×
prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
banner

Životopis

Vzdělání

1980  Ing.        : ukončena AF VŠZ v Praze, obor Fytotechnika

1989  CSc.       : Speciální produkce rostlinná

2002 Doc.        : obor Pícninářství

2006 prof.        : obor Speciální produkce rostlinná

Průběh zaměstnání

1978 - 1986     : technik na katedře pícninářství VŠZ v Praze

1986 - 2002     : odborný asistent II (pedagog) na katedře pícninářství VŠZ (ČZU) v Praze

2003 – 2006    : docent na katedře pícninářství a trávníkářství ČZU v Praze

2006 – dosud   : profesor na katedře pícninářství a trávníkářství ČZU v Praze

Odborné zaměření

- mimoprodukční využití pícnin a travních porostů

- zakládání a pěstování trávníků

- konkurenční vztahy trav v trávnících, travní směsi