×
prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
Udělejme svět lepším
banner

Publikace

Ostatní výsledky

The response of Ips typographus (L.) populations in polluted and non-polluted spruce stands in the Carpathian mountain region. Grodzski Wojciech; McManus M.; McManus M.; Novotný J.; Knížek Miloš; Knížek Miloš; Mihalciuc Vasile; prof. Ing. Turčáni Marek, PhD.; Slobodyan Yuri, 2004

The response of weevil communities (Coleoptera:Curculionoidea) on the altitudinal zones of the beech stands prof. Ing. Turčáni Marek, PhD., -1

Úvodník prof. Ing. Turčáni Marek, PhD., 2009

Vliv kůrovců na stabilitu horských smrčin v NPR Praděd prof. Ing. Turčáni Marek, PhD., -1

Vybrané priestorové aspekty hynutia smrečín na Kysuciach Hlásny T.; prof. Ing. Turčáni Marek, PhD., 2006

Výskyt lýkožrouta severského (Ips duplicatus Sahlberg) na LS Bruntál LČR, s. p. v roce 2004-2005. prof. Ing. Turčáni Marek, PhD., -1

Využití dendrochronologie v ochraně lesa. doc. Ing. Holuša Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Turčáni Marek, PhD.; Vejpustková Monika, 2007

Význam těžebního odpadu pro aktivizaci podkorního a dřevokazního hmyzu. prof. Ing. Turčáni Marek, PhD., -1

Zhodnotenie rizika napadnutia porastov a stratégia ich ochrany na územiach poškodených vetrom. Zúbrik M.; prof. Ing. Turčáni Marek, PhD.; Novotný J.; Raši R.; Brutovský D.; Vakula J.; Jakuš R.; Pavlík Š.; Kodrík M.; Hlaváč P.; Varínsky J.; Kaliský K., 2005