×
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Udělejme svět lepším
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

CVS Celkový výsledek studia
DLOX09Y Integrovaná ochrana lesů
DLOX10Y Management velkoplošných kalamit
DLOX21Y Integrovaná ochrana lesa
DLOX9Y Integrovaná ochrana lesů
LOL28E Základy preparátorských metod - bezobratlí
LOX01Y Forest Protection in TS
LOZ01Z Ochrana lesa
LOZ71Z Ochrana lesa
LUP1 Uznaný předmět 1
LUP10 Uznaný předmět 10
LUP11 Uznaný předmět 11
LUP12 Uznaný předmět 12
LUP13 Uznaný předmět 13
LUP14 Uznaný předmět 14
LUP15 Uznaný předmět 15
LUP16 Uznaný předmět 16
LUP17 Uznaný předmět 17
LUP18 Uznaný předmět 18
LUP19 Uznaný předmět 19
LUP2 Uznaný předmět 2
LUP20 Uznaný předmět 20
LUP3 Uznaný předmět 3
LUP4 Uznaný předmět 4
LUP5 Uznaný předmět 5
LUP6 Uznaný předmět 6
LUP7 Uznaný předmět 7
LUP8 Uznaný předmět 8
LUP9 Uznaný předmět 9
LXL13Z Bakalářská práce 3. ročník zimní semestr - všechny obory
LXL18Z DP 5. ročník
LXL74Z Diplomová práce KS - 5.ročník ZS - všechny obory
LXL75Z Diplomová práce KS - 5.ročník LS - všechny obory
LXL78Z Bakalářská práce KS - 3.ročník ZS
LXL93Z Bakalářská práce - 3.ročník ZS
LXLB1Z Státní závěrečná zkouška
LXLN1Z Státní závěrečná zkouška
LXX01Z MSc. Thesis - 2nd Year
LXX03Z Diploma Thesis 2nd Year
LXX06Z Bachelor thesis 2nd Year
LXX08Z Bachelor thesis 3rd Year
ODP Obhajoba disertační práce
OTP Obhajoba tezí disertační práce
SDZ Státní doktorská zkouška

Garantované studijní obory

4107V013 Ochrana lesů a myslivost