×
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Udělejme svět lepším
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

DLOX002Y Integrovaná ochrana lesů
DLOX008Y Management velkoplošných kalamit
DLOX017Y Integrated Pest Management
DLOX022Y Large-scale disturbances management
DLOX09Y Integrovaná ochrana lesů
DLOX10Y Management velkoplošných kalamit
DLOX21Y Integrovaná ochrana lesa
DLOX9Y Integrovaná ochrana lesů
LOL010E Forest Protection
LOZ71Z Ochrana lesa
OTP Obhajoba tezí disertační práce

Garantované studijní obory

4107V013 Ochrana lesů a myslivost