×
prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
banner

no photo

phone +420 22438 2534

Pedagogická činnost

ARE09E Plodinové produkční systémy - PAE - Bc.
ARA80E Speciální plodiny - Bc.
ARA97E Speciální polní plodiny - Mgr.