×
doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.
banner

Životopis

Pracovní zkušenosti

 

 

2012 dosud

 

 

2005 dosud

 

Farmtec, a.s. - produktový manager - technologie v chovu skotu

 

Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, - odborný asistent (výuka předmětů Chov skotu, Management a technologie chovu hospodářských zvířat, Moderní směry v chovu skotu, Animal production and environment, Production systems II)

2001-2004

 

Českomoravská plemenářská unie, a.s. – ředitel divize chovu skotu,

následně CZ Delta, spol. s r. o. – ředitel divize šlechtění

1996-2001

 

Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR v Praze – odborný pracovník (koordinace programu šlechtění)

1987-1995

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves – vědecko-výzkumný pracovník

1986-1987

 

Ústav fyziologie a genetiky hospodářských zvířat  ČSAV v Liběchově – studijní pobyt

1985-1986

 

Jednotné zemědělské družstvo v Ločenicích (okr. CB) - zootechnik

 

 

 

 

Vzdělání a odborná příprava

 

 

Vzdělání

 

 

1980-1984

 

Vysoká škola zemědělská v Praze, Agronomická fakulta, obor zootechnický

1976-1980

 

Střední zemědělská technická škola v Plasích, obor chovatel

Odborná příprava

 

 

2003

 

Akreditace pro poradenství, Ministerstvo zemědělství ČR

1992

 

Dairy industry - studijní pobyt v USA, United States Department of Agriculture

1992

 

Training of trainers, Land O’Lakes, Inc.

1990

 

Dairy Management course, Deventer Agriculture International Schoul, Nizozemsko

1989-1991

 

Vědecká výchova, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha-Uhříněves