×
Ing. Kateřina Tomšíková, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

VCV142E Úvod do ekonomie (KPVk)
VCV22E Úvod do ekonomie (KPV)
VPV173Z Oborová propedeutika I (UPV)
VPV178E Oborová propedeutika III (UPV)
VPV179E Oborová didaktika I (UPV)
VPV183E Oborová didaktika III (UPV)
VPV201Z Didaktika odborných předmětů - CVUOP
VRV145Z Marketing a osobní branding (KPVk)
VRV150E Základy podnikání (KPVk)
VRV25Z Marketing a osobní branding (KPV)
VRV30E Základy podnikání (KPV)