×
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Udělejme svět lepším
banner

Granty

Vývoj ekologických metód boja s lesnými škodcami založenými na SIT - Sterile insect technique as a new tool of IPM of forest pestcontrol of Ips Typographus

Národné lesnícke centrum Zvolen- Slovensko , 2006-2006

Dosledky klimatickej zmeny na lesné ekosystémy

Národné lesnícke centrum Zvolen- Slovensko , 2006-2006

Rekonštrukcie nepovodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok (najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy

Národné lesnícke centrum Zvolen- Slovensko , 2006-2006

Analýza DNA na patogenních houbách z borového jehličí

, 2006-2006

Využití dendrochronologie na rekonstrukci fluktuačních cyklů bekyně mnišky a bekyně velkohlavé ve střední Evropě.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2011

Obnova a udržitelný rozvoj lesa v komunitě Phong My, Vietnam

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2009

Studium a optimalizace skutečné efektivity obranných opatření proti lýkožroutu smrkovému v různých gradačních fázích

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012

Vyhodnocení dopadů globálních klimatických změn na rozšíření a voltinizmus Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) ve smrkových porostech České republiky jako východisko pro jejich trvale udržitelný management

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2011

Příprava legislativních, hospodářsko-upravnických, mysliveckých a pěstitelsko-ochranářských rámců jako nástrojů adaptace lesního hospodářství na změny přírodních a společenských podmínek

Ministerstvo zemědělství ČR, 2013-2017

Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů po úroveň krajiny)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016-2022

Excelentní výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci (EVA 4.0)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017-2022

Zefektivnění komunikace, monitoringu a managementu při řešení kalamitních situací v lesích jako podklad pro optimalizaci rozhodování státní správy.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2021

Vývoj integrovaných moderních a inovovaných způsobů diagnostiky a ochrany smrkových porostů s použitím semiochemikálií a metod molekulární biologie

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2023