×
prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
banner

Granty

Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2007

Zlepšení neinvestičního vybavení pro experimentální činnost studentů doktorandského studia a jejího materiálního zabezpečení podle schválených metodik

GA FAPPZ, 2011-2011

Podpora experimentální činnosti studentů doktorandského studia a jejího materiálního zabezpečení podle schválených metodik.

GA FAPPZ, 2013-2013

Podpora experimentální činnosti studentů doktorandského studia a jejího materiálního zabezpečení podle schválených metodik.

GA FAPPZ, 2014-2014

Podpora experimentální činnosti studentů doktorandského studia a jejího materiálního zabezpečení podle schválených metodik.

GA FAPPZ, 2015-2015

Podpora experimentální činnosti studentů doktorandského studia a jejího materiálního zabezpečení podle schválených metodik.

GA FAPPZ, 2016-2016