×
prof. Ing. Eva Tůmová, CSc.
banner

Publikace

Odborná monografie

TŮMOVÁ, E. Základy chovu vodní drůbeže. Praha: ÚZPI Praha, 2004. 32s. ISBN 80-7271-151-2.

Výsledky s právní ochranou

TŮMOVÁ, E. Krmná směs pro chov nutrií. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. 24096. 16.07.2012.

Technicky realizované výsledky

Skladovatelnost vajec z různých systémů ustájení prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2009

Užitkovost nosnic a kvalita vajec v různých systémech chovu doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc., 2008

Certifikované metodiky

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – HRSTKA, Z. Hodnocení masné užitkovosti nutrií, Meat quality evaluation in nutrias, nutria, carcass yield, meat quality, colour type, sex, 2013, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, nutrie - masná užitkovost, 1/2013, posouzení jatečné hodnoty, fyzikálních, nutričních a senzorických vlastností masa nutrií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.12.2013, ISBN 978-80-213-2426-8

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. – KETTA, M. Masná užitkovost České husy, Meat performance of Czech Goose, Czech Goose, Novohradska Goose, performance, carcass yield, meat quality, 2014, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Česká husa - masná užitkovost, 1/2014, neuvedeno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 21.10.2014, ISBN 978-80-213-2496-1

Mikrobiální kontaminace vajec z klecového a podestýlkového chovu prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D. (externí), 2010

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. Odchov nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi, Rearing of nutrias fed with feed mixture, nutria, feed mixture, growth, 2012, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, odchov nutrií, 1/2012, odchov nutrií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.11.2012, ISBN 978-80-213-2332-2

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. Restrikce krmiva a kvalita masa brojlerových králíků, Feed restriction and meat quality in broiler rabbits, rabbit; feed restriction; meat quality; muscle fibre, 2017, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Restrikce krmiva - králíci, 1/2017, zvýšení kvality masa, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 29.11.2017,

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – KUDRNOVÁ, I. Vliv techniky krmení a způsobu ustájení králíků plemene Český albín na redukci produkčních nákladů a zvýšení kvality masa, The effect of feed restriction and housing conditions of Czech White rabbits on costs reduction and meat quality, rabbit, feed restriction, housing, meat quality, growth, costs, 2012, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-7403-100-7, Technické parametry výsledku: aplikací restrikce krmiva, snížením denní spotřeby krmné směsi o 50% ve srovnání s ad libitním příjmem krmiva, mezi 56. – 63. a 84. – 87. dnem věku lze snížit náklady na krmivo o 10%. Restrikce krmiva slouží jako prevence tr, Aplikací restrikce krmiva se významně snížila denní spotřeba krmné směsi, přičemž nedošlo k poklesu průměrného denního přírůstku. Díky tomu byla u restrikčně krmených králíků výrazně zlepšena konverze krmiva. Takže, pokud se týká celkové spotřeby krmiva , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.11.2012, ISBN 978-80-7403-100-7

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – KAPLAN, J. – MARTINEC, M. – MÁTLOVÁ, V. – PAVEL, I. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. Genetické zdroje králíků, drůbeže a nutrií, jejich užitkové vlastnosti a možnosti využití. Praha: ČZU v Praze, 2014, 58s. ISBN: 978-80-7403-126-7,

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – **MACHANDER, V. Řešení problematiky vybraných faktorů růstu ve vztahu ke kvalitě masa kuřat, krůt, králíků a nutrií. Praha: NAZV, 2019, 39s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

Alternativní systémy ustájení králíků prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2004

Analysis of genetic resources of nutria in Czech Republic prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Kaplan Jan; Korbová Jana, 2008

Antinutriční látky plevelných rostlin v krmivech pro drůbež prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2006

TŮMOVÁ, E.Bezpečnost konzumních vajec v závislosti na systému ustájení. . 2018, Sborník přednášek konference „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnost produktů“. Praha 10. 10. 2018, s. 10-12. .

Bezpečnost produkce konzumních vajec. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., Doc.Ing. Martina Lichovníková, PhD. (externí), 2010

Časný odstav brojlerů Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Šimáně Jan, 2005

Časný odstav u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in microbial contamination and penetration during storage in eggs from enriched cages and free range. 2014, Proceeding XIVth European Poultry Conference, Stavanger 23. - 27. June 2014, Norway, CD 4 p.

LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – SKŘIVANOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Chov drůbeže I. 2011. ČZU v Praze, FAPPZ, KSZ, Poweprint Praha, 142 s. ISBN: 978-80-213-2164-9.

Chov drůbeže v Jihoafrické republice. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

Control of indoor environment in housing of laying hens prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Hubený Martin, 2007

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Differences in carcass composition of males and females of two turkeys hybrids. 2014, Acta fytotechn. zootechn., roč. 17, č. 3, s. 72–74. ISSN: 1336-9245.

TŮMOVÁ, E. – **MACHANDER, V. – CHODOVÁ, D.Differences in performance and carcass yield of Ross 308, JA757 and ISA Dual chickens. 2018, Proceedings of XVth European Poultry Conference, Dubrovnik September 17 – 21, Croatia, p. 481..

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Differences in serum and eggshell minerals in laying hens and broiler breeders. 2014, Proceedings of International Conference Animal Physiology 2014,May 21st & 22nd, Prušánky, Czech Republic, s. 119-124. ISBN: 978-80-7375-971-1.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Differences in the eggshell quality and tibia strength in Lohmann White and Czech Hen housed in cages and on litter. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč.17, č.3, s. 75-78. ISSN: 1336-9245.

Doba krmení slepic masného typu v průběhu dne prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Doba snesení a kvalita vajec v závislosti na genotypu. 2014, Drůbežář, roč. 8, č. 3, s. 2-5.

Economical analysis of price calculation adn progress tends in broiler chickens doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Lamková Jana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PROKŮPKOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of dietary selenium sources on growth performance, carcass composition and oxidative stability in broiler chickens. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777 .

VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – KUDRNOVÁ, I. – MAROUNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of stocking density on growth performance, meat quality and fibre properties of biceps femoris muscle of slow-growing rabbits. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 891-895.ISSN 2308-1910.

Effect of time of oviposition on egg quality characteristics in cages and in a litter housing system prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ebeid Tarek Amin, 2005

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – MAROUNEK, M. – SKŘIVANOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of various lupine species on milk production of rabbit does and performance of their litters before weaning. 2015, NutriNET, Brno, s. 114-121.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week feed restriction in the growing rabbit: Part 2: Development of the digestive system. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 621-624.ISSN 2308-1910.

EBEID, T. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week intensive feed restriction in the growing rabbit: Part 1: Performance and blood biochemical parameters. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 607-611.ISSN 2308-1910.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week intensive feed restriction in the growing rabbit: Part 3: Muscle fibre development. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 625-628.ISSN 2308-1910.

Egg quality and time of oviposition in laying hens housed on deep litter Ing. Ebeid Tarek Amin; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Klesalová Ludmila, 2004

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Eggshell characteristics and cuticle deposition in three laying hens genotypes housed in eriched cages and on litter. 2016, The Proceedings of XXV World´s Poultry Congress Beijing, China, 5.-9.9., s. 527.

EKONOMICKÁ ANALÝZA CENOVÉ KALKULACE A VÝVOJOVÝ TREND U BROJLEROVÝCH KUŘAT doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Lamková Jana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

Faktory ovlivňující hmotnost vajec slepic nosného typu Ing. Vladimíra Charvátová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Faktory ovlivňující skladovatelnost vajec prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Fyziologické vlastnosti, zejména potřeby krmení a pití, chování zvířat a pojem stresu. Životní projevy brojlerových kuřat a jejich význam pro výkrm. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetické zdroje drůbeže – česká husa. 2014, Sborník příspěvků konference Drůbež 2014, Brno 16. a 17. 10. 2014, s. 10-12.

Genetické zdroje králíků - plodnost králíků národních plemen MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Genetické zdroje králíků v ČR Ing. Lukáš Zita, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Zuzana Bízková, 2010

Genetické zdroje králíků v ČR MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana, 2007

Genetické zdroje králíků – porovnání a vývoj počtu chovů, stavy chovných zvířat a registrace mláďat. MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D.Genové zdroje králíků v ČR a možnosti jejich využití pro produkci masa.. 2018, Sborník příspěvků konference „Aktuálne smery v chove kralikov“, Nitra, 20. 11. 2018, Slovensko, s. 9-14..

Influence of dietary vitamin E and copper on fatty acid profile and cholesterol content of raw and cooked broiler meat prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ševčíková Světlana, Ph.D., 2004

Interactions of age and time of oviposition in egg quality in laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

Interactions of housing system, genotype, time of oviposition and egg quality in egg type hens. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2007

HAŠEK, K. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – **VOLEK, Z.Jatečná hodnota a fyzikální vlastnosti masa rychle a pomalu rostoucích králíků krmených ad libitum nebo restringovaně. 2018, Sborník příspěvků konference „Aktuálne smery v chove kralikov“, Nitra, 20. 11. 2018, Slovensko, s. 68 – 71..

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jatečný rozbor standardních a stříbrných nutrií. 2013, Chovatel,52,10, s.14-15.

TŮMOVÁ, E. – BÍZKOVÁ, Z. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvalita masa brojlerového králíka a českých genových zdrojů. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11.2011, s. 86–88. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Kvalita vajec České slepice Ing. Vladimíra Charvátová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Kvalita vajec slepic vybraných plemen prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Vladimíra Charvátová, 2010

Kvalita vajec ve vztahu k systému ustájení prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Kvalita vajec v různých systémech chovu nosnic doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita vajec v závislosti na genotypu slepic. 2014, Drůbežář, roč. 8, č. 2, s. 10-12.

Kvalita vajec v závislosti na systému ustájení, kvalitě skořápky a skladování Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Lipase aktivity till 35 days of age in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc.; Marounek Milan; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Skřivanová Věra, 2008

Masná užitkovost původních národních plemen králíků v genetickáých zdrojích MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Meat quality determination in czech rabbit genetic resources prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; MVDr. Martinec Miloslav, 2008

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mikrobiální kontaminace vajec a faktory, které ji ovlivňují. 2012, Drůbežář hydinár, roč. 6, č. 4, s. 14-16.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mikrobiální kontaminace vajec v klecích a na podestýlce. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 41-45. ISBN: 978-80-213-2285-1.

Mikrobiální kontaminace vaječné skořápky v závislosti na systému ustájení Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

Mikroklimatické podmínky při ustájení nosnic v letním období. prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Hubený Martin; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Možnosti ovlivnění nutriční kvality vajec prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Možnosti zlepšení kvality vajec prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Nové poznatky ve výživě brojlerových králíků prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

Odchov kuřic nosného typu prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (externí), Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., 2010

Odstav králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Kacerovská Libuše, CSc., 2004

Odstav králíků ve vztahu k užitkovosti samic Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); One week feed restriction in early weaned rabbits: 1-performance and internal organs development. 2016, Proceedings of 11th World Rabbit Congress, June 15-18, Qingdao, China, s. 331-334.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); One week feed restriction in early weaned rabbits: 2-slaughter parameters and muscle fibre characteristics. 2016, Proceedings of 11th World Rabbit Congress, June 15-18, Qingdao, China, s. 269-272.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E.Ovlivňuje pohlaví kvalitu masa králíků? . 2018, Sborník příspěvků konference „Aktuálne smery v chove kralikov“, Nitra, 20. 11. 2018, Slovensko, s. 78 – 83.

Penetrace mikroorganismů do vejce v závislosti na ustájení, kvalitě skořápky a době skladování prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

Performance and carcass composition of czech rabbit genetic resources prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; MVDr. Martinec Miloslav; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – **MACHANDER, V.Physical and chemical meat characteristics of chicken Ross 308, JA757 and ISA dual hybrid. 2018, The XVth European Poultry Conference, 2018, Dubrovnik, Croatia: World Poultry Science, s. 491..

Physiological aspects of oviposition and its role in egg quality Ing. Ebeid Tarek Amin; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

Plodnost nutrií chovaných v genetických zdrojích prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Kaplan Jan; Korbová Jana, 2009

Porovnání kvality masa hybridních králíků a plemen v genetických zdrojích Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Porovnání senzorických vlastností masa genetických zdrojů králíků v ČR Ing. Zuzana Bízková, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rabbit genetic resources in the Czech Republic. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 65-68.ISSN 2308-1910.

Relationship of lipid mrtabolism characteristics in czech rabbit genetic resources Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Reprodukce králíků v závislosti na ročním období a pořadí vrhu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc.; Valášek Václav, 2005

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Restrikce krmiva u brojlerových králíků. 2011. Farmář, č.11, s.32-34. ISSN: 1210-9789.

TŮMA, R. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D.Rozdíly v kvalitě vajec hybrida s kombinovanou užitkovostí a nosných hybridů. 2018, Sborník 8. mezinárodního vědeckého symposia „Drůbežářské dny 2018“, Brno 21. – 22. 6. 2018, s. 54..

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v rytmu snášky slepic nosného a masného typu, jejich vliv na dobu snesení vejce a kvalitu vajec. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 31-36. ISBN: 978-80-213-2285-1.

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly ve složení masa králíků a nutrií. 2013, Sborník referátů XII. Celostátního semináře. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. VVÚŽV Uhříněves, 2013, 107-111 s. ISBN 978-80-7403-113-7.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rozdíly ve snášce slepic nosného typu v závislosti na genotypu. 2014, Drůbežář, roč. 8, č. 1, s. 8-10.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. – CHODOVÁ, D. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v nutriční hodnotě hřbetu a stehen genetických zdrojů králíků.. 2015, Sborník referátů XIII. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků." Praha 11.11., s. 66–68.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v ukazatelích metabolismu vápníku a kvality vaječné skořápky české slepice a hybrida Lohmann bílý. 2012, Sborník referátů konference „Animal Physiology 2012“, Lednice 24. a 25. 5. 2012, s. 192-195. ISBN: 978-80-7375-616-1.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. – HRSTKA, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Růst mladých nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi. 2013, Růst mladých nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi. 2013. Tůmová, E., Skřivanová, V., Hrstka, Z. Název sborníku Sborník referátů konference X. Kábrtovy dietetické dny. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. s. 155 - 159.

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Složení mastných kyselin masa králíků a nutrií. 2015, Chovatel, roč. 54, č. 10, s. 47-49.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – MARTINEC, M. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stravitelnost živin a biochemické ukazatele krve českých genových zdrojů králíků a brojlerového králíka. 2011. Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, IX. Kábrtovy dietetické dny, VFU Brno, 18.5.2011, s.92-96. ISBN: 978-80-7305-002-3.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Systém ustájení nosnic a kvalita vajec. 2012, Zemědělec, roč. 20, č. 27, s. 12-13. ISSN: 1211-3816.

Systém ustájení slepic nosného typu a mikrobiální znečištění vaječné skořápky prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2006