×
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Udělejme svět lepším
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

DLOX002Y Integrovaná ochrana lesů
DLOX008Y Management velkoplošných kalamit
DLOX017Y Integrated Pest Management
DLOX022Y Large-scale disturbances management
LOL010E Forest Protection
LOZ71Z Ochrana lesa
LXL006E Ochrana lesních ekosystémů a zemědělských kultur
LXL706E Ochrana lesních ekosystémů a zemědělských kultur
OTP Obhajoba tezí disertační práce

Garantované studijní obory

4107V013 Ochrana lesů a myslivost