×
doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.
banner

Publikace

Vědecké práce:

VACEK, M.; BOUŠKA, J.; ŠTÍPKOVÁ, M. (1992): Genetic parameters and correlation between production and conformation traits of dairy cows. Scientia agriculturae Bohemoslovaka, 24 (4): 327-334.

BOUŠKA, J., URBAN, F., VACEK, M., ŘEHÁK, D. (1992): Využití lineárního popisu exteriéru krav pro efektivní selekci. Živočišná výroba, 37(4): 311-317.

ŠTÍPKOVÁ, M., BOUŠKA, J., VACEK, M. (1994): Vztahy mezi rodokmenovou hodnotou a výsledky v kontrole dědičnosti plemenných býků černostrakatého skotu. Živočišná výroba, 39(2): 97-107.

KRATOCHVÍLOVÁ, M., VACEK, M., ŘEHÁK, D., ŠTÍPKOVÁ, M., URBAN, F. (1996):  Vztahy mezi růstem a tělesným vývinem jalovic černostrakatého skotu v 15 měsících věku. Živočišná výroba, 41 (6): 257-263.

ŘEHÁK, D., ŠTÍPKOVÁ, M., URBAN, F., VACEK, M., KRATOCHVÍLOVÁ, M. (1996): Vztahy mezi parametry růstu jalovic českého strakatého skotu a jejich následnou užitkovostí . Živočišná výroba, 41, (2): 291-296.

BOUŠKA, J., VACEK, M., ŠTÍPKOVÁ, M., NĚMCOVÁ, E., PYTLOUN, P. (2006): The relationship between conformations of dams and daughters in Czech Holsteins. Czech j. Anim. Sci., 51, (6), s. 236-240.

BOUŠKA, J., VACEK, M., ŠTÍPKOVÁ, M., NĚMEC, A. (2006): The relationship between linear type traits and stayability of Czech Fleckvieh cows. Czech J. Anim. Sci., 51, (7): 299-304.

VACEK, M., ŠTÍPKOVÁ, M., NĚMCOVÁ, E., BOUŠKA, J. (2006): Relationships between conformation traits and longevity of Holstein cows in the Czech Republic. Czech J. Anim. Sci., 51, 2006 (8): 327–333.

STÁDNÍK, L., VACEK, M., NĚMEČKOVÁ, A. (2007): Relationships between body condition and production, reproduction, and health traits in Holstein cows. Výzkum v chovu skotu, 49, 2007(1): 16-27.

VACEK M., STÁDNÍK L., ŠTÍPKOVÁ, M. (2007): Relationships between the incidence of health disorders and the reproduction traits of Holstein cows in the Czech Republic. Czech J. Anim. Sci., 52 (8): 227-235.

NĚMCOVÁ, E., ŠTÍPKOVÁ, M., ZAVADILOVÁ, L., BOUŠKA, J., VACEK, M. (2007). The relationship between somatic cell count, milk production and six linearly scored type traits in Holstein cows. Czech J. Anim. Sci., 52, 2007 (12): 437–446.

STÁDNÍK, L., VACEK, M., JEŽKOVÁ, A., LOUDA, F. (2008):Progesterone level in milk and pregnancy rate of Ovsynch-treated Holstein cows. Výzkum v chovu skotu, 50, 2008(1), 51-58.

STÁDNÍK, L., JEŽKOVÁ, A., VACEK, M. (2008): Factors affecting sperm survival in cervical mucus and pregnancy rates of ovsynch-treated Holstein cows. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008(1): 24 – 30.

FIEDLEROVÁ, M. , ŘEHÁK, D., VACEK, M., VOLEK, J.,  FIEDLER, J., ŠIMEČEK, P., MAŠATA, O., JÍLEK, F. (2008): Analysis of non-genetic factors affecting calving difficulty in the Czech Holstein population. Czech J. Anim. Sci., 53, 2008 (7): 284–291

JEŽKOVÁ, A., STÁDNÍK, L., VACEK, M.,  LOUDA, F. (2008): Factors affecting the cervical mucus crystallization, the sperm survival in cervical mucus, and pregnancy rates of Holstein cows. J. of Central European Agriculture, 9, 2008(2 ): 377-384.

Příspěvky na vědeckých konferencích:

BOUŠKA, J., URBAN, F., VACEK, M. (1989): Vývoj a současný stav systémů hodnocení zevnějšku skotu. In:Lineární popis a hodnocení zevnějšku skotu, ČSVTS, České Budějovice, s.6.

URBAN,F.; BOUŠKA, J.; VOLEK, J.; VACEK, M. (1991): Genetické aspekty exteriérových znaků v populaci skotu a jejich využití. In: XV. Genetické dny, České Budějovice.

VACEK, M., ŘEHÁK, D., KRATOCHVÍLOVÁ, M., ŠTÍPKOVÁ, M. (1995): Effect of  growth rate of replacement heifers on body measurements at 18 months of age and at the first calving. 46th Annual meeting of the EAAP, Prague, Czech Republic, 4 - 7 September.

KRATOCHVÍLOVÁ, M., VACEK, M. (1995): Growth allometry of weight and body measurements of heifers up to the age of six months. 46th Annual meeting of the EAAP, Prague, Czech Republic, 4 - 7 September.

 ŘEHÁK, D.; BOUŠKA, J.; VACEK, M. (1995): Influence of some factors on the body conformation evaluation of Holstein bulls offspring. 46th Annual meeting of the EAAP, Prague, Czech Republic, 4 - 7 September.

VACEK, M. , MOTYČKA, J., VONDRAŠEK, L. (2000): Výsledky realizace šlechtitelského programu černostrakatého skotu v ČR. Přednáška na konferenci Dny genetiky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, březen.

FIEDLEROVÁ M., ŘEHÁK D., VACEK M., ŠTÍPKOVÁ M., MOTYČKA J. (2006): Analýza vývoje obtížnosti telení holštýnských krav v letech 1992-2004. In: Biotechnology, České Budějovice, 2006, 189-191

STÁDNÍK L., VACEK M.,  ŠTÍPKOVÁ, M. (2007): Relationships between health disorders and production and reproduction traits of Holstein cows in the Czech Republic. In: Production Diseases in Farm Animals – 13th International Conference, Leipzig, ISBN 978-3-934178-90-8, s. 404.

JEŽKOVÁ, A.; STÁDNÍK, L.; VACEK, M.; LOUDA, F. (2007). In: Book of Abstracts of the 58th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, ISBN 1382-6077, Dublin, Ireland, 2007, s.235

STÁDNÍK, L.; JEŽKOVÁ, A.; VACEK, M.; LOUDA, F. (2007). In: Book of Abstracts of the 58th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, ISBN 1382-6077, Dublin, Ireland 2007 s.236.

SKŘIVÁNEK, M.; ŠLOSÁRKOVÁ, S.; DOUBEK, J.; VACEK, M. (2009): Methods  to improving periparturient health in dairy cows – a new concept of periparturient management. Folia Veterinaria, 53, 1: Supplementum, 99-104.

KUBESOVA, M; FRELICH, J; REHAK, D; STÍPKOVÁ, M.; VACEK, M. (2009): The Effect of Body Condition Level and its Change on Reproduction in Czech Fleckvieh Cows. Reprod Domest Anim, 44: Suppl. 3 p.112.

KUBESOVA, M; VOLEK, J; VACEK, M; ŘEHÁK, D. (2009): Body Weight Change after Parturition of Holstein and Czech Fleckvieh Cows and their Reproduction Efficiency. Reprod Domest Anim, 44: Suppl. 3 p. 113.

VACEK M.;  STÁDNÍK L.; NAJMANOVÁ, Z. (2009):  Vliv kulhání dojnic na jejich příjem krmiva a užitkovost. Acta Fytotechnica et Zootechnica. mimoriadne číslo 2009, 12 (2). 88-91.

VACEK, M. ŠLOSÁRKOVÁ, S., JANECKÁ, M., RUMLOVÁ, A.(2010: Vliv onemocnění jalovic v rané fázi odchovu na jejich výkonnost v produkčním období. In: Sborník příspěvků z konference Den mléka 2010. FAPPZ ČZU v Praze, 10.11.2010, ISBN: 978-80-213-2120-5

DUCHÁČEK, J; BERAN, J.; STÁDNÍK, L.;VACEK, M.;  ŠTOLC, L. (2010). Vztah obsahu kyseliny citronové a tělesné kondice k poměru tuk/bílkoviny v mléce jako indikátory NEB. In: Proceedings of International Ph.D. Students Conference November 24th, 2010 Brno, MENDELNET, Czech Republic, 47, 978-80-7375-453-2.

Knihy:

MOTYČKA, J., VACEK, M., ŠLEJTR, J., CHLÁDEK, G., VONDRÁŠEK, L. ml., PAZDERA, J. (2005): Šlechtění holštýnského skotu. Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, Praha, 87 stran.

BOUŠKA, J., DOLEŽAL, O., JÍLEK, F., KUDRNA, V., KVAPILÍK, J., PŘIBYL, J., RAJMON, R., SEDMÍKOVÁ, M., SKŘIVANOVÁ, V., ŠLOSÁRKOVÁ, S., TYROLOVÁ, Y., VACEK, M., ŽIŽLAVSKÝ, J. (2006): Chov dojeného skotu. Profi Press, s.r.o., Praha, ISBN 80-86726-16-9,186 stran. 

STUPKA, R., ČÍTEK, J, FANTOVÁ, M., LEDVINKA, Z., NAVRÁTIL, J., Nohejlová, L., Stádník, L., Šprysl, M., Štolc, L., Vacek, M., ZITA, L. (2010). Chov zvířat, Powerprint, s.r.o., Praha 6 – Suchdol, ISBN 978-80-87415-08-5, 289 stran. 

Odborné články a příspěvky ve sbornících (od r. 2000):

VACEK, M., VONDRÁŠEK, L. (2000): Realizace šlechtitelského programu černostrakatého skotu v ČR. Náš chov, LX, č.5, s. 8-10.

VACEK, M. (2000): Strategie šlechtitelské práce v chovu holštýnského skotu před vstupem do EU. In:Sborník referátů z konference Den mléka 2000 . ČZU Praha, 18.5.2000, s. 26-28.

VACEK, M.,  ŠŤÍPKOVÁ, M., KLEMENT, P. (2000):Hodnocení zevnějšku krav černostrakatého plemene. Náš chov, LX, č.6, s. 21.

VACEK, M. (2000): Realizace šlechtitelského programu černostrakatého skotu v ČR. Černostrakaté novinky, 10, č.1, s. 10-16.

VACEK, M. (2000): Jak hodnotit odchov jalovic. Černostrakaté novinky, 10, č.1, s. 38-43.

VACEK,  M. (2000): Jaká je výkonnost holštýnského skotu v ČR. Nový venkov.

VACEK, M. (2000): Jaká je výkonnost holštýnského skotu v ČR. Černostrakaté novinky, 10, č.2, s. 12-15.

VACEK, M. (2000): Základní principy selekce zvířat. Černostrakaté novinky, 10, č.3, s. 7-14.

VACEK, M. (2000): Realizace šlechtitelského programu černostrakatého skotu v ČR v roce 2000. Černostrakaté novinky, 10, č.4, s. 5-15.

VACEK, M. (2000): Šlechtění a chov černostrakatého skotu v ČR. In: Šlechtitelské, výživářské a technologické aspekty produkce a kvality mléka. VÚSCH Rapotín, Listopad 2000, s. 41-45. 

VACEK, M. (2001): Víte jaký je podíl reinseminací ve vašem stádě? Černostrakaté novinky, 11, č.1, s. 9-15.

VACEK, M. (2001): Změny v chovu skotu v posledním desetiletí a očekávané vývojové trendy. In: Problematika prvovýroby mléka XXIV, Medlov, listopad 2001, s. 24-30.

VACEK, M. (2001): Šlechtění skotu pro rentabilní chov. Plemenářský zpravodaj, 5, č. 4, s. 8-11.

VACEK, M. (2002): Šlechtění stáda krav pro konkurenceschopnou výrobu. In: Chov a šlechtění skotu  pro konkurenceschopnou výrobu a obhospodařování drnového fondu. VÚSCH Rapotín, prosinec 2002, s. 14-20. 

VACEK, M. (2003): Plemenářská činnost a šlechtění jako jeden z předpokladů plnohodnotné produkce. In: Mléčná dráha, Seminář projektu galaxie, Větrný Jeníkov, březen 2003, s. 4.

SKŘIVÁNEK, M., VACEK, M. (2004): Kritické úseky péče o tele a jalovici. In: Chov skotu v České republice po vstupu do EU. Větrný Jeníkov 24. března 2004, s. 33-51.

VACEK, M. (2004): Šlechtěním k ziskovému chovu dojnic. Chov skotu. 1. říjen 2004, s. 20-21.

VACEK, M (2004).:  Současné trendy ve šlechtění mléčného skotu. In: Problematika prvovýroby mléka XXVII, Medlov, listopad 2004, s. 43.

VACEK, M. (2004): Předpokladem ziskového chovu je výkonný genofond zvířat. Agromagazín, 5, č. 11, s. 44.

VACEK, M. (2005): Šlechtěním k ziskovému chovu dojnic – zdraví a reprodukce. Chov skotu. 2. leden 2005, s. 20−21.

VACEK, M. (2005): Správný odchov jalovic základ vhodné obměny stáda. In: Jak zlepšit úroveň odchovu telat v ČR, Větrný Jeníkov, 17. února 2005, s. 25-30.

VACEK, M. (2005): Správný odchov jalovic. Zemědělský týdeník. 8, č. 10, s. 14.

VACEK, M. (2005): Šlechtěním k ziskovému chovu dojnic – utváření zevnějšku. Chov skotu. 2. březen 2005, s. 12−13.

VACEK, M., ŠTÍPKOVÁ, M. (2005): Možnosti šlechtění na dlouhovýkonnost dojnic v podmínkách ČR. In: Sborník referátů z konference Den mléka 2005. ČZU Praha, 12.5.2005, s. 52-53.

VACEK, M. (2005): Šlechtěním k ziskovému chovu dojnic – mléčná užitkovost a spolehlivost odhadu PH. Chov skotu. 2. červen 2005, s. 30-31.

VACEK, M. (2005): Zásady správného odchovu jalovic. In: Využívání rezerv při intenzivním odchovu telat a jalovic. Praha – Uhříněves, 5.10.2005, s. 23-26.

FIEDLEROVÁ, M.;  VOLEK, J.,  ŘEHÁK D., VACEK M. (2005): Tělesná kondice se stává předmětem šlechtění. Farmář, 12, 44-45.

VACEK, M., ŠTÍPKOVÁ, M., NĚMCOVÁ E. (2006): Selekce na dlouhovýkonnost dojnic. Zemědělský týdeník, 9, č.1/2006, s. 12-13.

VACEK, M. BOUŠKA, J., ŠTÍPKOVÁ, M.(2006): Vliv rodokmenové hodnoty na tělesný vývin, zevnějšek a užitkovost prvotelek českého strakatého skotu. Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu (ISSN 1214-8016), č.1/2006, s.14-16.

MOTYČKA, J., VACEK, M. (2006):  Holštýnský skot. Náš chov, 66, příloha Holštýnský speciál, s. 4-8.

VACEK, M. (2006): Řízení tělesné kondice – nástroj k prevenci problémů vysokoužitkových dojnic. In. Sborník referátů - 1. cyklus odborných seminářů Galaprojekt. 24. března – 21. dubna 2006, s. 7-12.

SKŘIVÁNEK, M., ŠLOSÁRKOVÁ, S.,VACEK, M., (2006): Předpoklady plnohodnotné produkce dojnic a jejich realizace v moderním zemědělském podniku. In: Sborník referátů z konference Den mléka 2006. ČZU Praha, 22.5.2006, s. 13-16.

STÁDNÍK, L., VACEK, M., NĚMEČKOVÁ, A.(2006):  Změny tělesné kondice dojnic a mléčná užitkovost a reprodukce. In: Sborník referátů z konference Den mléka 2006. ČZU Praha, 22.5.2006, s. 142-144

VACEK, M., FIEDLEROVÁ, M. (2006): Řízení tělesné kondice u dojnic. Zemědělský týdeník, 9, příloha Moderní živočišná výroba, s. 13-14.

VACEK, M., STÁDNÍK, L., FIEDLEROVÁ, M. (2006): Jak využít sledování tělesné kondice při řízení vysokoužitkových stád. In: Metody řízení vysokoužitkových stád dojnic. Seminář ve Větrném Jeníkově, VÚŽV 7.11.2006, s. 5-10.                                                                                     

PROŠKOVÁ, J. ; VACEK, M. (2007). Faktory ovlivňující výkrmnost a jatečnou hodnotu býků českého strakatého plemene. In: Sborník z konference „Den masa 2007, ISBN 978-80-213-1645-4, ČZU v Praze, “, 24.5.2007, s.65 -68.

VACEK, M., STÁDNÍK, L. (2007): Sledování tělesné kondice při řízení vysokoužitkových stád. Náš chov, 67(2), s.  16-18.

VACEK, V. ČERMÁK, V. (2007): Dědivost znaků lineárního popisu a hodnocení zevnějšku v ČR. Černostrakaté novinky, 2007, č. 1, s. 5-6.

VACEK, M., ŠTÍPKOVÁ, M., BOUŠKA, J., NĚMCOVÁ, E. (2007): Vztah mezi  utvářením zevnějšku a dlouhověkostí krav v České republice. Náš chov, 67(4), s.  31-35.

VACEK, V. ČERMÁK, V. (2007): Dědivost znaků lineárního popisu a hodnocení zevnějšku strakatého skotu. Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu (ISSN 1214-8016), č.1/2007, s.2-3.

VACEK, M., STÁDNÍK, L., ŠTÍPKOVÁ, M. (2008): Omezení výskytu poruch zdravotního stavu dojnic. Náš chov, 68(5), s.  98-101.

HLAVNIČKA, R., VACEK, M. (2009): Využití BCS při řízení reprodukce dojnic. Náš chov, 69 (2), s. 20-22.

NAJMANOVÁ, Z., VACEK, M. (2009): Jak ovlivňuje kulhání dojnic příjem krmiva a užitkovost. Náš chov, 69 (2), s. 34-35.

KVAPILÍK,J., VACEK,M. (2011): Jaké jsou možnosti zlepšení ekonomiky výroby mléka.Náš chov, 71(1), s.21-24.

Příručky a metodiky:

BOUŠKA,J., BURDA,J., KAŠPAR,M., PODĚBRADSKÝ,Z., SOUDEK,J., TESLÍK,V., URBAN,F., VACEK,M., VOLEK,J., VOLKOVÁ,L. (1991): Základní směry a strukturální změny v živočišné výrobě. Praha.

Kolektiv autorů (1993): Základní plemenářské a krmivářské instrukce - skot. VÚCHS Rapotín, SPP Praha.

Kolektiv autorů (1993): Metodika lineárního popisu a hodnocení zevnějšku krav - černostrakaté plemeno. Praha, 1.9.1993.

HŘEBEN, F., VETÝŠKA, J., VONDRÁŠEK, L.,VACEK, M. (1994): Metodika lineárního popisu a hodnocení zevnějšku plemenných býků. Praha, 28.9.1994.

VACEK,M. a kol. (1999): Metodika lineárního popisu a hodnocení zevnějšku krav černostrakatého plemene (novelizované vydání). Svaz chovatelů černostrakatého skotu ČR, Praha, 1.4.1999.

VACEK,M. (1999): Průvodce posuzováním skotu na výstavách. Svaz chovatelů černostrakatého skotu ČR, Praha, srpen 1999.

VACEK, M., ŠTÍPKOVÁ, M., KLEMENT, P., KRATOCHVÍLOVÁ, M. (1999): Hodnocení růstu, tělesného vývinu a zevnějšku holštýnských jalovic. Metodika ÚZPI, 25 s.

VACEK,M. (2000): Základní principy šlechtění a hodnocení černostrakatého skotu v ČR. Svaz chovatelů černostrakatého skotu ČR, Praha, 22 s.

URBAN, F., DOLEŽAL, O., KUDRNA, V., VACEK, M., VONDRÁŠEK, L. (2001): Chov černostrakatého skotu v České republice. Zemědělské informace 1/2001. ÚZPI Praha, 52 s.

VACEK, M., KUBEŠOVÁ, M. (2009): Využití BCS při řízení reprodukce holštýnských krav. Uplatněná certifikovaná metodika. VÚŽV, v.v.i., Praha – Uhříněves. ISBN 978-80-7403-050-5

 

 

 

Článek v odborném periodiku

ZINK, V. – ZAVADILOVÁ, L. – LASSEN, J. – ŠTÍPKOVÁ, I. – VACEK, M. – ŠTOLC, L. Analyses of genetic relationships between linear type traits, fat-to-protein ratio, milk production traits, and somatic cell count in first-parity Czech Holstein cows. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 12, s. 539-547. ISSN: 1212-1819.

**SYRŮČEK, J. – **BARTOŇ, L. – **KVAPILÍK, J. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Assessment of profitability and break-even points in suckler cow herds. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 3, s. 707-715. ISSN: 1211-8516.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. – VACEK, M. – DOLEŽALOVÁ, M. Body condition score and milk fatty acid composition in early lactation of Czech Fleckvieh cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1621-1628. ISSN: 1211-8516.

DUCHÁČEK, J. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. Changes in milk fatty acid composition in relation to indicators of energy balance in holstein cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 1, s. 29-38. ISSN: 1211-8516.

SKŘIVÁNEK, M. – VACEK, M. Chovatelům dojnic pomáhají nové přístupy v řízení stád. Náš chov, 2011, roč. 71, č. 4, s. 18-19. ISSN: 0027-8068.

KRPÁLKOVÁ, L. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Dopočítání PH do selekčního indexu býků pomocí korelací. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 1, s. 62-64. ISSN: 0027-8068.

**SYRŮČEK, J. – **KVAPILÍK, J. – **BARTOŇ, L. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Economic efficiency of bull fattening operations in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 527-536. ISSN: 1211-8516.

**SYRŮČEK, J. – **KVAPILÍK, J. – **BARTOŇ, L. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Economic efficiency of suckler cow herds in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 1, s. 34-42. ISSN: 0139-570X.

RYCHTÁŘOVÁ, J. – SZTANKÓOVÁ, Z. – KYSELOVÁ, J. – ZINK, V. – ŠTÍPKOVÁ, M. – VACEK, M. – ŠTOLC, L. Effect of DGAT1, BTN1A1, OLR1, and STAT1 genes on milk production and reproduction traits in the Czech Fleckvieh breed. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 2, s. 45-53. ISSN: 1212-1819.

KRPÁLKOVÁ, L. – CABRERA, V. – VACEK, M. – ŠTÍPKOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. – CRUMP, P. Effect of prepubertal and postpubertal growth and age at first calving on production and reproduction traits during the first 3 lactations in Holstein dairy cattle. Journal of Dairy Science, 2014, roč. 97, č. 5, s. 3017-3027. ISSN: 0022-0302.

CODL, R. – DUCHÁČEK, J. – PYTLÍK, J. – STÁDNÍK, L. – VACEK, M. – VRHEL, M. Evaluation of the level of length of eating time, chewing and parameters of daily increased activity depending on the breed, the lactation number and the period of the year. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 4, s. 659-667. ISSN: 1211-8516.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. Factors affecting sperm survival in cervical mucus and pregnancy rates of Ovsynch-treated Holstein cows. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 1, s. 24 - 28. ISSN: 1211-3174.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. Factors affecting the cervical mucus crystallization, the sperm survival in cervical mucus, and pregnancy rates of Holstein cows. Journal of Central European Agriculture, 2008, roč. 9, č. 2, s. 377 - 384. ISSN: 1332-9049.

NAJMANOVÁ, Z. – VACEK, M. Jak ovlivňuje kulhání dojnic příjem krmiva a užitkovost. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 34 - 35. ISSN: 0027-8068.

RYTINA, I. – VACEK, M. Jak předvádět mléčný skot na výstavách. Náš chov, 2011, roč. 71, č. 6, s. 62-66. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. – VACEK, M. Kyselina citronová a počet SB v mléce dojnic po otelení. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č 7, s. 26-28. ISSN: 0027-8068.

KRPÁLKOVÁ, L. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Methods for calculating the breeding values of missing traits and their comparison. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 4, s. 51-63. ISSN: 1332-9049.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – VACEK, M. – VODKOVÁ, Z. – ŠVAGROVÁ, H. – WEBEROVÁ, V. Obsah mléčného tuku a tělesná kondice u českého strakatého skotu. Náš chov, 2010, roč. 70, č 10, s. 20-22. ISSN: 0027-8068.

VACEK, M. – STÁDNÍK, L. – ŠTÍPKOVÁ, M. Omezení výskytu poruch zdravotního stavu dojnic. Náš chov, 2008, roč. 68, č. 5, s. 98 - 101. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. Progesterone level in milk and pregnancy rate of Ovsynch-treated Holstein cows. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2008, roč. 50, č. 1, s. 51 - 58. ISSN: 0139-7265.

KRPÁLKOVÁ, L. – VACEK, M. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – STÁDNÍK, L. Proměnlivost a korelace mezi vlastnostmi skotu. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 5, s. 31-33. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – VODKOVÁ, Z. – ROHLÍKOVÁ, I. – NEJDLOVÁ, M. Relationship between energy status and fertility in Czech Fleckvieh cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 6, s. 67-74. ISSN: 1211-8516.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. – NĚMEČKOVÁ, A. Relationships between Body Condition and Production, Reproduction and Health Traits in Holstein Cows.. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2007, roč. 1, č. 49, s. 16 - 27. ISSN: 0139-7265.

VACEK, M. – KRPÁLKOVÁ, L. – SYRŮČEK, J. – ŠTÍPKOVÁ, M. – JANECKÁ, M. Relationships between growth and body condition development during the rearing period and performance in the first three lactations in Holstein cows. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 9, s. 417-425. ISSN: 1212-1819.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. – ŠTÍPKOVÁ, M. Relationships between the incidence of health disorders and the milk production of Holstein cows in the Czech Republic. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2007, roč. 4, č. 49, s. 16 - 24. ISSN: 0139-7265.

VACEK, M. – STÁDNÍK, L. – ŠTÍPKOVÁ, M. Relationships between the incidence of health disorders and the reproduction traits of Holstein cows in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 8, č. 52, s. 227 - 235. ISSN: 1212-1819.

VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Sledování tělesné kondice při řízení vysokoužitkových stád. Náš chov, 2007, roč. 2, č. 67, s. 16 - 18. ISSN: 0027-8068.

VACEK, M. – PODANÁ, H. – STÁDNÍK, L. Složky mléka jako indikátor NEB. Náš chov, 2011, roč. 71, č 7, s. 18-21. ISSN: 0027-8068.

BOUŠKA, J. – VACEK, M. – ŠTÍPKOVÁ, M. – PYTLOUN, P. The relationship between conformations of dams and daughters in Czech Holsteins. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 6, s. 236 - 240. ISSN: 1212-1819.

ŠLOSÁRKOVÁ, S. – SKŘIVÁNEK, M. – VACEK, M. US-CZ Dairy Plan „Síla nových myšlenek v chovu dojnic“ . Náš chov, 2011, roč. 71, č 5, s. 32-33. ISSN: 0027-8068.

MORÁVEK, F. – CODL, R. – VACEK, M. Využití automatických systémů k detekci onemocnění a nástupu porodu. Náš chov, 2019, roč. 79, č. 11, s. 14-16. ISSN: 0027-8068.

HLAVNIČKA, R. – VACEK, M. Využití BCS při řízení reprodukce dojnic. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 20 - 22. ISSN: 0027-8068.

VACEK, M. – SKŘIVÁNEK, M. Zdraví a reprodukce dojnic rozhodují o rentabilitě chovu. Náš chov, 2011, roč. 71, č 3, s. 13-15. ISSN: 0027-8068.

Odborná monografie

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – VACEK, M. – ZITA, L. Chov zvířat. Praha: Vydavatelstvi powerprint, Praha, 2010. 289s. ISBN 978-80-87415-08-5.

KRPÁLKOVÁ, L. – CABRERA, V. – KVAPILÍK, J. – BURDYCH, J. – ŠTÍPKOVÁ, M. – CRUMP, P. – STÁDNÍK, L. – VACEK, M. Optimal growth of heifers and dairy herd production and profitability. Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2014, 84s. ISBN 978-3-659-58200-4.

Certifikované metodiky

NĚMEČKOVÁ, D. – VACEK, M. – ČÍTEK, J. – **SYRŮČEK, J. Vliv délky a perzistence laktace na rentabilitu výroby mléka, The effect of lenght and lactation persistency on rentability of milk production. , economy; calculation; milk, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), parametry laktační křivky, ČZU v Praze, odhad parametrů tvaru a perzistence laktační křivky , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, QJ 1510191, 01.01.2019,

Software

ČÍTEK, J. – **SYRŮČEK, J. – STUPKA, R. – **KVAPILÍK, J. – NĚMEČKOVÁ, D. – VACEK, M. Ekomodel, Ekomodel, economy; calculation; milk; profitability; suckler cows; bull fattening; sows; piglets; pig fattening, 2018, XX - Nepřiřazeno, Ekomodel, N, Software byl vytvořen v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QJ1510191., Software vypočítá výsledek hospodaření a bod zvratu., ČZU v Praze, VÚŽV Uhříněves, 00027014, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

Ostatní výsledky

VACEK, M. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); BCS u českého strakatého skotu vs. reprodukce. 2014, Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí "Hodnocení BCS u dojnic", 27. 11. 2014, Rapotín, Agrovýzkum Rapotín s. r. o., s. 31-40. ISBN: 978-80-87592-17-5.

DEN MASA 2009 prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2009

SKŘIVÁNEK, M. – VACEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Efektivní řízení farmy s dojnicemi. 2011. Zemědělec, roč.19, č.21, s. 37. ISSN: 1211-3816.

Faktory ovlivňující výkrmnost a jatečnou hodnotu býků českého strakatého plemene Prošková Jana; Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2007

Influence of milking indicators on teat parameters Ing. Ježková Alena, CSc.; Pařilová M.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2009

Methods to improving periparturient health in dairy cows - a new concept of periparturient management Skřivánek Miloslav; Šlosárková S.; Doubek Jaromír; Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2009

Možnosti šlechtění na dlouhovýkonnost dojnic v podmínkách ČR Ing. Vacek Mojmír, CSc.; Ing. Štípková Miloslava, 2005

VACEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Partneři hovoří o významu projektu. 2011. Zemědělec, roč.19, č.22, s.39. ISSN: 1211-3816.

VACEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pohoda krav je důležitější než se zdá. 2011. Zemědělec, roč.19, č.45, s.11-12. ISSN: 1211-3816 .

Předpokladem ziskového chovu je výkonný genofond zvířat Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Relationship of citric acid content and body condition to fat/protein ratio in milk as indicators of NEB Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Mojmír Vacek, CSc., prof. Ing. Ladislav Štolc, CSc., 2010

Relationships between health disorders and production and reproduction traits of Holstein cows in the Czech Republic Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Vacek Mojmír, CSc.; Ing. Štípková Miloslava, 2007

Šlechtěním k ziskovému chovu dojnic – mléčná užitkovost a spolehlivost odhadu PH Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Šlechtěním k ziskovému chovu dojnic – utváření zevnějšku Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Šlechtěním k ziskovému chovu dojnic – zdraví a reprodukce Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Sperm survival in cervical mucus and reproduction results in synchronized Holstein cows Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Vacek Mojmír, CSc.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2007

Správný odchov jalovic Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Správný odchov jalovic - základ vhodné obměny stáda Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Study of cervical mucus crystallization, sperm survival in cervical mucus and reproductive results of Holstein cows Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Vacek Mojmír, CSc.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2007

Tělesná kondice se stává předmětem šlechtění Fiedlerová M.; Volek J.; Řehák D.; Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Vliv kulhání dojnic na jejich příjem krmiva a užitkovost Ing. Vacek Mojmír, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Najmanová Zuzana, 2009

Vliv onemocnění jalovic v rané fázi odchovu na jejich výkonnost v produkčním období Ing. Mojmír Vacek, CSc., Soňa Šlosárková (externí), Ing. Marie Janecká, Andrea Rumlová (externí), 2010

Vliv vybraných poruch zdraví dojnic na jejich užitkové vlastnosti Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Vacek Mojmír, CSc.; Ing. Toušová Renata, CSc., 2009

Zásady správného odchovu jalovic Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Změny tělesné kondice dojnic a mléčná užitkovost a reprodukce. Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Vacek Mojmír, CSc.; Němečková Alena, 2006