×
prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
banner

Publikace

Vědecké články s IF do roku 2006

Šantrůček,J. - Svobodová,M., 1988: Vliv zhutnění půdy na počáteční vývin vojtěšky po letním výsevu.  Rostlinná výroba, 34, č.12,  s.1241-1250.

Šantrůček,J. - Svobodová,M., 1992: Vliv poškození rostlin a zhutnění půdy při přejezdech sklizňové mechanizace na výnosovou schopnost vojtěšky. Rostlinná výroba, 38, č.5, s.357-364.

Šantrůček,J. - Svobodová,M., 1993: Vliv různých způsobů výsevu a rozteče řádků na zhutnění půdy vojtěškových  porostů. Rostlinná výroba, 39, č.3,  s.203 - 210.

Svobodová, M. - Šantrůček, J., 1998: Vliv alginátového preparátu S-90 na vzcházení vybraných druhů trav. Rostlinná výroba, 44, č.11, CS ISSN 0370-663X, s.525-528.

Šantrůček, J. - Svobodová, M. - Mrkvička, J., 1998: Nitrates in forage grass kernels and their germination capacity. Vortr. Pflanzenzuchtung, Saatgut - Treuhandverwaltungs, Bonn, 44, ISSN 0723-7812, s. 199-201.

Brant, V. - Šantrůček, J. - Svobodová, M., 2000: Einfluss der Bewirtschaftung von Stillegungsflachen auf die Verunkrautung. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. Special issue XVII, Stuttgart-Hohenheim, ISSN 0938-9938, s. 105-112.

Šantrůček, J. - Svobodová, M. - Vrzal.J. - Fogl.J., 2001: The influence of different ways  of alfalfa (Medicago sativa L.) stands cultivation on its yield capacity. Rostlinná výroba 47, č. 2, CS ISSN 0370-663X, s. 49-53.

Vrzal, J. - Šantrůček, J. - Svobodová, M. - Fogl, J., 2001: Inserting red clover stands into different cover crops. Rostlinná výroba 47, č. 2, CS ISSN 0370-663X, s. 54-57.

Brant, V. - Svobodová, M. - Šantrůček, J., 2001: Lactuca serriola L. presence on the set-aside soil. Rostlinná výroba  47, č. 2, CS ISSN 0370-663X, s. 63-69.

Brant, V. – Bělka, J. – Svobodová, M., 2002: Einfluss des Schnittes auf Wachstum und Reproduktion von Kompass-Lattich (Lactuca serriola L.). Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. Sonderheft XVIII, Eugen Ulmer GmbH and Co., Stutgart, ISSN 0938-9938, s. 287-291

Śantrůček, J. – Svobodová, M. – Brant, V., 2002: Changes of botanical composition of grass stands under different ways of management. Rostlinná výroba 48, 11, CS ISSN 0370-663X, s. 499-504

Voříšek, K. – Růžek, L. – Svobodová, M., - Šantrůček,J. – Strnadová, S. – Popelářová E., 2002: The influence of grassing and harvest management on microbial parameters after setting arable land aside. Rostlinná výroba 48, č.9., CS ISSN 0370-663X, s. 382-388.

Šantrůček, J. – Svobodová, M. – Hlavičková, D., 2003: The influence of stands cultivation on persistency of different cultivars of Medicago sativa L. Vliv kultivace porostů na vytrvalost různých odrůd vojtěšky seté. Plant, Soil and Environment. 49, 2003, (11): 499-504  ISSN 1214-1178

Svobodová, M. - Šantrůček, J. - Urbanec, J., 2004: Succession changes of temporary grass stands on set-aside land. (Sukcesní změny dočasného travního porostu na půdě uložené do klidu) Plant, Soil and Environment,50, 2004 (3): 108-115.

Brant, V. – Svobodová, M. – Šantrůček, J., 2004: Trends in biomass production of perennial weeds on set-aside land. (Dynamika produkce biomasy vytrvalých plevelů na půdách uváděných do klidu) Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Sonderheft XIX (2004), ISSN 0938-9938, Stuttgart, s. 143-149.

 

Vědecké články do roku 2006 bez IF

Šantrůček,J. - Svobodová,M., 1987: Vliv zhutnění půdy na produkční schopnost vojtěšky. Sborník AF VŠZ Praha,  č.48, s.173-187.

Šantrůček,J. - Svobodová,M., 1988: Obsah zásobních látek /sacharidů/ v kořenech vojtěšky s rozdílně  uspořádaným kořenovým systémem v závislosti na zhutnění ornice. Sborník AF VŠZ Praha,  č.49, s.267-283.

Svobodová,M. - Šantrůček,J., 1989: Počáteční vývin vojtěšky po jarním výsevu u odrůd "Palava" a "Rambler" ve vztahu ke zhutnění půdy. Sborník AF VŠZ Praha, č.51, s. 251-267.

Svobodová,M. - Šantrůček,J., 1992: Vliv poškození rostlin a zhutnění půdy při přejezdech sklizňové mechanizace na kořenový systém vojtěšky ve 3. roce vegetace. Sborník VŠZ Praha, č.54, s.277-286.

Šantrůček,J. - Rutrle,P. - Svobodová,M., 1993: Koncentrace dusičnanů v obilkách různých odrůd trav.  Sborník AF VŠZ Praha, č.55, s.299-306.

Šantrůček, J.-Balík, J.- Svobodová, M., 1998: Klíčivost trav a koncentrace N-NO3- v obilkách v závislosti na druhu, odrůdě a hnojení porostů. Sborník JČU v Českých Budějovicích, č. XV, Řada fytotechnická, ISSN 80-7040-318-7, s. 19-31.

Šantrůček, J. - Svobodová, M., 1999: The effect of alginate preparations for formation of above-ground organs of alfalfa (Medicago sativa L.) in the first year of vegetation. Scientia Agriculturae Bohemica, 30, (2), Czech University of Agriculture Prague, CS ISSN 0582-2343, s. 123-132.

Svobodová, M. – Šantrůček, J. – Urbanec, J., 2003: Legumes persistency at setting arable land aside. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 39, (Special Issue), ISSN 1212-1975, s. 385-387. 

Svobodová, M. – Šantrůček, J., 2004: Jakost lyzimetrických vod při ukládání orné půdy do klidu. (Quality of lysimetric water under setting arable land aside.) Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences, 21., 2004 (3), ISSN1212-0731, s.  325-328

Šantrůček,J. - Svobodová,M., 1991: Odgovarajuči uvjeti u tlu za lucerku. Zbornik Radova, Poljoprivredni  fakultet, Novi Sad, 21, s. 67-82.

Šantrůček,J. - Svobodová,M., 1994: The concentration of Nitrates in Grass Seeds and their  Germination. Colection seminario cientifico.  Estaciôn Experimental de Pastos y Forrajes,  Indio Hatuey, Matanzas, Cuba, 14 s.

Svobodová,M. - Šantrůček,J., 1996: The Impact of the Application of Alginate Preparations on the Initial Development of Lucerne. Zbornik Radova, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,   ISSN YU 0351-4781, s. 229-236.

Šantrůček, J. - Svobodová, M. - Brant, V., 1998: Yields and weed infestation of more years forage crops on set - aside arable land. Zeszyty naukowe, č. 330, 54/I, Akademia Rolnicza im. Kollataja, Kraków, ISSN 0239-9342, s. 59-68.

Svobodová, M. - Šantrůček, J. - Vacek, B. - Brant, V., 1998: Vliv různých termínů vláčení na tvorbu lodyh vojtěšky (Influence of different terms of harrowing on alfalfa sprouts formation). Acta fytotechnica et zootechnica. SPU Nitra, ročník 1, č. 4, ISSN 1335-258 X, s. 88-90.

Šantrůček, J. - Svobodová, M., 1999: Effect of soil compaction and cultivation on alfalfa yields. Vliv Zhutnění půdy a kultivace  na výnos vojtěšky. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kollataja w Krakowie, 347, Sesja Naukova z. 62, ISSN 0239-9342, s. 265-272.

Šantrůček, J. - Svobodová, M., 1999: The soil compaction in relation to vitality, competitive ability and field persistence of alfalfa. Savremenna poljoprivreda, 49, 3-4 (1999), Novi Sad, Yugoslavia, ISSN 0350-1205, s. 139-142.

Brant, V. - Šantrůček, J. - Svobodová,M., 2001: Occurence of Cirsium arvense (L) Scop. in grass and legume stands in dependence of stand management way. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kollataja w Krakowie, Zeszyt 76, Czesc 1, ISSN 0239-9342, s. 109-112.

Svobodová,M. - Šantrůček,J. - Brant,V., 2001: Yield and coverage of legumes and legume-grass mixtures on set-aside arable land. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kollataja w Krakowie, Zeszyt 76, Czesc 1, ISSN 0239-9342, s. 79-82.

Kozák, J. – Šantrůček, J. – Němeček, J. – Svobodová, M., 2003: Productional and nonproductional functions of soil as a base of sustainable development. Acta agraria et silvestria. Series agraria, vol. XL (2003) Wydawnictwo oddzialu Polskiej akademii nauk Kraków, PL ISSN 0065-0919, s. 259-264.

Šantrůček, J. - Svobodová, M., 2003: Grass stands management at setting arable land aside. Acta agraria et silvestria. Series agraria, vol. XL (2003) Wydawnictwo oddzialu Polskiej akademii nauk Kraków, PL ISSN 0065-0919, s. 169-174.

Svobodová, M. - Šantrůček, J. 2004: Quality of lysimetric water under setting arable land aside. Journal of Central European Agriculture, 5, 3, s.229.

Svobodová, M. - Šantrůček, J., 2005: Setting arable land aside by temporary grassland. Savremena poljoprivreda, 54, 3, s.561 - 565.

Hakl, J. ; Šantrůček, J. ; Krajíc, L. ; Svobodová, M. . Článek v časopise, Variability of alfalfa root morphology among czech alfalfa varieties in the seeding year, Česká republika, 2007, 44, ISSN 0354-7698. Zbornik radova - A Periodical of Scientific Research on Field and Vegetable Crops, 2, s.39 - 43.

Hlavičková, D. ; Svobodová, M. ; Kalista, J. . Článek v časopise, Alternative times for grasses seeding and the plants development. , Česká republika, 2007, 44, ISSN 0354-7698. Zbornik radova - A Periodical of Scientific Research on Field and Vegetable Crops, 2, s.169 - 174.

Sobotová, H. ; Svobodová, M. ; Kocourková, D. . Článek v časopise, Effect of Poa pratensis L. and Lolium perenne L. seeding rate in mixtures on their shoot density in turf. , Česká republika, 2007, 44, ISSN 0354-7698. Zbornik radova - A Periodical of Scientific Research on Field and Vegetable Crops, 2, s.175 - 178.

Svobodová, M. ; Šantrůček, J. . Článek v časopise, Utilization and development of legumes under extensive management of swards. Zbornik Radova, Česká republika, 2007, 44, ISSN 0354-7698. Zbornik radova - A Periodical of Scientific Research on Field and Vegetable Crops, 2, s.155 - 160.


FORMÁT CITACÍ V NÁSLEDUJÍCÍM SEZNAMU VYCHÁZÍ ZE SYSTÉMU ŠKOLY

Článek v odborném periodiku

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. Co ovlivňuje dobu klíčení trav?. Zahradnictví, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 44 - 45. ISSN: 1213-7596.

SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – NAŠINEC, I. Competition Ability of Selected Amenity Varieties of Festuca rubra in Mixture with Deschampsia caespitosa. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2013, roč. 49, č. 2, s. 70-76. ISSN: 1212-1975.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Dynamika klíčení trávníkových druhů trav při vodním stresu Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 85 - 88. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, D. – KOCOURKOVÁ, D. – MRKVIČKA, J. – SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. Effect of mowing and mulching frequency on underground phytomass of floodplain meadow. . Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 2, s. 64 - 68. ISSN: 1211-3174.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – NAŠINEC, I. Evaluation of Deschampsia caespitosa /L./ Beauv. competition ability in mixtures with main turfgrass species. . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 5, s. 159-167. ISSN: 1211-8516.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. Jakost vody při ukládání půdy do klidu. . Úroda, 2008, roč. 0, č. 4, s. 1 - 0. ISSN: 0139-6013.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – NIŇAJ, M. Obnova hospodaření na půdách uvedených do klidu a jakost vod.. Úroda, 2008, roč. 56, č. 5, s. 89 - 90. ISSN: 0139-6013.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – ERICSSON, T. Ověření účinnosti dusíkatého hnojení trávníkových druhů trav. Úroda, 2008, roč. 56, č. 0, s. 411 - 414. ISSN: 0139-6013.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. Reakce vojtěšky na mulčování a omezenou frekvenci sklizní . Úroda, 2008, roč. 0, č. 2, s. 1 - 0. ISSN: 0139-6013.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. Spontánní zatravnění při ukládání půdy do klidu. Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2008, roč. 56, č. 0, s. 424 - 426. ISSN: 0139-6013.

HONSOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. – HREVUŠOVÁ, Z. The effect of sward management on cellulose decomposition at floodplain meadow. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 4, s. 175 - 178. ISSN: 1211-3174.

BRANT, V. – SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – KOVÁŘOVÁ, D. The influence of plant covers of set-aside fields and their management on the weed spectrum. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 20, č. 1, s. 941 - 947. ISSN: 0340-8159.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. Uplatnění jetele plazivého v porostech s různou intenzitou využívání.. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 485 - 488. ISSN: 0139-6013.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. Uplatnění kostřavy luční (Festuca pratensis Huds.) při extenzivnímpři extenzivním využívání porostů. Vědecká příloha časopisu . Úroda, 2008, roč. 56, č. 0, s. 215 - 218. ISSN: 0139-6013.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – SOBOTOVÁ, H. Vliv výsevku na konkurenci trav v trávníku . Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 4, s. 75-77. ISSN: 1213-7596.

Odborná monografie

**KVÍTEK, T. – **BAUER, M. – **BIČÍK, I. – **BROM, J. – **BŘEZINA, K. – **BYSTŘICKÝ, V. – **ČECHOVÁ, J. – **DOBIÁŠ, J. – DOLEŽAL, F. – **DOSTÁL, d. – **DUFFKOVÁ, R. – **FADRHONSOVÁ, V. – **FUČÍK, P. – **FOREJT, K. – FUKSA, P. – **GOLDSTEINOVÁ, D. – HAKL, J. – **HLOŽEK, M. – **HOMOLOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – **JÁCHYMOVÁ, B. – **JANSKÝ, B. – **KAPLICKÁ, M. – **KONEČNÁ, J. – **KRÁSA PH.D., d. – **KRÁTKÝ, M. – **KULHAVÝ, Z. – **LACHMANOVÁ, Z. – **LANGHAMMER, J. – **LEXA, M. – **LIŠKA, M. – **LOCHMAN, V. – **MAZÍN, V. – **METELKOVÁ, A. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **NIETSCHEOVÁ, J. – **PELÍŠEK, I. – SKALICKÁ, J. – **SOUKUPOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, M. – **ŠANDA, M. – ŠANTRŮČEK, J. – **ŠEDA, S. – **ŠEFRNA, L. – **ŠTYCH, P. – **TACHECÍ, P. – **TOLASZ, R. – **VLČEK, L. – VOJAR, J. – **ZAJÍČEK, A. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce (Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika). Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, 2017, 272s. ISBN 978-80-270-2488-9.

SVOBODOVÁ, M. Trávník. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004. 91s. ISBN 80-247-0917-1.

KAVKA, M. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, K. – HUČKO, B. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – VAŠÁK, J. – ŠAŘEC, O. – KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – MRKVIČKA, J. – VESELÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací a MZe ČR, 2008. 301s. ISBN 978-80-7271-198-7.

Kapitoly v odborné knize

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu. Praha: UZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-163-6. s. Ceny osiv pícnin, ostatních trav a jetelovin, s. 108 - 109.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009. Praha: UZPI Praha, 2008. 1s. ISBN 978-80-7271-198-7. s. Ceny osiv pícnin, ostatních trav a jetelovin, s. 90 - 91.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M.Ceny osiv pícnin, ostatních trav a jetelovin

SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: UZPI Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Jetel luční, s. 175 - 181.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. Základy rostlinné produkce. Praha: ČZU v Praze, 2005. 1s. ISBN 80-213-1340-4. s. Jeteloviny (Základy rostlinné produkce), s. 141 - 142.

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. Uplatnění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině.. Praha: VÚMOP Praha, 2005. 1s. ISBN 80-239-5350-8. s. Návrh obhospodařování TTP v jednotlivých zranitelných zónách, s. 41 - 58.

SVOBODOVÁ, M. Trávy a jetelovinotrávy v zemědělské praxi. Olomouc: Vydavatelství ing. Petr Baštan, Olomouc, 2004. 1s. ISBN 80-903275-1-6. s. Problematika uvádění půdy do klidu, s. 39 - 41.

MRKVIČKA, J. – DUFFKOVÁ, R. – SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. In: Kvítek, T. (ed.) a kol., 2007: Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách. . Praha: VÚMOP Praha, 2007. 1s. ISBN 978-80-254-0972-5. s. Stanovení způsobu zatravnění a využití porostů z hlediska jejich ochranné a hydrologické funkce. , s. 87 - 106.

CAGAŠ, B. – SVOBODOVÁ, M. Breeding Strategies for Sustainable Forage and Turf Grass Improvement. Dordrecht : Springer Science+Business Media, 2012, 391s. ISBN 978-94-007-4555-1. The main topics of resistance breeding in grasses in the Czech Republic. , s. 219-222.

MRKVIČKA, J. – VESELÁ, M. – SVOBODOVÁ, M. Hrabě F. a kol.: Vše pro trávy a jetelovinotrávy. Epava Olomouc: Ing. Petr Baštan, 2006. 1s. ISBN 80-903275-5-9. s. Vliv fosforečno-draselného hnojení na změny druhového složení lučního porostu. , s. 57 - 59.

Článek ve sborníku z akce

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Charakteristiky vitality osiva vybraných odrůd kostřavy rákosovité a lipnice luční. In XI. odborný a vědecký seminář Osivo a sadba 07.02.2013, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2013. s. 230-234.

SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – MARTINEK, J. Dynamika klíčení vybraných trávníkových odrůd kostřavy rákosovité. In 10th Scientific and Technical Seminar on Seed and Seedlings 10.02.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. s. 100-103.

SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Klíčení metlice trsnaté a lipnice luční v různých teplotních a vláhových podmínkách . In Sborník referátů z XII.odborného a vědeckého semináře Osivo a sadba 05.02.2015, Praha. Praha: FAPPZ Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 159-163.

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Stres suchem a dynamika klíčení vabraných trávníkových odrůd kostřavy rákosovité (Festuca arundinacea Schreb.). In 10th Scientific and Technical Seminar on Seed and Seedlings 10.02.2011, Czech Univ Life Sci, Prague, CZECH REPUBLIC. Praha: Czech Univ Life Sci, Prague, CZECH REPUBLIC, 2011. s. 78-81.

Poloprovoz, ověřená technologie

ZEMEK, F. – FUČÍK, P. – PIKL, M. – SVOBODOVÁ, M. – HAKROVÁ, P. – DUFFKOVÁ, R. – NOVOTNÝ, J. Hodnocení vegetačních a půdních charakteristik pastvin metodami dálkového průzkumu Země, Remote sensing methods for assesment of plant and soil pasture characteristics ac influenced by livestock grazing, Remote Sensing, Pastures, Plant Biomass, Soil Characteristics, 2015, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, B - Ověřená technologie, OT 1/2015 , ČR, Oponentní posudky Ověřené technologie zpracovali Ing. Michaela Budňáková, MZe ČR a Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně. Smlouva o uplatnění ověřené technologie byla uzavřena se ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s. dne 9.9. 2015. Tato smlouva je uložena ve VÚMOP, v.v.i. Osoba pro jednání: Ing. Petr Fučík, Ph.D., VÚMOP, v.v.i., Žabovřeská 250, Praha 5 156 27, tel. +420257027208, Použití popisované ověřené technologie umožní z dlouhodobého hlediska přesnou kvantifikaci vlivu managementu pastvy na parametry pastevního areálu (půda, vegetace). Průmět zjištěných vazeb je možné využít pro hodnocení konkrétních pastevních areálů nebo je použít jako reprezentativní / srovnávací příklady v problematice parametrů pastvin. Přínos z hlediska hodnocení kvality a dodržování režimu pastvy/kosení v zájmových oblastech (např. LFA, ochranná pásma vodních zdrojů, chráněná území) spočívá v úspoře nákladů na vyhodnocení výše uvedených parametrů pastvin v přibližném objemu cca 4 tis. Kč/ha/rok., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., 00027049, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certifikované metodiky

FUČÍK, P. – ZEMEK, F. – HAKROVÁ, P. – SVOBODOVÁ, M. – ZAJÍČEK, A. – ŠLACHTA, M. – PIKL, M. – DUFFKOVÁ, R. – MRKVIČKA, J. – BYSTŘICKÝ, V. – PROCHÁZKA, J. – SKALICKÝ, M. – HOLUBÍK, O. – MORAVCOVÁ, J. – NOVOTNÝ, J. – SKALICKÁ, J. – PETERKOVÁ, J. – MUSIL, M. – ŠANTRŮČEK, J. – MATOUŠKOVÁ, V. – BROM, J. – HANUŠ, J. – NOVOTNÁ, K. – HUISLOVÁ, P. Metodický postup pro hodnocení vlivu pastvy skotu na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a biodiverzitu v krajině, A methodology for assessing the impact of cattle grazing on soil properties, water quality and quantity, plant and invertebrates diversity , Cattle grazing, pastures, soil compaction, water quality, plant diversity, pasture invertebrates , 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, CM 2015 PF, Certifikaci metodiky provedl Odbor environmentálních podpor PRV Ministerstva zemědělství ČR, osvědčením č. 5/2014. Smlouva o uplatnění certifikované metodiky mezi Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Odborem environmentálních podpor PRV Ministerstva Zemědělství ze dne 12.12.2014 je uložena ve VÚMOP, v.v.i. Osoba pro jednání: Ing. Petr Fučík, Ph.D., VÚMOP, v.v.i., Žabovřeská 250, Praha 5 156 27, tel. +420257027208, 1. Hodnocení vlhkostních poměrů půd pastevních areálů na základě DMT pro potřebu návrhu rozmístění logistických prvků (napáječky, příkrmiště) a rozdělení pastviny na areály tak, aby bylo minimalizováno narušení vegetace, půdy a tím odnosu a vyplavování živin či polutantů do vod. a. náklady na zavedení se rovnají ceně pracovní síly, která provede vyhodnocení z 4G modelu. Vlastní model je pro státní správu k dispozici zdarma z CUZK. náklady cca 5 Kč/ha b. přínos mimoprodukční a ekosystémový (zabránění eroze, snížení odnosu živin či polutantů do vod) cca 3 000 Kč/ha 2. Hodnocení kvality a dodržování režimu pastvy v zájmových oblastech (např. LFA, ochranná pásma vodních zdrojů, chráněná území) související s dotacemi pro management pastvin a. náklady na laserové skenování a zpracování dat při jednorázovém snímání v řádu cca 100 km2 cca 35 Kč/ha b. přínos ušetřením pracovních sil a získáním informace za zájmové území v termínu určeném ke kontrole pro dotace cca 200 Kč/ha , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentálních podpor PRV Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, 12.12.2014, č. osvědč. 5/2014 MZe

Ostatní výsledky

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Allelopatické působení vybraných trávníkových druhů během klíčení. . 2010. Sborník z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtěn, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 11.-12.11.2010. Vědecká příloha časopisu Úroda. roč. 58, č. 12, s.525-528. ISSN: 0139-6013 .

Alternative times for grasses seeding and the plants development. Ing. Hlavičková Dagmar; Ing. Kovářová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Kalista Josef, 2007

Alternativní termíny setí pícních plodin Ing. Hlavičková Dagmar; Ing. Kovářová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2004

An influence of water stress in first stages of development on germination capacity of selected turfgrass species Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Králíčková Tereza, 2009

An influence of water stress in first stages of development on germination capacity of selected turfgrass species Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Králíčková Tereza, 2009

Botanické složení lučního porostu a jeho vliv na vertikální distribuci podzemní biomasy Ing. Honsová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2007

Changes in stand composition of grass mixtures containing Deschamspia caespitosa /L / Beauv. Ing. Jaroslav Martinek, prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., Jakub Zahradník (externí), Ing. Ivo Našinec, CSc. (externí), 2010

Changes of set-aside arable soil properties. prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš, 2005

Člověk a zahrada prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2007

Člověk a zahrada. prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2007

Člověk, pole, zahrada prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2004

Co ovlivňuje dobu klíčení trav? Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2009

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Čo rozhoduje o kvalite sena. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 9, s. 24–26. ISSN: 1335-2466.

SVOBODOVÁ, M.Co v trávníku zbyde z vyseté směsi. 2016, Svobodová, M., 2016: Co v trávníku zbyde z vyseté směsi? Green 2016/2, s. 44-46..

Competition ability of Deschampsia caespitosa in mixtures with selected amenity grasses prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Martinek Jaroslav; Zahradník Jakub; Ing. Našinec Ivo, CSc., 2008

KRÁLÍČKOVÁ, T. – SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. – NAŠINEC, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Competition of Festuca arundinacea and Poa pratensis during lawn establishment. 2012, Rewieved Abstracts Presented at The 3rd European Turfgrass Society Conference, 24.-26.6. Kristiansand, Norway. s. 18-19. ISBN: 978-82-17-00941-2.

Development, current state and changes in grassland in the past year Stypinski P.; Hejduk S.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Rataj D., 2009

Development, current state and changes in grassland in the past year Stypinski P.; Hejduk S.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Rataj D., 2009

Dlouhodobý vliv ukládání půdy do klidu na jakost lyzimetrických vod. prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Niňaj Martin; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2006

SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – MARTINEK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Dobré vzejití - předpoklad kvalitního trávníku. . 2011. Zahradnictví, č. 4, 2011, s. 56-57.ISSN: 1213-7596.

Dynamika klíčení osiva kostřavy červené za stresových podmínek Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Králíčková Tereza, 2009

Dynamika klíčení osiva trav ošetřených přípravkem Headstart prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Sobotová Hana; Kapitánová Radka; Kapitánová Radka, 2005

Effect of Poa pratensis L. and Lolium perenne L. seeding rate in mixtures on their shoot density in turf. Ing. Sobotová Hana; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D., 2007

Encyklopedie pícninářství prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2004

Encyklopedie pícninářství prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2007

Encyklopedie pícninářství Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2007

Fotbalové trávníky Velké Británie prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2006

SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Skripta; Funkce trávníků v sadovnické kompozici a jejich zakládání. 2011. Svobodová M., 2011: Funkce trávníků v sadovnické kompozici a jejich zakládání, s. 216-221, In: Naše zahrada, Skriptum FAPPZ ČZU v Praze,AA 0.71, ISBN: 978-80-213-2162-5 .

Germination dynamics of amenity grasses under drought stress prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc., Ing. Jaroslav Martinek, Ing. Tereza Králíčková, 2010

Grass stands management at setting arable land aside prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2003

Grassing and mulching of land set aside as the way to soil conservation. prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Nováková Michaela; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; RNDr. Strnadová Svatoslava; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2005

ŠANTRŮČEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hnojenie a výživa lucerny siatej. 2013, Šantrůček, J., Svobodová, M., Hakl, J., Fuxa, P., 2013: Hnojenie a výživa lucerny siatej. Naše pole, XVII/5, s. 23-24. ISSN 1335-2466.

Hodnocení vizuálních charakteristik porostu s metlicí trsnatou Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Králíčková Tereza, 2009

Influence of sowing time and seed treatment on establishment of Dactylis glomerata. Ing. Hlavičková Dagmar; Ing. Kovářová Dagmar; Ing. Kalista Josef; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D., 2006

Influence of sowing time and seed treatment on establishment of Dactylis glomerata. Ing. Hlavičková Dagmar; Ing. Kovářová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Kalista Josef; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D., 2006

Influence of year and maintenance on soil microflora activity of floodplain meadow. Ing. Honsová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; RNDr. Daňhelka Jan, Ph.D.; Ing. Hrevušová Zuzana; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc., 2007

Jakost lyzimetrických vod při ukládání orné půdy do klidu prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2004

Klíčení osiva v závislosti na jeho ošetření a teplotním režimu Ing. Sobotová Hana; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2007

SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Klíčení trávníkových trav v podmínkách sucha . 2014, Zahradnictví, č. 4, 2014, s. 38-39.

Koncentrácia nitrátov v lyzimetrických vodách pod porastmi tráv a ďatelinovín Ing. Niňaj Martin; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2006

Konkurenční schopnost metlice trsnaté ve směsích s vybranými trávníkovými druhy. prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Martinek Jaroslav; Zahradník Jakub, 2007

Konkurenční schopnosti metlice trsnaté (Deschampsia caespitosa /L./ P. Beauv.) ve směsích s vybranými trávníkovými druhy trav Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2006

Konkurenční vztahy jílku vytrvalého a lipnice luční v travních směsích Ing. Sobotová Hana; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2007

KRÁLÍČKOVÁ, T. – SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Konkurenční vztahy kostřavy rákosovité a lipnice luční v počátku vývinu porostu . 2010. Sborník z konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtěn, ochraně rostlin a zpracování produktů. Brno 11.-12.11.2010. Vědecká příloha časopisu Úroda. roč. 58, č. 12, s.495-498. ISSN: 0139-6013.

KRÁLÍČKOVÁ, T. – SVOBODOVÁ, M. – MARTINEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kostřava rákosovitá - vhodný druh pro low-input trávníky. 2012, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník z odborného semináře 5.12. 2012. s. 51-55. ISBN: 978-80-213-2344-5.

KRÁLÍČKOVÁ, T. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kostřava rákosovitá - vhodný druh pro low-input trávníky (Výzkum a nové poznatky v trávníkářství na ČZU v Praze). 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře Trávníky 2014 - trávníky ve městech. 11.-12.9.2014, FAPPZ ČZU v Praze, Agentura Bonus, ISBN 978-80-86802-19-0, s. 7-9.

Kvalita a funkce půd ve vztahu k udžitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu prof. Ing. Kozák Josef, DrSc., dr.h.c.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. RNDr. Barták Miroslav, CSc.; prof. Dr. Ing. Borůvka Luboš; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; Ing. Janků Jaroslava, CSc.; Ing. Kalous Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Kodešová Radka, CSc.; Kolihová Dana; Ing. Kolihová Dana, CSc.; RNDr. Kurfürst Josef, CSc.; prof. Ing. Mareček Jiří, CSc.; prof. Ing. Matula Svatopluk, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; Ing. Pavlů Lenka, Ph.D.; prof. RNDr. Němeček Jan, DrSc.; Ing. Němeček Karel; Ing. Penížek Vít, Ph.D.; Ing. Popelářová Eva, Ph.D.; Ing. Mühlhanselová Marcela, Ph.D.; doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Táborský Jan; doc. RNDr. Valla Miloš, CSc.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Vaněk Václav, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2005

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. – PETRÁŇOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lipnice nízká (Poa supina Schrad.) – alternativní trávníkový druh. 2012, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012 (sborník příspěvků z odborného semináře). 5.12. 2012, ČZU v Praze, s. 61-64. ISBN: 978-80-213-2344-5.

Long term influence of setting arable land aside on the lysimetric water quality Ing. Niňaj Martin; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Kalista Josef, 2006

Lotus corniculatus under different defoliation frequencies and methods. prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2006

Lotus corniculatus under different defoliation frequencies and methods. prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2006

Lze sít jetel luční v prosinci? Ing. Hlavičková Dagmar; Ing. Kovářová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Kalista Josef, 2006

Mikrobiologické parametry černozemě uložené do klidu před a po desikaci porostu přípravkem Roundup Biaktiv. doc. Ing. Růžek Lubomír, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Nováková Michaela; RNDr. Strnadová Svatoslava; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2005

MARTINEK, J. – SVOBODOVÁ, M. – KRÁLÍČKOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mikrojetel – vhodný doplněk do trávníkových porostů. 2011. In: Fuksa, P. (ed.), Sborník příspěvků z odborného semináře Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011, 7. 12. 2011 ČZU v Praze, Praha, s. 40-43. ISBN: 978-80-213-2239-4 .

HORÁK, J. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mnoho psů - trávníkova smrt. 2014, Sborník příspěvků z odborného semináře Trávníky 2014 - trávníky ve městech. 11.-12.9.2014, FAPPZ ČZU v Praze, Agentura Bonus, ISBN 978-80-86802-19-0, s.33-34.

SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Morfologie a životní cyklus trav . 2013, Svobodová, M., Cagaš, B., 2013: Morfologie a životní cyklus trav. Sborník příspěvků z odborného semináře Management fotbalových trávníků, Praha, 1.2.2013, The Institut of Groundsmanship Česká republika, Dolní Lánov, ISBN nemá, s.6-7.

Možnosti využití čičorky pestré pro dočasné ukládání orné půdy do klidu. prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2006

Možnosti zakládání porostů jetele lučního (Trifolium pratense L.) v alternativních termínech Ing. Hlavičková Dagmar; Ing. Kovářová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; Ing. Kalista Josef, 2005

Mulčování porostů trav a jetelovin při ukládání orné půdy do klidu prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2006

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

Novinky ve výuce Trávníkářství na České zemědělské univerzitě v Praze. prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2008

Ochrana semene při alternativních termínech setí trav a jetelovin Ing. Hlavičková Dagmar; Ing. Kovářová Dagmar; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2004

SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. – SKALICKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odhad výnosu píce trvalého travního porostu pomocí talířového měřidla. 2014, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014 (sborník příspěvků z odborného semináře), 4. 12. 2014, s. 113-117. ISBN: 978-80-213-2529-6.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – KOVÁŘOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ošetření osiva a alternativní termíny výsevu trav . 2013, Svobodová, M., Šantrůček, J., Kovářová, D., 2013: Ošetření osiva a alternativní termíny výsevu trav. Zborník vedeckých prác Ekológia trávneho porastu, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Banská Bystrica 18.-20.3.2013., s. 148-152, ISBN 987-80-89417-48-3.

Ověření dynamiky klíčení a celkové klíčivosti obilek u vybraných trávníkových druhů Ing. Martinek Jaroslav; prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc., 2007

Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lioalit na dusičnanové zatížení povrchovýsh a podzemních vod jako podklad pro opatření v akčních programech prof. Ing. Svobodová Miluše, CSc.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Kalista Josef; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; Ing. Sedláčková Jarmila, 2005