mezinárodní podnikání. OPPA, ESF. (2011 – 2012).
 • Rozvoj a zkvalitnění doktorského studia na Provozně ekonomické fakultě  České zemědělské univerzity v Praze. OPPA, ESF. (2012-2013).
 • Hodnotitel projektů TAČR (od 2012).
 • Hlavní řešitel grantu IGA PEF ČZU v Praze: Retenční modely studentů ekonomických fakult VVŠ v ČR. (2013-2014).
 • Hlavní řešitel grantu FRVŠ: Tvorba e-learningového kurzu Bakalářská práce. (2013).
 • Hlavní řešitel grantu IGA PEF ČZU v Praze: Modely retence studentů českých ekonomických fakult. (2013-2014).
 • Spoluřešitel projektu HEDOCE. (2014).
 • Hlavní řešitel grantu TA ČR: Implementace vícevrstvé neuronové sítě v edukačním procesu. (2014-2015).
 • Hlavní řešitel grantu TA ČR: Stanovení postupu výpočtu ukazatele propadovosti studentů českých vysokých škol. (2016-2017).
 • Spoluřešitel grantu TA ČR: Akademický online fundraiser. (2017-2018).
 • Odborný garant části projektu OP VVV, tvorba nového profesně zaměřeného studijního programu Inovativní podnikání. (2018-2019).

Další relevantní pracovní zkušenosti:

 • 2012-2018, technologický skaut ČZU v Praze pro Provozně ekonomickou fakultu.
 • 2013, konzultační činnost při vzniku spinoff společnosti na ČZU v Praze.
 • 2014-2018, člen výběrové komise Point One (podnikatelský inkubátor ČZU v Praze).
 • 2015-2016, dobrovolník, koučování studentského týmu v projektu "Položka do CV aneb praxe na ČZU" pro Českou spořitelnu (2 navazující projekty).
 • 2016 a 2017, zastupování ČZU v Praze při valné hromadě spinoff společnosti s majetkovou účastí ČZU v Praze.

Další relevantní odborné zkušenosti:

 • zvaný řečník konference Výzvy a problémy transformace vysokých škol v Olomouci (UPOL), 2013,
 • zvaný řečník konference Časy se mění aneb jak zvládat změny v Praze (MgC group, s.r.o.), 2017,
 • zvaný řečník konference Projektový management ve Zlíně (UTB ve Zlíně), 2017,
 • zvaný řečník konference Projektový management ve Zlíně (UTB ve Zlíně), 2018,
 • výuka na NC State European Center in Prague, North Carolina State University, Global Leadership Minor, letní semestr 2020, 2022 a 2023,
 • zvaný lektor vzdělávacího kurzu demokratického vzdělávání Multikulturního Centra Praha, 2020,
 • zvaný řečník konference MŠMT Dny vzdělávací činnosti vysokých škol, 2020,
 • zvaný řečník konference Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2021) na Slezské univerzitě v Opavě, 2021,
 • zvaný řečník Světový týden kreativity ve vzdělávání (2022), Pražský inovační institut,
 • zvaný řečník Talent City Ostrava (2022), Moravskoslezské inovační centrum.